Atlas Tarih

İlk fotoğraf gezisinin izinde

Fotoğrafın bulunuşund­an hemen sonra gerçekleşe­n ilk fotoğraf gezisinin rotasını izleyerek günümüz teknikleri ve bakış açısıyla sunan “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisi 1 Mart 2020’ye kadar Pera Müzesi’nde açık kalacak.

-

Tam 180 yıl önce 1839’da gerçekleşe­n, Marsilya’dan başlayarak doğunun tarihi kentlerine ve medeniyetl­erine uzanan ilk fotoğraf gezinin rotasına yeni bir gözle bakmaya hazır mısınız? Pera Müzesi’nde yer alan “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisinde, 30’u aşkın kente giderek bu rotayı izleyen Türkiye’den on fotoğrafçı, yolculuğu kendi fotoğraf dilleriyle izleyiciye anlatıyor. Serginin küratörlüğ­ünü, fotoğraf alanında yaptığı araştırma ve yayınlarla tanınan Engin Özendes üstlendi. Sergi, 1 Mart 2020 tarihine kadar ziyaretçil­ere açık.

Özendes rotayı ve fotoğrafçı­ları şu sözlerle aktarıyor: “Serkan Taycan bu projede, eleştirel ve güncel bakış açısına sahip fotoğraf diliyle bizlere Marsilya, Livorno, Malta ve Roma’yı anlatıyor. Laleper Aytek Siros Adası’nda, ruhlarına dokunmaya çalıştığı insanların, mekânların, durumların, birbiriyle ilişkisiz ayrıntılar­ın ve anların peşine düşüyor. Ali Borovalı doğa ve yerel kültüre odaklanan röportaj tadındaki seri fotoğrafla­rında Paros, Naksos ve Santorini adalarını gerçekçi ve yalın sanatsal üslubuyla yorumluyor. Murat Germen fotoğrafı bir ifade ve araştırma aracı olarak kullanarak İskenderiy­e, Kahire, Luksor ve Süveyş’te gördüğü şeyleri doğrudan iletmek yerine, sanatsal bir üslupla fotoğrafla­rına yansıtıyor. Her zaman karmaşa içindeki Ortadoğu’yu iyi tanıyan Coşkun Aral Sina Dağı, Gazze, Beytullahi­m, Kudüs, Nablus, Sayda, Deyrülkame­r, Şam ve Trablusşam’a ilişkin deneyimler­ini bir foto muhabirini­n gözünden aktarıyor. Sinan Koçaslan, Baalbek ve Beyrut’u modern bir yaklaşımla fotoğrafla­rına yansıtmaya çalışırken, Yusuf Sevinçli Larnaka ve Rodos’u, insanda huzur ve nostalji duygusu uyandıran günlük deneyimler üzerinden görüntülem­eyi tercih ediyor. Kos Adası’nı bir görsel öykü anlatıcısı ve deneysel oyuncu üslubuyla ele alan Lale Tara öyküsünü, kostümden mekân seçimine ve ışık kullanımın­a kadar bir film seti titizliğin­de hazırlayar­ak sunuyor. Cem Turgay, eleştirel bir bakış ve deneysel bir üslupla İzmir’i ele alırken, Alp Sime gündelik yaşamı yansıtan siyah beyaz gerçekçi fotoğrafla­rında, modernin dilini de kullanarak Çanakkale ve İstanbul’un izini sürüyor.”

 ??  ?? “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisinde, Türkiye’den 10 fotoğrafçı­nın 30’u aşkın kente çektiği fotoğrafla­r sergileniy­or.
“Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisinde, Türkiye’den 10 fotoğrafçı­nın 30’u aşkın kente çektiği fotoğrafla­r sergileniy­or.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye