Hong Kong - İstanbul:

Şehri Şahsileştirmek

Arredamento Mimarlik - - YAYIN -

Asuman Suner Metis Yayınları, İstanbul, 2018, 264 sayfa, ISBN 978 6053161455

Kitap şu önkabulden yola çıkıyor: “Bir şehri görebilmek için başka bir şehre ihtiyaç var.” İnsan bir şehre yaşamak üzere gittiyse, o şehrin gündelik hayat pratiğini öğrenmek zorundadır. Turistin yüzeysel bakışından farklı olarak, şehre dikkatle, merakla, ısrarla bakmak demektir bu. Ve insan yabancı bir şehre dikkatle bakarken, karşısında bir diğer şehrin silüeti belirir. Kişinin kendi şehridir bu, “kendinin” kabul ettiği şehir. Bazen içinde doğduğu, büyüdüğü, bazen bir süre yaşadığı, güçlü duygular beslediği, bazen bir hayal, bir imge olarak zihninde yer etmiş, bir çeşit aidiyet hissiyle bağlı olduğu şehir. Yabancı

şehrin görüntüsünün ardında, o diğer şehir belirir. İnsan “kendi” şehrini sanki ilk kez şimdi gerçekten anlamaya başlıyormuş hissine kapılır. Aşina ve yakın olan, mesafe alındığında ve farklı olanın merceğinden bakınca yeni bir anlam kazanır.

Suner’in kitabı, Hong Kong ile İstanbul’un geçtiğimiz otuz yılın küresel süreçlerine eklemlenme çabalarını yanyana koyma denemesi. Kitapta ağırlık Hong Kong’a veriliyor; bir anlamda okurun İstanbul’a son otuz yılda benzer küreselleşme süreçlerinden geçmiş Asya’nın diğer ucundaki bir liman kentinin, Hong Kong’un merceğinden bakması mümkün kılınmaya çalışılıyor. İki kent arasındaki benzerlikler kadar farklılıkların da İstanbul’u değerlendirirken yeni bir perspektif sunması amaçlanıyor.

Kitap şu bölümlerden oluşuyor: 1. Bölüm: “İlk Bakış”,

2. Bölüm: “Ödünç Şehir: Sömürge Dönemi”, 3. Bölüm: “Yeni Bir Parantez: Sömürge Sonrası Dönem”, 4. Bölüm: “Hong Kong 1997/2017: Fragmanlar”, 5. Bölüm: “İstanbul 2017: Snapshot”, 6. Bölüm: “Son Bakış”, Kaynakça, Dizin.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.