Mimarlık ve Kopma

Çev.: Alp Tümertekin, Janus Yayıncılık, İstanbul, 2018, 332 sayfa, ISBN 978 6056824128

Arredamento Mimarlik - - NEWS - Bernard Tschumi

Bernard Tschumi mimari söylemin önemli konularını duru bir analiz çerçevesinde ele alıyor. Modern ideolojiyi ve postmodern özlemleri karşı karşıya getiriyor, her ikisinin de haklı kültürel koşullardan kaynaklandığına dikkat çekiyor. Bu çerçevede birden çok programa uygun binaların haklı nedenlere dayandığını savunuyor.

Bir bütün olarak bakıldığında kitapta yer alan metinlerin mimarlığın asla özerk olmadığını, asla saf biçim olmadığını ve aynı şekilde bir üslup meselesi olmayıp

bir dile indirgenemeyeceğini yinelediği görülür. Gereğinden çok önem verilen mimari biçim nosyonuna karşı çıkan bu metinler, “işlev” terimini yeniden yerleştirmeyi ve mimarlığın toplumsal ve siyasal alemleri içinde gerçekleşen eylemler ve olaylarla birlikte bedenlerin mekan içindeki hareketini yeniden kaydetmeyi hedeflerken bir yandan da biçimin, işlevin, kullanımın ya da toplumsal-ekonomik etkenin peşinden gittiğini söyleyen basitleştirici bağı da reddediyor. Öte yandan Tschumi çağımızın kent

toplumunda biçim, kullanım, işlev ve toplumsal-ekonomik yapı arasındaki her türlü neden-sonuç bağlantısının olanaksızlaştığını ve miadını doldurduğunu da ileri sürüyor.

Kitap şu bölümleri içeriyor: Giriş, 1. Bölüm: Mekan: 1975-1976 arasında kaleme alınmış denemeler, “Mimarlığın Paradoksu”, “Mekana İlişkin Sorular”, “Mimarlık ve İhlal”, “Mimarlığın Verdiği Zevk”; 2. Bölüm: Program: 1981 ile 1983 arasında kaleme alınmış denemeler, “Mimarlık ve Sınırlar”, “Mimarlığın Şiddeti”, “Mekanlar ve Olaylar”, “Sekanslar”; 3. Bölüm: Kopma: 1984 ile 1991 arasında kaleme alınmış denemeler, “Delilik ve Kombinatif”, “Soyut Dolayım ve Strateji”, “Kopmalar”, “-dışı,-mamış/-memiş, -mış/miş”, “Altı Kavram”.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.