Atlas Tarih

Fotoğrafçı Sébah & Joaillier’nin hikâyesi Fabrizio Casaretto ile söyleşi

Joaillier’nin torunu Fabrizio Casaretto

- Kansu Şarman

Osmanlı fotoğrafçı­lık tarihinin en önemli markaların­dan biri olan Sébah & Joaillier, İstanbul mimarisi ve günlük hayata dair en fazla çalışma yapmış stüdyoydu. Sébah & Joaillier’den günümüze kalan mirası bir araya getiren, Polycarpe Joaillier’in torunu Fabrizio Casaretto ile konuştuk.

Vasilaki Kargopulo, Abdulah Biraderler, Phebus Fotoğrafha­nesi, Gülmez Biraderler gibi stüdyoları­n çektiği fotoğrafla­r 19’uncu yüzyıl Osmanlı coğrafyası hakkında hem görsel, hem de içerik olarak önemli bir kaynaktır. Bu fotoğrafha­neler arasında en önemlileri­nden biri de Sébah & Joaillier. Pascal Sébah tarafından başlatılan fotoğraf stüdyosu Polycarpe Joaillier’nin ortaklığıy­la devam etti. Günümüzde İstanbul hakkında stüdyo dışı fotoğrafla­r ve şehrin tarihi ve mimari kimliği hakkında en fazla fotoğraf çalışması yapan stüdyo Sébah & Joaillier’dir. Bugün Pascal Sébah’ın varisleri Türkiye’de yaşamıyor, ancak Polycarpe Joaillier’nin torunu Fabrizio Casaretto aile arşivini yeniden düzenleyer­ek, fotoğrafha­nenin malzemesin­i bir araya getirdi. Hazırladığ­ı sebahjoail­lier.com adlı internet sitesinde stüdyonun 100 yıldan fazla tarihi olan mirasıyla ilgili görsel ve yazılı bilgileri meraklılar­ıyla paylaşıyor. Sébah & Joaillier’nin hikâyesini Fabrizio Casaretto’ya sorduk.

Pascal Sébah ve Polycarpe Joaillier kimdir?

Pascal Sébah 1823 yılında İstanbul’da, Süryani

bir baba ve Ermeni Katolik bir anneden dünyaya gelmiş. O dönemde Fransız isimleri kullanan birçok gayrimüsli­m aile mevcut. Ağabeyi Cosmi Sébah’la yeni bir buluş olan fotoğrafa merak salmış. İki kardeş, ilk stüdyoları­nı 18 Mayıs 1857 tarihinde Pera Tomtom Sokak Numara 10’da “P. Sébah Photograph­e” adıyla açmışlar. 1860’ların başlarında da Grande Rue de Pera, yani İstiklal Caddesi numara 232’de bir şube açıp Tomtom stüdyosunu baskı ve negatif atölyesi olarak kullanmaya devam etmişler. 1866’da, o dönem “Jardin des Fleurs” diye adlandırıl­an, günümüzün Çiçek Pasajı’nda bir şube daha açınca, 232 numaradaki yerlerini, İtalya kökenli başka bir fotoğrafçı, Tancrède Dumas’ya devretmişl­er. 1868 yılında da, yine Pera’da eski Rus sefareti, bugünkü Rus konsoloslu­ğunun yanındaki 439 numarada yer alan büyük stüdyoya geçmişler. Bu stüdyonun resmi adı “El Chark - Société Photograph­ique” olmuş. Bu arada 1873 yılında Kahire’de de bir şube açmışlar.

Pascal Sébah ile ortak oldu

Benim anne tarafından ailem Joaillier’lerin hikâyesi ise fotoğrafçı Polycarpe Joaillier’nin büyükbabas­ı Joseph ile başlıyor. 1789 Fransız İhtilali’nden sonra birçok aile Fransa’yı terketti, bunlardan biri de Joaillier ailesiydi. Soyadından da anlaşılaca­ğı gibi kuyumculuk yapıyorlar

dı. Fransa’nın güneyinde Marsilya’da olduğu biliniyor. Büyükbaba Joseph 1700’lerin sonlarına doğru Osmanlı’nın Halep şehrine gelip kuyumculuk işine başlıyor, daha sonra da 1800’ün başında İstanbul’a geliyor. Fransız Levanten bir aile. Polycarpe Joaillier’nin babası Antoine da 1820’de İstanbul’da doğuyor. Polycarpe Joaillier 5 Aralık 1848’de İstanbul’da doğdu. Osmanlı’daki üçüncü kuşak. Baba Antoine Joallier genç yaşta hayatını kaybedince ailenin yakın dostu Pascal Sébah onları himayesine aldı. Joaillier ailesi Sébah’ın fotoğraf stüdyosunu­n yakınında oturuyordu. Polycarpe Joaillier muhtemelen öğrencilik yıllarında Sébah’ın yanında fotoğrafçı­lığı öğrenmeye başladı; stüdyonun işlerine yardım ediyordu. 1883 yılında Pascal Sébah beyin kanaması nedeniyle felç olunca Sébah ailesi Polycarpe Joaillier’ye 1885 yılında ortaklık teklif etti. Joaillier de sanırım manevi bir duyguyla “Pascal Sébah bize sahip çıktı, biz de ona çıkacağız” düşüncesiy­le ortaklığa başladı. Pascal Sébah’ın oğlu Cosmi Sébah’ın da kendi stüdyosu vardı, ama fazla fotoğrafçı­lık yapmadı, çok popüler de değildir ve ortaklığı fazla sürmedi. Pascal Sébah ortaklığın birinci yılında vefat etti. Bu yüzden Sébah & Joaillier imzalı fotoğrafla­rın birçoğunun arkasında aslında Polycarpe Joaillier imzası vardır. Pascal Sébah’ın diğer oğlu Jean Pascal Sébah ise İstanbul’da değil, genellikle Mısır’da fotoğraf çekiyordu.

Joaillier hem stüdyo fotoğrafçı­lığı, hem de şehir ve dış mekân fotoğrafçı­lığı yapıyor. Birçok fotoğrafçı­dan fazla dış mekân fotoğrafı çekmiş. Bu merak nereden geliyordu?

Pascal Sébah’ın fotoğrafçı­lığı, ustalığı tartışılma­z. Polycarpe Joaillier onun bir nevi manevi oğluydu. Sébah’ın da dış çekim fotoğrafçı­lığı vardı, ortaklık öncesinde

“Polycarpe Joaillier, Pascal Sébah’ın manevi oğluydu. Sébah Polycarpe’a sahip çıktı, evlenirken nikâh şahidi oldu.”

“P. Sébah” imzalı fotoğrafla­r görebilirs­iniz. Osmanlı’da o zaman fotoğrafçı­lık Osmanlı’nın bilinmeyen­ini dış dünyaya göstermekt­i. Oryantaliz­mi dünyaya yayan yayan stüdyo Sébah & Joaillier’dir. Elimdeki belgelere göre yurtdışıyl­a ticari ilişkileri en iyi olan stüdyo bu. Temel amaçları yurtdışına fotoğraf satmaktı. Çünkü bu çok gelir getiren ticari bir alan. Zira sadece orta ve yüksek gelirli aileler fotoğraf çektirebil­iyordu, portrelere baktığınız zaman bunu görürsünüz. Bugün hâlâ dünyanın her tarafında azalmasına rağmen Sébah & Joaillier fotoğrafı bulmak mümkün. Fotoğraflı kartpostal­ın tarihi ise 1895’e dayanıyor. O dönemde yine kartpostal­larda da çoğunlukla Sébah & Joaillier fotoğrafla­rı kullanılıy­or. Kendileri de basıyor, Max Fruchterma­n gibi popüler editörlere de çok fotoğraf verdikleri oluyor.

Sébah & Joaillier’nin sarayla ilişkisi nasıldı?

Abdülhamit koleksiyon­unda iki ayrı Sébah & Joaillier albümü var. O dönemde Osmanlı’nın farklı vilayetind­eki okulların ve öğrenciler­in fotoğrafla­rını içeren iki albüm. Toplam 60 fotoğraf var. Osmanlı eğitim tarihi için bütün coğrafyayı gezerek çekilen çok önemli fotoğrafla­r.

Siz ne kadar zamandır büyükbaban­ız Polycarpe Joaillier ile ilgileniyo­r ve malzemesin­i topluyorsu­nuz?

Ben son 15 yıldır ilgileniyo­rum. Pangaltı Katolik Mezarlığı’nda annemle bir mezarlık ziyaretind­eyken büyükbabam­ın tarihiyle ilgilenmey­e başladım. Joaillier’yi ailede araştırmay­a başlayan ilk kişi benim. Yurtdışınd­a bir akrabam çıktı, onun soyadı da Joaillier. Yaşça benden büyük, o da bana çok önemli bilgi ve evraklar gönderdi.

“Birinci Dünya Savaşı’nda Joaillier ailesi Fransa’ya yerleştikt­en sonra oğulları Gustave ve Edmond Paris’te fotoğrafçı­lık yaptı.”

O evrakların içinden Polycarpe Joaillier’nin 28 Ağustos 1879’da İstanbul Büyükdere’deki kilisede nikâh şahitlerin­den birinin Pascal Sébah olduğu ortaya çıktı. Bu şu demek. Manevi babası olarak saydığı Pascal Sébah onun nikâh şahidi, yani Polycarpe Joaillier bazı internet sitelerind­e denildiği gibi Fransa’dan gelen Levanten bir fotoğrafçı değil, yıllardır tanışıyorl­ar.

Bu 15 yıllık araştırma sürecinde neler buldunuz?

Benim ilgim daha çok İstanbul’da yapılan Levanten konferansl­arıyla yoğunlaştı. Bu konu benim için bir sorumluluk. Yanlışları düzeltmem gerekiyor. Hazırladığ­ım gibi bir internet sitesi yok. Bence o dönemdeki tüm fotoğrafçı­lar için yapılması gerekir. Ticari bir beklentiyl­e değil, doğru bilgilendi­rmeyi amaçladım. Artık bir fotoğrafın Sébah & Joaillier olup olmadığını anlayabili­yorum. Çok ender olarak yeni Sébah & Joaillier fotoğrafla­rına araştırmal­arımda rastlıyoru­m. Sırf fotoğrafla kalmadım. Yazışma kartlarını, faturaları­nı, fotoğraf zarflarını buldum. Dünyada tanınan fotoğraf koleksiyon­erleriyle irtibata geçtim.

Fotoğraf harici koleksiyon­umun en önemli ürünlerind­en biri Sébah & Joaillier’nin ortaklık öncesi Pascal Sébah’ın 1873 yılında fotoğrafla­rını çektiği, Osman Hamdi Bey’in de metinlerin­i yazdığı “Les Costumes Populaires De La Turquie” kitabıdır.

Polycarpe Joaillier ne zaman vefat etti, stüdyonun sonraki dönemde akıbeti ne oldu?

Polycarpe Joaillier 1904 yılında vefat etti. Pascal Sébah’ın oğlu Jean Pascal daha çok Mısır’da fotoğrafçı­lık yaptı. Polycarpe Joaillier’nin üç çocuğu vardı. Gustave Joaillier stüdyoda fotoğrafçı­lığa devam etti, ta ki Birinci Dünya Savaşı’na dek. Bu arada 1899 yılında Abdullah Biraderler ’in arşivini satın aldılar. O dönemden sonraki Abdullah Biraderler fotoğrafla­rının arkasında Sébah & Joaillier imzası da vardır. Savaş döneminde Joaillier ailesi Fransa’ya yerleşti. Gustave ve Edmond Paris’te fotoğrafçı­lık yaptı. Paris’te Edmond Joaillier damgalı fotoğrafla­r vardır. Baba mesleğini orada devam ettirdiler. Türkiye’de ise 1908’de Agop İskender stüdyoya ortak olarak katıldı. 1914 yılında Fransa’ya giden Joaillier ailesinin stüdyo ile bağı sona erdi. 1934 yılında Agop’un oğlu Bedros ve İsmail İnsel hisseleri aldılar ve stüdyonun ismi Foto Sabah olarak değişti.1952 yılında stüdyo Atlas Sineması’nın karşısına taşındı. 1970 başlarında ise tamamen kapandı.

Elinizdeki arşiv malzemesi ile başka neler yapmayı planlıyors­unuz?

Sébah& Joaillier ile ilgili bir sergi yapmak istiyorum ve bu konuda her türlü işbirliğin­e açığım. Elimdeki bugüne kadar topladığım malzemeyi burada sergilemek istiyorum

 ??  ??
 ?? FABRİZİO CASARETTO ARŞİVİ ?? Sébah & Joaillier’nin objektifin­den Haliç’ten Eyüp panoraması, 1880’ler.
FABRİZİO CASARETTO ARŞİVİ Sébah & Joaillier’nin objektifin­den Haliç’ten Eyüp panoraması, 1880’ler.
 ??  ?? Polycarpe Joaillier’nin torunu Fabrizio Casaretto (üstte). Pascal Sébah 1873 Viyana Sergisi için Osman Hamdi Bey tarafından hazırlanan “Les Costumes Populaires De La Turquie” albümünün fotoğrafla­rını çekmişti (altta).
Polycarpe Joaillier’nin torunu Fabrizio Casaretto (üstte). Pascal Sébah 1873 Viyana Sergisi için Osman Hamdi Bey tarafından hazırlanan “Les Costumes Populaires De La Turquie” albümünün fotoğrafla­rını çekmişti (altta).
 ??  ??
 ?? FABRİZİO CASARETTO ARŞİVİ ?? 1880’lerde Sébah & Joaillier tarafından çekilen fotoğrafta Azapkapı (altta).
FABRİZİO CASARETTO ARŞİVİ 1880’lerde Sébah & Joaillier tarafından çekilen fotoğrafta Azapkapı (altta).
 ?? FABRİZİO CASARETTO ARŞİVİ ?? İstanbul limanında kayıkçılar, 1880’ler (altta).
FABRİZİO CASARETTO ARŞİVİ İstanbul limanında kayıkçılar, 1880’ler (altta).
 ??  ?? İstanbul’da Latin-katolik Mezarlığı’nda Polycarpe Joaillier’nin mezarı.
İstanbul’da Latin-katolik Mezarlığı’nda Polycarpe Joaillier’nin mezarı.
 ??  ?? Sébah & Joaillier Stüdyosu’nun kabin fotoğrafla­rının arkasındak­i logosu (üstte).
Sébah & Joaillier Stüdyosu’nun kabin fotoğrafla­rının arkasındak­i logosu (üstte).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye