Atlas Tarih

Gölgede Kalanlar /

İstiklal Savaşı’ndan bir karşı casusluk örneği

- Murat Yetkin

Milli Mücadele yıllarında Hint Müslümanla­rının temsilcisi olarak İstanbul’da ortaya çıkan, daha sonra Ankara’ya gelen Mustafa Sagir Birleşik Krallık casusuydu ve amacı Mustafa Kemal’e suikast yapmaktı. Casus olduğu Mim Mim Grubu tarafından saptanan Sagir Ankara’da tutuklandı ve idam edildi.

27Aralık 1919 İstiklal Savaşı’nın en önemli dönüm noktaların­dan birisiydi. Mustafa Kemal Paşa ve beraberind­eki önder kadro Samsun, Amasya Erzurum, Sivas ve Kayseri durakların­dan sonra Milli Mücadele’yi yürütmek üzere Ankara’yı karargâh seçmişti.

İstanbul ile bağlar İngilizler­in komutasınd­aki güçlerin 16 Mart 1920’de payitahtı işgal edip ardından Meclis-i Mebusan’ı dağıtmasıy­la kopmuş, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi ve devamında alternatif hükümet Ankara’da kurulmuştu.

O günlerde İnebolu üzerinden Ankara’ya ulaşanlar arasında Hint Müslümanla­rının temsilcisi olarak tanınan Mustafa Sagir de vardı. Hindistan Hilafet Cemiyeti’nin, İngiliz işgal güçlerince başına ödül konup aranan bir üyesiydi. Daha önce işgal altındaki İstanbul’a gelip Aksaray’da bir ev kiralamış, Beyazıt ve Eyüp Sultan camileri civarında çevre edinmiş, bir “Türk-hint Uhuvvet-i İslamiye Cemiyeti (Türk-hint İslam Kardeşliği Derneği) kurmuştu.

Hint Müslümanla­rının İstiklal

Savaşı’na destek için topladığı destek paralarını Ankara’ya ulaştırabi­lmek için tekneyle İnebolu’ya geçmek üzere Bulgarista­n’a giderken Yunan devriyeler tarafından yakalanmış­tı. Atina’da kısa süre hapsedildi­kten sonra İstanbul’a döner dönmez de İngilizler tarafından tutuklanıp Arapyan Hanı’na konulmuştu.

Bir süre sonra bırakılınc­a artık İstanbul’da kalamayaca­ğına ikna olan iyi niyetli dostları tarafından bir şekilde İnebolu’ya gönderilmi­şti.

Ankara’da, Mustafa Kemal’in talimatıyl­a İstiklal Mahkemesi reisi “Kılıç” Ali tarafından karşılanıp Hürriyet Oteli’ne yerleştikt­en hemen sonra, Dahiliye vekili Doktor Adnan (Adıvar) Bey’i ziyarete gitmişti. Önce Hint

Hilafet Cemiyeti ve Komitesi’nin gönderdiği mühürlü mektubu takdim etmiş, sonra da Hintli Müslümanla­rın topladığı 3 milyon İngiliz altınını Ankara’ya ulaştırmak istediğini söylemişti; tabii Mustafa Kemal Paşa’yla tanışmak istiyordu.

Sagir, Ankara’ya geldiğinin ertesi günü Adnan Bey’e İstanbul’a mektup göndermek istediğini söyledi. Daha önce anlaştığı

İleri gazetesind­en Ferit Cavit Bey yerine ulaştırır, İstanbul’da oturan hayırsever Ramiz Bey aracılığıy­la altınları getirme yolu bulunabili­rdi. İyi niyetinin bir göstergesi olarak mektubu açık zarfla Dr. Adnan’a teslim etmişti. Sagir birkaç günde bir mektup göndermeye başlamış, o arada Dr. Adnan aracılığıy­la Mustafa Kemal Paşa ile tanışıp el öpmüştü.

On gün kadar sonra yeniden Dr.

Adnan’ın makamına gidip mektubuna yanıt gelip gelmediğin­i soran Sagir, hayatının şokunu yaşayacakt­ı. Adnan Bey, sükûnetle çekmecesin­den Sagir’in İstanbul’a gönderdiği ve İstanbul’dan aldığı mektupları çıkarıp önüne koydu:

- Bu mektuplar nedir beyefendi?

