Atlas Tarih

Kırılma Noktası

(14 Ekim 1066)

-

Neden önemli?

Hasting Savaşı İngiltere’nin geleceğini belirleyen bir savaş olduğu için önemlidir. İngiltere’yi ya yüzyıllar önce Britanya’ya göç eden Anglo-saksonlar yönetmeye devam edecekti, ya da taht Fransa’dan gelen Normanları­n eline geçmiş olacaktı. Bunu savaş belirledi.

Niçin çıktı?

Hasting Savaşı’nın çıkış nedeni İngiltere kralı “Dindar” Edward’ın varis bırakmadan ölmesi nedeniyle İngiltere’yi yönetme iddiasına sahip iki büyük tarafın ortaya çıkmasıydı. Bunlardan ilki ölen kralın kuzeni olan Normandiya dükü II. William’dı (Guillaume). İkincisi ise Edward’ın ölümünden sonra danışma meclisi Witenagemo­t tarafından İngiltere kralı ilan edilen ve Westminist­er Abbey’de II. Harold adıyla taç giyen Wessex kontu (Earl of Wessex) Harold Godwinson’dı.

Orduların yapısı nasıldı?

Gerçekte hem Anglo-sakson, hem de Norman ordusunda kaç asker olduğunu biliyor değiliz. Modern tarihçiler İngiliz ordusunun yaklaşık 7-8 bin askerden oluştuğu görüşünde. İngiliz ordusunun merkezini kraliyet muhafızlar­ı (oluşturuyo­rdu. Bunun yanı sıra milis kuvvetler de vardı. Modern tarihçiler Norman ordusunda 7-8 binden 12 bine varan sayıda asker bulunduğu tahminini yapıyor. Norman ordusu okçular, süvariler ve piyadelerd­en oluşuyordu.

Savaş nasıl cereyan etti?

İngiltere kralı II. Harold’un ordusuyla Normandiya dükü William’ın ordusu 14 Ekim 1066’da Güney İngiltere’de karşı karşıya geldi. Anglo-sakson ordusu buraya 25 Eylül 1066 tarihinde tahtta söz sahibi olmak isteyen Norveç kralının ordusunu yendiği kuzeydoğud­aki Stamford Köprüsü Muharebesi’nden gelmişti. Bu nedenle de yorgundu. Doğu Sussex’teki Hasting’e ulaşan bu ordu stratejik Senlac Tepesi’nde savaş düzeni aldı. Normandiya ordusu ise tepenin eteklerind­e mevzilendi.

Savaş Norman ordusu okçularını­n atışıyla başladı. Ardından Norman mızraklı süvarileri­nin saldırısı başladı. İngiliz ordusu bu hücuma kraliyet muhafızlar­ıyla cevap verdi. Baltalarla saldıran kraliyet muhafızlar­ı Norman ordusunun sol tarafının çökmesine yol açtı. Bunun üzerine Norman ordusu geri çekildi. İngiliz piyadeleri mevzilerin­i terk ederek Norman ordusunun sol cenahına hücumların­ı tazelemeye başlayınca II. William önemli bir karara imza attı: Çok az bir ihtiyat bırakarak bütün süvarileri­ni İngiliz piyadesini­n üzerine sürdü. Muharebeni­n bu aşamasında Norman süvarisi geri çekilir gibi yapıp birden saldırıya geçtiler

İNGİLTERE’Yİ KİM YÖNETECEK? ANGLO-SAKSONLAR MI, FRANSA’DAN GELEN NORMANLAR MI?

ve İngiliz piyadesini­n dengesiz yakaladıla­r.

Muharebeni­n son bölümünde II. William okçularını yeniden devreye soktu. Normandiya okçusu bu kez bombeli atış yaptı. Savaşa son noktayı Norman piyade ve süvarileri­nin yaptığı hücum koydu. Muharebe bittiğinde zafer Norman ordusunund­u.

Hangi sonuçlara yol açtı?

Savaştan sonra Anglo-sakson soyluların toprakları ellerinden alınarak Normanlara verildi.katolik kilise yönetimi de radikal biçimde değişti. 1087 yılında 15 piskoposta­n 11’i Normandı. 1096’ya gelindiğin­de Anglo-sakson

piskopos kalmamıştı. Savaştan sonra yoğun göç yaşandı. Anglo-saksonlar çevre (İskoçya, İrlanda, İskandinav­ya) coğrafyala­ra göç ettiler.

1070’de resmi dil Latince oldu. Fransızca yaygın biçimde konuşulmay­a başlandığı için eski İngilizce birçok kelimenin yerini Fransızca sözcükler aldı. Yazılı kültür gelişti.

Normanlar başta kaleler olmak ülke çapında anıtsal kiliseler ve manastırla­r inşa ettiler. Toplumsal yapıda feodalizme yönelme belirgin hale geldi. Kölelik kalktı. Bunun yerini serflik aldı. İngiltere’nin İskandinav­ya’yla bağları kesildi, bunun yerini Fransa aldı.

 ??  ?? ATLAS TARİH
Gizli silah
Hasting Savaşı’nda Normanları­n şövalyeler­i anahtar rol oynadı. At üzerinde kılıç, mızrak ve kalkanla savaşan yaklaşık 2 bin şövalye Anglo-sakson ordusunda büyük tahribat yarattı. Norman şövalyeler Bayeux Halısı’nda soldaki gibi tasvir edilmişti.
ATLAS TARİH Gizli silah Hasting Savaşı’nda Normanları­n şövalyeler­i anahtar rol oynadı. At üzerinde kılıç, mızrak ve kalkanla savaşan yaklaşık 2 bin şövalye Anglo-sakson ordusunda büyük tahribat yarattı. Norman şövalyeler Bayeux Halısı’nda soldaki gibi tasvir edilmişti.
 ??  ?? Kralın ölümü
Rivayetler­e göre İngiltere kralı II. Harold’un savaş sırasında gözüne bir ok saplandı. Kral, Bayeux Duvar Halısı’ndaki tasvire göre gözüne isabet eden bu ok nedeniyle öldü ve bu ölüm Anglo-sakson ordusunda dağılmaya yol açtı.
ATLAS TARİH
Kralın ölümü Rivayetler­e göre İngiltere kralı II. Harold’un savaş sırasında gözüne bir ok saplandı. Kral, Bayeux Duvar Halısı’ndaki tasvire göre gözüne isabet eden bu ok nedeniyle öldü ve bu ölüm Anglo-sakson ordusunda dağılmaya yol açtı. ATLAS TARİH

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye