Endüstri Mirası ve Fotoğraf

Arredamento Mimarlik - - DOSYA -

Sibel Acar Fotoğrafın icadı, endüstri devriminin ivmelenerek toplumları ve

mekanları dönüştüren bir gerçeklik olarak ortaya çıkmasıyla eşzamanlıdır. Antik dönemden beri bilinen biri optik diğeri kimyasal iki olgunun basitçe biraraya getirilmesi olan bir icadın neden 19. yüzyılı beklediği sorusunun yanıtı, her türlü imalatın hızlandığı bir ortamda hızlı ve seri bir şekilde imajlar üretmeye duyulan ihtiyaçta aranabilir. Güvenilir görsel kayıtlar ve belge üretme aracı olarak görülen fotoğraf, hızlı ve kolay bir resmetme tekniği olarak 1839’da resmen ilan edilmesinin ardından onyıllar içerisinde tren yollarının, istasyonların, köprülerin ve her türlü endüstri yapısının hem inşaat hem de işletme süreçlerini kayıt altına almaya yarayan bir araç oldu. O günden bugüne belgeleme işlevine ek olarak farklı niyet ve politikalarla endüstri alanlarını ve süreçlerini resmetmeye devam etti. Bu yazının ilk bölümü endüstri arkeolojisi alanına veri aktaran fotoğrafların neler olabileceğine, arşivleme ve koruma sorunlarına, fotoğrafların araştırmacılar için önemine değinirken ikinci bölümü güncel fotoğrafın endüstri mirasının korunması, belgelenmesi ve değerinin anlaşılmasında nasıl kullanılabileceğine dair kısa bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Geçmişin kayıtları

Fotoğraf, sanayi alanında çoğunlukla faydacı amaçlara yönelik olarak iş gördü. İşletmelerin büyüklüklerine ve faaliyet gösterdikleri sanayi alanına bağlı olarak hem kayıt tutmak hem de araştırma ve geliştirme amaçlı olarak üretim süreçlerini belgelemek için ve kuşkusuz ki reklam ve pazarlama maksatlı olarak da kullanıldı. Üretim mekanları, yerleşkeler, yerleşke içindeki hayat, her türlü inşaat ve sınai üretim aşaması ve nihai ürünler fotoğraf aracılığıyla kaydedildi. Kurumsal amaçlarla üretilen fotoğrafların yanısıra bu tesislerde çalışanlar ve yerleşkelerinde yaşayanlar tarafından anı amaçlı fotoğraflar da üretildi. Anı fotoğrafları da işletmelere dair içerdikleri dolaysız görsel bilgi nedeniyle araştırmacılar için bir kaynak teşkil etti. Fotoğraflar kurumların kimliklerini inşa etmelerine tanıklık ederken kurumların bu kimlikleriyle tanınmasında önemli görevler üstlendiler. Kültürel ve politik bir bağlama aitlerdi. Bir iletişim aracı olarak kurumun gücünü ve ideolojisini yansıttılar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.