Türkiye’de Endüstri Arkeolojisi: Açılımlar, Başlıklar ve Tartışmalar

Arredamento Mimarlik - - CONTENTS -

Selda Bancı’nın konuk editörlüğünde hazırlanan dosya, Türkiye’de Endüstri Arkeolojisi çalışmalarına dair bir kesiti okurun ilgisine sunuyor. Nazlı Ebru

Mutlu, endüstri arkeolojisinin tarihten günümüze tanımına, örgütlenme çabalarına ve Türkiye’deki duruma; Sibel Acar, endüstri arkeolojisi alanına bilgi üreten bir kanıt ve endüstri alanlarının korunması, belgelenmesi ve değerinin anlaşılmasında bir araç olarak fotoğrafa; Pelin Gürol Öngören, Murat Sönmez ve Kevser Özkul, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin önemli tesislerinden olan şeker fabrikaları yerleşkelerinde yer alan “Köşk Yapıları”na; Aktan Acar, 19. yüzyıl Osmanlı mimarlık kültüründe Vitruvius’un izlerini takip ederken, aslında bilgi ve teknoloji ilişkisinin ikili doğasına; Günsu Merin Abbas, her çağın kendi yapma biçimlerini beraberinde getirdiğinden yola çıkarak, teknolojik gelişmelerin koruma kültürüyle bütünleşmesine; Adnan Aksu ise “Aksaray Kentsel Gelişme ve Yenileme Projesi”nin hayata geçirilemeyişinin uzanımlarına odaklanıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.