Afife Batur (1933-2018)

Arredamento Mimarlik - - CONTENTS -

İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyelerinden, mimarlık tarihçisi Prof.Dr. Afife Batur, 16 Aralık 2018 tarihinde yaşamını yitirdi.

1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Batur, akademik kariyerine 1960 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü’nde asistanlık göreviyle başladı. “Osmanlı Camilerinde Kemer, Strüktür-Biçim İlişkisi Üzerine

Bir Deneme (1300-1730)” başlıklı tezi ile doktor (1974); “Osmanlı Camilerinde Eğrisel Örtüler ve Geçiş Öğeleri / StrüktürBiçim İlişkisi Üzerine Bir Deneme” başlıklı tezi ile doçent (1980); “İstanbul Metrosu ve Boğaziçi Tüp Geçiş Güzergahında Arkeolojik, Tarihi ve Kültürel Varlıkların Değerlendirilmesi” konulu araştırması ile profesör (1988) unvanlarını aldı.

1970-71 yılları arasında TMMOB Yönetim Kurulu üyeliği yaptı; TMMOB İkinci Başkanlığı’nı (1971-72) üstlendi; ardından Mimarlık dergisi yayın komitesi üyeliği (1972-73), UIA (The International Union of Architects) Ödülleri seçme komitesi üyeliği ve raportörlüğü (1974), “Avrupa Mimari Miras Yılı: 1975” Türkiye Milli Komitesi üyeliği (1974-75) görevlerinde bulundu.

Osmanlı Mimarlığı, Geç Osmanlı Mimarlığı ve Sanatı, Çağdaş Mimarlık, Çağdaş Türkiye Mimarlığı ağırlıklı lisansüstü dersleri ve Rölöve-Restorasyon Projesi Stüdyosu eğitimi veren Batur, 1998 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden emekli oldu.

1998-2000 aralığında 35. dönem Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı olarak görev yaptı. 2001 yılında mAAN (modern Asian Architecture Network)

Batı Asya Temsilcisi oldu. Tarih Vakfı (1991), Mimarlık Vakfı (1995), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Türkiye (2001), DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of buildings, sites, and neighborhoods of the MOdern MOvement) Türkiye (2002) kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde çok sayıda bildiri ve makalesi bulunan Batur, Dünden Bugüne

İstanbul Ansiklopedisi için yaklaşık 90 adet maddenin yazımını üstlendi. Başlıca yayınları şunlardır: Osmanlı Camilerinde Kemer / Strüktür-Biçim İlişkisi Üzerine Bir Deneme - 1300-1730 (İTÜ Yayınları, İstanbul, 1974), İstanbul - İnançların Buluştuğu Kent, Birlikte ve Yanyana (Milli Reasürans Yayınları, İstanbul 1996), Dünya Kenti İstanbul Sergisi / Istanbul World City Exhibition (Tarih Vakfı Yurt ve Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1997), Bir Mimar, Bir Yorum: Alexandre Raymond (Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999), Bir Usta, Bir Dünya: Mimar Vedat Tek (Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000), Atatürk İçin Düşünmek: İki Yapıt, İki Mimar (Milli Reasürans Yayınları, İstanbul 2000), Kimliğinin İzinde Bir Mimar, Vedad (Tek) (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2002), Osmanlı Mimarlığının

Yedi Yüzyılı (ed.: N. Akın ve S. Batur’la birlikte / YEM Yayın, İstanbul 2000),

Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari (Milli Reasürans Yayınları, İstanbul, 2005), Concise History of Turkish Republican Architecture (Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2005), Architectural Guide

to İstanbul (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul, 2006), Mimar Kemaleddin, Tarihin Dönüm Noktalarında Bir Yaşam (Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2007), Mimar Kemaleddin Yapıları

Rehberi (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul, 2007. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü), Mimar Kemaleddin Proje Kataloğu (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2009).

Afife Batur 40.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.