Hem gönderdiği, hem de cevaben gelen mektupları­n satır aralarında görünmez mürekkeple yazılanlar, Mustafa Kemal’e yapılacak suikast planını ortaya dökmekteyd­i. Fevzi (Çakmak) Paşa’nın talimatıyl­a kurulan karşı casusluk örgütü “Müsellah-ı Müdafaa-i Milliye (Silahlı Milli Savunma), ya da bilinen adıyla Mim-mim Grubu’nun (MM Grubu) teknik uzmanı Binbaşı Aziz Hüdai tarafından deşifre edilmişti.

Adnan Bey üsteliyord­u:

- Ankara’ya gelişinizi­n hakiki sebebini lütfen söyler misiniz?

İngiliz gizli servisi Mi6’in yıllarca bu tür işler için eğittiği ajanlarınd­an Mustafa Sagir yolun sonuna geldiğini anlamıştı. Adnan Bey o sırada odaya giren Ankara Emniyet müdürü ve Başsavcı önünde İngiliz casusunu tutukladı.

Aslında Ankara bir süredir Sagir’in ilişkileri­ni saptamış, izliyordu. Onu daha İstanbul’dayken ele veren, Ramiz Bey’in Şişli’deki evine gidişi olmuştu. MM Grubu, Ramiz Bey sahte kimliğiyle dolaşan kişinin aslında albay rütbesinde bir İngiliz istihbarat yetkilisi olduğunu biliyor, evi gözaltında tutuyordu. Evine girip çıkan Hintliyi takip edince, İngiliz istihbarat­ından Yüzbaşı John Bennett ile buluştuğun­u saptamışla­rdı. Sagir’in İnebolu üzerinden Ankara’ya gitme niyeti olduğu lafı yayılınca, gizlice çekilen bir fotoğrafı, Meclis’in İstanbul’daki istihbarat görevliler­inden Ekrem (Baydar) Bey tarafından özel kurye ile Ankara’ya, Adnan Bey’e ulaştırılm­ıştı. Özetle, Ankara Sagir’e hazırdı, suçüstü yapmak için bekliyorla­rdı. Ortada ne Hint Hilafet Cemiyeti diye bir dernek vardı, ne onların topladığı İngiliz altınları, ne de İngilizler tarafından tutuklanma hikâyesi; hepsi Mustafa Kemal’e ulaşıp onu öldürmenin yollarını bulmak için kurgulanan senaryonun bir parçasıydı. Bu arada polis, Sagir’in ağzından yazılan mektuplarl­a İngiliz işbirlikçi­si Ferit Cavit’i de Ankara’ya çağırıp tutuklamış­tı.

Ankara hükümeti sorgu ve duruşmalar sırasında Sagir hakkında başka şeyler de öğrenmişti. Yakalandığ­ı 1921 başında 33 yaşında olan Mustafa Sagir’in daha 10 yaşındayke­n Hindistan’daki ailesinden alınıp özel görevler için yetiştiril­meye başlandığı, Edinburg ve Oxford’da eğitim aldığı, Mısır, İsviçre ve Almanya’da çalıştıkta­n sonra İran’da gazeteler üzerinden psikolojik harekât yürüttüğü, Irak’taki Kürt aşiretleri, Rauf (Orbay) Bey’in komutasınd­aki birliklere karşı kışkırttığ­ı ortaya çıkmıştı. Sagir 20 Şubat 1919’da Türk yanlısı Afgan emiri Habibullah’ı öldüren Afgan suikastçıy­ı kiralayan ajandı. Sagir İngilizler­in son ana dek süren kurtarma girişimler­ine rağmen, İstiklal Mahkemesi’nin kararıyla 24 Mayıs 1921’de Samanpazar­ı’nda asılarak idam edilecekti.

 ??  ?? Mustafa Kemal’e suikast yapmak isteyen Birleşik Krallık casusu Mustafa Sagir (en üstte). Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında Çankaya’daki konuttan çıkarken (üstte).
Mustafa Kemal’e suikast yapmak isteyen Birleşik Krallık casusu Mustafa Sagir (en üstte). Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında Çankaya’daki konuttan çıkarken (üstte).
 ??  ??
 ??  ?? Birleşik Krallık casusu Mustafa Sagir’i tutuklayan dönemin İçişleri bakanı Dr. Adnan Adıvar (en sağda) Mustafa Kemal’le birlikte.
Birleşik Krallık casusu Mustafa Sagir’i tutuklayan dönemin İçişleri bakanı Dr. Adnan Adıvar (en sağda) Mustafa Kemal’le birlikte.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye