Türkiye’de Endüstri Arkeolojisi: Açılımlar, Başlıklar ve Tartışmalar

Arredamento Mimarlik - - DOSYA -

Bu dosya, Türkiye’de Endüstri Arkeolojisi çalışmalarına dair bir kesiti okurun ilgisine sunuyor. Nazlı Ebru Mutlu, endüstri arkeolojisinin tarihten günümüze tanımına, örgütlenme çabalarına ve Türkiye’deki duruma; Sibel Acar, endüstri arkeolojisi alanına bilgi üreten bir kanıt ve endüstri alanlarının korunması, belgelenmesi ve değerinin anlaşılmasında bir araç olarak fotoğrafa; Pelin Gürol Öngören, Murat Sönmez ve Kevser Özkul, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin endüstrileşme tarihiyle, sosyal ve kültürel hayatının önemli ortamlarından biri olan şeker fabrikaları yerleşkelerinde yer alan “Köşk Yapıları”na; Aktan Acar, 19. yüzyıl Osmanlı mimarlık kültüründe Vitruvius’un izlerini takip ederken, aslında bilgi ve teknoloji ilişkisinin ikili doğasına; Günsu Merin Abbas, her çağın kendi yapma biçimlerini beraberinde getirdiğinden yola çıkarak, teknolojik gelişmelerin koruma kültürüyle bütünleşmesinin yollarına; Adnan Aksu ise “Aksaray Kentsel Gelişme ve Yenileme Projesi”nin hayata geçirilemeyişiyle bugünün mimarlık ortamı adına yitirdiklerimizin neler olduğuna odaklanıyor. Dolayısıyla bu metinler, endüstri mirasının belgelenmesi ve analizi ile bu çalışmalarda izlenecek yol ve yöntemlere ışık tutmaya çalışan endüstri arkeolojisi alanına dair Türkiye için, Türkiye’den olası açılımları, başlıkları ve yürütülebilecek tartışmaları olanca çeşitliği ve zenginliği ile örnekliyor. Bir bütün olarak ele alındıklarında ise Türkiye’de Endüstri Arkeolojisi bağlamında bugün konunun belki de mimarlığın, teknolojinin, yapım ve malzeme bilgisinin endüstri mirası için nasıl işler kılınacağı, teori ve pratiğin giderek derinleşen ilişkisizliği karşısında yeni arayüzler tanımlayarak bu ilişkinin yeniden nasıl kurulacağı tartışması olduğunu vurguluyor.

Dosya Editörü: Selda Bancı, Dr. Öğr.Üyesi; TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.