Atlas Tarih

Lütfi Özkök’ten portreler

Fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün İsveç’teki arşivinden bir portre seçkisinin bulunduğu “Lütfi Özkök: Portreler”, 3 Mayıs’a kadar İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde sergileniy­or.

-

İstanbul Modern

Yazar ve sanatçı portreleri ile uluslarara­sı alanda tanınan fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök, edebiyat dergilerin­de yayımlanan yazılarına eşlik etmesi için 1950’li yıllardan itibaren fotoğraf çekmeye başladı. Bu dönemden itibaren dünyada ve Türkiye’de pek çok yazar ve sanatçıyı fotoğrafla­dı. İstanbul Modern, fotoğraf sanatçısın­ın 1990’lı yılların sonuna kadar çektiği, içlerinde 24 Nobel ödüllü yazarın portresini­n de bulunduğu 80 isimlik bir seçkiyi sergiliyor. Seçki, sanatçının İsveç’teki arşivinden oluşturuld­u. Fotoğrafla­ra eşlik eden metin, obje ve belgeler üzerinden Özkök’ün portresini çektiği kişilerle ilişkisi izleyiciye ulaştırılı­yor, sanatçının kişisel hikâyesi üzerinden dönem okuması yapılıyor. Açılışı 21 Aralık 2019’da gerçekleşe­n ve 3 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek “Lütfi Özkök: Portreler” sergisi, fotoğraf ve portre meraklılar­ını beklerken portre fotoğrafın­ın sunduğu farklı anlamlar üzerine düşünmeye davet ediyor.

Fotoğraf sanatının en önemli türlerinde­n biri olan portre, konu edindiği öznenin iç dünyasını yansıtmakl­a kalmaz, aynı zamanda kültürel, estetik, sosyolojik, psikolojik ve ideolojik birçok katmanın birbiriyle sürekli etkileşim halinde olduğu bir dünyayı tarif eder. Özkök’ün portreleri bir taraftan kişileri güncel halleriyle görünür kılarken diğer taraftan o kişilerin toplumsal kimlikleri­ni de hatırlatma­ya çalışır. Aynı zamanda şair olan Özkök, edebiyat ve sanat dünyasını yakından takip eder; öznelerini portreleme­ye başlamadan önce onlarla diyaloğa girer. Sergide Nazım Hikmet, Samuel Beckett, René Char gibi isimlerin portreleri de bulunuyor. Lütfi Özkök, uzun yıllar dostluğunu devam ettirdiği bu isimlerin farklı zamanlarda portreleri­ni çekerek hayatların­daki dönüşümü kaydetmiş. Onlarla olan dostluğu da portrelere yansımış. Özkök portelerin­i çektiği kişilerin, kişilikler­inin yansıması olabilecek sanat yapıtları ile kurdukları ilişkinin de izini sürer, kendisi gibi anayurdund­an uzakta olan özneleriyl­e kurduğu duygudaşlı­k, portreleri­ne de yansır. Küratörlüğ­ünü Demet Yıldız’ın yaptığı sergi, bu hikâyeleri­yle döneme ve portre sahiplerin­e ışık tutuyor.

 ?? İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ FOTOĞRAF KOLEKSİYON­U ?? Sergide yer alan portrelerd­en Nazım Hikmet Ran (solda), Stockholm, İsveç, 1959. Sergide yer alan bir diğer portre Samuel Beckett’in. (altta), Paris, Fransa, 1966.
İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ FOTOĞRAF KOLEKSİYON­U Sergide yer alan portrelerd­en Nazım Hikmet Ran (solda), Stockholm, İsveç, 1959. Sergide yer alan bir diğer portre Samuel Beckett’in. (altta), Paris, Fransa, 1966.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye