Sahi, Biz Bu Dergiyi Neden Yayınlıyoruz?

Arredamento Mimarlik - - CONTENTS -

Ben ve arkadaşlarım bu sorunun yanıtını azçok biliyoruz. Merak ettiğimiz konu, Şubat 2019’da 30. yılını kutlayacak olan Arredamento’nun potansiyel hedef kitlesinin bu dergiyi, genelde tasarım süreli yayınlarını ve daha da genelde mesleki medyayı ne olarak gördüğü, ondan ne beklediği… Yayın kuruluşları genellikle böyle sorulara yanıt aradıklarında anket hazırlar, hatta son yılların modası arama konferansları bile düzenlerler. Ancak, dijital mecraların egemenlik kurduğu bir dünyada sadece kamuoyu araştırmalarıyla varılacak bir kavrayış yeterli olmuyor. Dijital mecralar öncesinde her derginin benzerleri veya rakipleri ile karşılaştırmalı bir hedef analizi yapması yeterliydi. Farklı periyodikler arasında farklı kulvar ve yön tercihlerinin hedef kitlesi içindeki hangi gruplara ne kadar hitap edileceğini bilmek bağlamında anlamlıydı. O sayede dergiler kendilerinden ne beklendiğini saptama olanağı bulur, taleplere yanıt vermek için neler yapılabileceğini ortaya koymaya çalışırlardı. O nedenle, aynı ülkede yayınlandıkları halde, İngiltere’de

Architectural Review ile The Architecs’ Journal, Fransa’da L’Architecture d’Aujourd’hui ile Techniques et Architecture, Almanya’da Bauen und Wohnen ile Detail çok farklı içerik tercihlerine yanıt verirlerdi.

Ne var ki, yeni dijital mimari/tasarımsal mecralarla basılı dergiler arasındaki farklar çeşitli basılı dergiler arasındaki iç farklardan çok daha büyük. Sunumlar, tartışmalar, yorumlar, kullanılan dil, düşünce üretim pratikleri, görselleştirme vs. gibi içerik üretimine ilişkin açılardan dijital ortamla basım dünyası birbirine benzemiyor bile. Daha da fazla benzemeyense, mecranın üretimine olduğu kadar tüketimine ilişkin. Basılı dergi ile dijital mecra aynı biçimde izlenmiyor, okunmuyor, kullanılmıyor.

Aynı hızla tüketilmiyor. Aynı saygıyı ve ilgiyi görmüyor. Bunu birinin daha önemli ve değerli, diğerininse daha az önemli olduğunu iddia etmek için söylemiyorum. Sadece farklılıklarını ortaya koymak amacındayım. Olsa olsa basılı malzemenin kendi özgül aurasından söz etmek mümkün. Dijital yayının benzer bir aurası yok.

Olması da gerekmiyor.

Şu kadarını gözlemlemek bile farklılıklarını anlatmaya yeter: Basılı dergi saklanır, koleksiyonu yapılır, yıllar sonra yeniden başvurulabilir bir şeyken, dijital yayın kişisel olarak kolay kolay saklanmaz, yıllar sonra müracaat edilmez

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.