Öte/de/ki Mimarlık

Arredamento Mimarlik - - HABER | MIMARLIK - akbanksanat.com

Akbank Sanat, “Öte/de/ki Mimarlık” başlıklı sergisiyle Tabanlıoğlu Architects ve Mimarlar + Han Tümertekin ofislerinin çalışmalarına yer veriyor. Serginin küratörlüğünü Hasan

Bülent Kahraman ve sergi danışmanlığını Luca Molinari üstleniyor. Küratörün ifadesi ile “Tabanlıoğlu ve Tümertekin farklı yapılar, farklı coğrafyalar ve farklı kimlik ve aidiyetler içinde kendi yapılarını tasarlar ve kurarken eylem ve fizik ile tasavvur ve soyutlama arasındaki karmaşayı sözkonusu ediyor. O karmaşadan lineer ve organik olmayan müdahale edilmiş ama kendi birikimine yaslanmaktan da çekinmeyen bir soyutlama çıkarıyor”. “Her mekan öte/de/ki midir yoksa her mekan burada, şimdi ve mevcut olanı içerir mi?” sorusundan yola çıkan sergi, 5 Ocak 2019 tarihine kadar gösterimde kalacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.