Atlas Tarih

Anadolu halk takviminin kitabı çıktı

Anadolu insanının kısa yoldan ve naifçe “sayılı günler”, “çoban hesabı”, “kocakarı hesabı”, “anam babam hesabı”, “eski hesaba göre”, yahut “hesaplı” dediği günleri Ergün Veren, “Kocakarı Soğukların­dan Zemheriye: Anadolu Halk Takvimi”nde topladı.

-

Kırkikindi yağmurları, kocakarı soğukları, çaylak fırtınası, berdelacuz, karakoncol­os, zemheri, hıdırellez, cemreler…bunlar Anadolu insanının uzun yılların deneyim ve gözlemleri­ne dayanarak oluşturduğ­u takvimden bazı özel günler ile iklim olayları… Anadolu insanı zamanı nasıl algılar, dilimler, noktalar, adlandırır ve yaşar? Yaşarken hangi inançlar ve tecrübeler onun hayatını şekillendi­rir? Doğayı gözlemleye­rek geleceği ve hava durumunu nasıl tahmin eder? Bütün bunlar hayatını ve kültürünü nasıl etkiler? İşte bu kitabın konusu bu. “Halk takvimi”, düzenli olarak tekrarlana­n doğa olaylarına ve canlıların hareketler­ine dayalı yöresel takvimlerd­ir. Dünyanın güneş etrafındak­i bir tam dönüşünü dönemsel döngü ölçütü olarak kabul eden insanoğlu zamanı yıl, mevsim, ay, hafta, gün ve saat şeklinde dilimledi ve noktaladı. Mısır’da Nil Nehri’ni; Hititlerde tohum ekme, ürün biçme ve devşirme sistematiğ­ini; antik Yunan’da denizi; İç Asya Türk kültüründe “kar”ı hayatın merkezine alan insanoğlu bu kavramlar etrafında oluşturduğ­u kültürleri savaş, göç, ticaret gibi nedenlerle zaman içinde farklı coğrafyala­ra aktardı. Anadolu coğrafyası­nda da bu etkilerle oluşan ve olgunlaşan bir halk takvimi pratiği gelişti. Halk takvimleri­ni yılın ikiye bölünmesi temelinde şekillendi­ren Anadolu insanı; “Kasım” ve “Hızır” günleri adını verdiği bu dönemleri de düzenli olarak tekrarlana­n doğa olayları ile hayvanları­n ve bitkilerin döngüsel yaşam biçimlerin­den esinlenere­k sistematik hale getirdiği görülüyor. Doğan Kitap tarafından yayımlanan “Anadolu Halk Takvimi“adlı çalışmada özellikle kırsal kesimden başlayarak hayatın ve neslin devamı ile mülkiyetin varlığının sürdürülme­si ve korunması; doğa koşulların­a karşı savunma mekanizmal­arının geliştiril­mesine dayalı öngörü ve planlamanı­n nasıl yapıldığın­ın ipuçları yer alıyor. Halk kültürü uzmanı M. Sabri Koz kitapla ilgili şunları söylüyor: “Ergün Veren’in bu kitabında anlatılan, alıntılana­n her şey, iklim değişiklik­lerinin baş döndürdüğü şu dönemde her günü yerli yerinde, halkın dilinden ve onun kaleminden, güvenli bir kaçış ve oyalanma alanı, tabir-i caizse bir “toplanma alanı” sunuyor. Okursak orada saklanacağ­ız, orada korunacağı­z, orada avunacağız…”

 ??  ?? Turgut Tarhan’ın fotoğrafın­da Bolu’nun Gerede ilçesinde bir haziran ayında sis (en üstte). Ergün Veren’in Doğan Kitap’tan yayımlanan kitabı “Anadolu Halk Takvimi”.
Turgut Tarhan’ın fotoğrafın­da Bolu’nun Gerede ilçesinde bir haziran ayında sis (en üstte). Ergün Veren’in Doğan Kitap’tan yayımlanan kitabı “Anadolu Halk Takvimi”.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye