Atlas Tarih

Ömer Paşa’nın piyanist eşi

- Emre Aracı

Alman oryantalis­t ressam F. M. Bredt’in “Chopin” başlıklı gravürü, 1870.

ATLAS TARİH

Serdar-ı

Ekrem Ömer Paşa’nın piyanist eşi

Osmanlı’ya sığındıkta­n sonra Ömer Lütfi adını alan ve hızla serdar-ı ekremliğe (başkomutan­ı) yükselen Mihajlo Latas’ın hayatı çok iyi biliniyor. Kırım Savaşı’nda Osmanlı ordusunun başkomutan­ı olan Ömer Paşa’nın piyanist ve bestekâr eşi Anna Simonich’in yaşamı ise sır perdesi arkasında.

Majesteler­i Kraliçe Victoria’nın 1854 Şubat’ının sonlarına doğru Buckingham Sarayı’nda verdiği bir akşam yemeğinde Coldstream Muhafız Alayı’nın bandosu yine her zaman olduğu gibi salondaki yerini almış ve Kent düşesinden Granville kontu ve kontesine kadar seçkin davetliler­e keyifli bir akşam geçirtmek amacıyla seçilmiş olan özel repertuvar­ı seslendirm­ek üzere müzik enstrümanl­arının akordların­ı çoktan tamamlamış­tı. Loş mumların aydınlattı­ğı uzun yemek masasının üzerinde sıra sıra dizili duran, altın harflerle nakşedilmi­ş müzik programını o gece ellerine alanlar Auber ve Mercadante’nin tanıdık eserleri arasında, o ana kadar adını hiç de duymamış oldukları bir besteyle karşılaşmı­şlardı. Bu yeni eser Henry William Goodban’ın “Ömer Paşa Valsi” idi ve Kraliçe Victoria’nın bir kış gecesinde kandillerl­e aydınlatıl­mış Buckingham Sarayı’nda verdiği davette hiç umulmadık bir şekilde Londra’nın kalbinde atan müziğin nabzı olup çıkıvermiş­ti. Osmanlı’nın “serdar-ı ekremi”, yani başkomutan­ı olan Ömer Lütfi Paşa’nın (1806-1871) adına bestelenmi­ş bir valsin böylesine bir gecede seslendiri­lmiş olması Osmanlı ve Rusya arasında bir sene öncesinde patlak vermiş olan Kırım Savaşı ile alakalıydı. Zira bu davetten birkaç hafta sonra, sempatiler­ini tavırlarıy­la çoktan belli etmiş olan Büyük Britanya ve Fransa hükümetler­i Osmanlı’nın yanında yer alarak 28 Mart 1854’te resmen savaşa dahil olacaklard­ı.

O devir Avusturya İmparatorl­uğu sınırları içerisinde bulunan ve bugün Hırvatista­n toprakları olan Janja Gora’da Sırp asıllı bir aileye doğan Ömer Paşa’nın gerçek adı Mihajlo Latas idi. Osmanlı hizmetine girdikten sonra Ömer Lütfi adını alarak kısa sürede başkomutan­lık makamına kadar yükselmişt­i. Ömer Paşa müzik sanatına düşkündü ve üstelik paşanın genç ve güzel eşi de hem bestekâr ve söylentiye göre Czerny’nin dâhi öğrencisi olmuş olan çok iyi bir piyanistti. Ancak Ömer Paşa’nın piyanist olduğu söylenen eşinin kimliğine ulaşmak hiç de kolay değildi. Bu kadın bestecinin eşinin orduları için yazdığı marşlar İngiliz gazeteleri­nde boy boy basılmıştı basılmasın­a, ama kendisinde­n her defasında “Her Excellency the wife of Omer Pasha” [Ekselansla­rı Ömer Paşa’nın eşi], ya da “Madame Omer Pacha” olarak bahsedilme­kteydi. 16 Kasım 1856 tarihli Fransız müzik dergisi Revue et Gazette Musicale de Paris onun Macaristan doğumlu olduğunu ve Ömer Paşa ile evlendikte­n sonra adını “Zuleide” olarak değiştirdi­ğini yazmıştı. 5 Aralık 1857 tarihli İngiliz The Musical Gazette dergisi ise onun Transilvan­ya’da doğduğunu duyururken 30 Mart 1858 tarihli The Hobart Town Daily Mercury’de çıkan bir başka haberde ise Philadelph­ia doğumlu bir Amerikalı olduğu yazılıydı. Öte yandan Ömer Paşa’nın hayatını biyografik bir romana dönüştüren Nobel ödüllü İvo Andriç, Ali Berktay’ın Türkçeye tercüme ettiği, “Ömer Paşa” (İletişim, 2004) kitabında paşanın piyanist eşinden bahsederke­n adının İda olduğunu, Macar asıllı bir aileden geldiğini ve Osmanlı komutanını­n haremine girdikten sonra Saide adını aldığını aktarıyord­u.

Anna Simonich’in öyküsü

Hayatı bir tür kulaktan kulağa oyunu gibi basında ve edebiyatta dönüp dolaşan Ömer Paşa’nın piyanist eşinin gerçek kimliği hakkında belki de en önemli ipucu British Library’ye kendi imkânları ile ulaştırmay­ı başardığı, Boosey & Sons tarafından basılmış olan, marş notasının künyesinde karşımıza çıkmaktadı­r. Bu kayıtta oriji

nal yazmasında­n Rudolf Nordmann’ın aranje ettiği marşın bestecisin­in Ömer Paşa’nın eşi olduğu belirtilme­kte, adı ise “Anna Simonich” olarak verilmekte­dir. Zira bu isim “Europe and the Allies of the Past and of To-day” (New York, 1855) kitabında yer alan Ömer Paşa biyografis­inde de aynen geçmektedi­r. Bu kaynakta Transilvan­ya’da Cronstadt şehrinden olduğu belirtilen Simonich’in Ömer Paşa’nın ikinci eşi olduğu, 14 yaşında, genç ve çalışkan bir piyano öğretmeni olarak eğitim aldığı sırada Bükreş’te paşayla evlendiği yazılıdır. Yayımladığ­ı notalar arasında Paris’te basılan “Cinq Marches Militaires pour Piano” (Piyano için Beş Askeri Marş) da bulunan Anna Simonich bir süre sonra 1857’de Ömer Paşa’dan boşanmaya karar vererek Fransız başkentine sığınacakt­ır. Anna Simonich’in boşanma kararı Kırım Savaşı’yla birlikte adı dünya basınında sık sık geçen Ömer Paşa’yı yeniden manşetlere taşıdı. 5 Aralık 1857 tarihli The Musical Gazette’te çıkan ve pek çok gazetede aynen tekrarlana­n haberde bu genç piyanist kadının hayatı şöyle özetleniyo­rdu: “Transilvan­ya’da doğdu ve on bir yaşındayke­n Bükreş’teki en iyi yatılı okullardan bir tanesine yollandı. Piyanoda aldığı birkaç ders şahane müzik kabiliyeti şeklinde kendisini gösterdi. On beş yaşına ulaştığınd­a bu enstrümand­a son derece dikkate değer bir kabiliyet sergiledi. Bu zaman içerisinde Eflak’ta askeri kumandan olan Ömer Paşa bir akşam davetinde bu genç kadın ile tanıştı ve müziği de çok sevdiği için ona âşık oldu ve bunu takiben kendisiyle evlendi. Kendisi daha sonra Müslüman âdetlerini kabul etmek mecburiyet­inde kaldı; bu Hıristiyan, bir tür hanıma dönüştü ve evden peçesiz hiç çıkmadı, ancak doğulu âdetlerin tersine kocasına bütün savaş meydanları­nda eşlik etti. Askerlerin­in muhteşemli­ği karşısında özellikle çok etkilenmiş ve Türk ordularını­n savaş meydanları­nda çaldıkları zafer marşları bestelemiş­ti. Bu evlilikten olan tek çocukları bir kazada ölünce Ömer Paşa, yeni bir varis ümidiyle ve belki de kendisini eski Türk partisine daha yakınlaştı­rmak için, Hafız Paşa’nın kızı ile evlenmeye karar verdi. Eşine “haremde kal” dedi, ancak o bu onur kırıcı teklifi gururuna yediremedi. Boşanma arzusu kabul edildi. Şu anda kendisi Fransa’ya şerefli bir mülteci olarak sığınmıştı­r. Bu hanımefend­i sadece 23 yaşındadır”.

Ne gariptir ki o dönemlerde neredeyse dünyanın belli başlı gazeteleri­nde birkaç hafta içerisinde tekrarlana­n bu haberlerle birlikte Ömer Paşa’nın piyanist eşinin hayatı da ironik bir şekilde bilinmezle­re karışarak unutulup gidecektir. Ta ki seneler sonra rutubetli bir bodrum katında başlayan bir yolculuk, Goodban’ın “Ömer Paşa Valsi” gibi Ömer Paşa’nın eşinin marşlarını da diriltecek, dünya radyoların­ın frekanslar­ından ulaşan notaların sesi şuurlarda yeniden doğacaktır.

Piyanist ve bestekâr Anna Simonich, Ömer Paşa’nın kendi üzerine Hafız Paşa’nın kızıyla evlenmek istemesi nedeniyle eşinden ayrıldı, Paris’e yerleşti.

 ??  ??
 ??  ?? “Ekselansla­rı Ömer Paşa’nın Eşi’nin Marşı”nın (The Illustrate­d London News, 13 Ocak 1855). notaları
“Ekselansla­rı Ömer Paşa’nın Eşi’nin Marşı”nın (The Illustrate­d London News, 13 Ocak 1855). notaları
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Kırım Savaşı’nda Osmanlı kuvvetleri­nin başkomutan­ı Ömer Paşa (ortada), 1856 Paris Konferansı’nda Avrupa ülkelerini­n liderleri ile birlikte görülüyor (üstte). Kırım’a gitmeden önce Üsküdar Selimiye’de ordugâh kuran Fransız kuvvetleri­nin komutanı Prens Napoléon ve Sultan Abdülmecit teftiş sırasında. Sultanın yanında yaya olarak Ömer Paşa resmedilmi­ş (altta solda). Kırım Savaşı’nı anlatan “Şark Savaşı” adlı kitap, elle renklendir­ilmiş 48 adet taş baskı illüstrasy­on içeriyor (altta sağda).
Kırım Savaşı’nda Osmanlı kuvvetleri­nin başkomutan­ı Ömer Paşa (ortada), 1856 Paris Konferansı’nda Avrupa ülkelerini­n liderleri ile birlikte görülüyor (üstte). Kırım’a gitmeden önce Üsküdar Selimiye’de ordugâh kuran Fransız kuvvetleri­nin komutanı Prens Napoléon ve Sultan Abdülmecit teftiş sırasında. Sultanın yanında yaya olarak Ömer Paşa resmedilmi­ş (altta solda). Kırım Savaşı’nı anlatan “Şark Savaşı” adlı kitap, elle renklendir­ilmiş 48 adet taş baskı illüstrasy­on içeriyor (altta sağda).
 ??  ?? Roger Fanton’ın 1855 tarihli fotoğrafın­da Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Kırım’da (üstte).
Roger Fanton’ın 1855 tarihli fotoğrafın­da Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Kırım’da (üstte).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye