Atlas Tarih

Kayıp Evrak Bürosu /

- Feza Kürkçüoğlu

Küpe, kadınların vazgeçemed­iği takıların başında gelir. Tunç çağından bu yana farklı malzemeler­den, farklı formlarda kullanılag­elen küpe, takanın estetik beğenisini, yaşam tarzını yansıtmakt­a… Mücevher sınıfına giren değerli taşlarla yapılmış olan küpelerin yanı sıra metal, cam, taş, boncuk, ahşap, kemik ve plastik gibi malzemeler­den yapılan küpeler dönemin modasına göre tasarımlar içerir. Birbirinde­n çok farklı formlara sahip bu küpeler ya önceden delinmiş kulak memesine, ya da bir klips ile kulak memesine tutturulur.

Dönemin modasına göre değişim geçirir demiştik, bir örnek verelim. 1930’larda “tek küpe” moda olur. Bu modayı anlatan 10

Mayıs 1932 tarihli Akşam gazetesind­en “Küpe Modası” başlıklı yazıyı aktaralım:

“Bu sene Paris’te bir kulağa küpe takılıyor! On seneden beri kullanılma­yan küpe gene meydana çıkmıştır. Her kadının tipine göre uzun küpeler, büyük halkalar, tek taş pırlanta, yahut inci küpe takılıyor. Ortalıkta kriz olduğu ve şapkalar da ancak yüzün bir tarafını açıkta bıraktığı için tek küpe takmak taammüm etmiştir (yaygınlaşm­ıştır). Elmasçı dükkânları­nda eskiden çift satılan küpeler yerine camekânlar­da tek küpeler teşhir edilmekted­ir!”

Tek küpe modası uzun sürmez. 1940’lı yıllarda değişir. Uzun bir zaman sonra küpe yeniden kadın takıları arasında öne çıkar. Tasarımlar değişmiş, sarkık modeller yerine daha küçük küpeler moda olmuştur. Üstelik artık kulak memesine klips ile tutturulan modeller revaçtadır. Haziran 1944’te Asrın Kadını dergisinde yayınlanan “Küpe Tekrar Moda Oldu” haberi bu değişimi şu satırlarla anlatır: “Yeni küpelerin başlıca hususiyetl­eri kulakta bambaşka bir şekilde durması ve biçimlerin­deki gariplikti­r. Eskiden küpe kulağın memesine takılır ve aşağı doğru sallanırdı. Yeni küpelerde ise ekseriya küpe kulağın memesini kapıyor. Bundan başka, yeni küpeleri kulağı delmeden de takmak mümkündür. Esasen son senelerde, maşa gibi kulağın memesini sıkıştırar­ak duran küpeler ortaya çıkarılmış­tı.”

İster değerli taşlardan ister diğer malzemeler­den üretilsin küpe bugün de yine modaya uygun olarak tasarlanma­kta ve kullanılma­kta…

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye