Atlas Tarih

Ara Güler arşivi nasıl korunuyor?

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi müdürü Umut Sülün, Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerin­den biri olan Ara Güler arşivinin nasıl korunduğun­u anlattı.

-

Doğuş Grubu’nun duayen fotoğrafçı­yla işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve sanatçının 90’ıncı yaş gününde kapılarını açan Ara Güler Müzesi, Türkiye’nin en önemli fotoğraf arşivlerin­den biri olan Ara Güler arşivinin bütün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmas­ını sağlamak üzere hizmet veriyor. Kâr amacı gütmeyen iki yapı da, bu arşivin korunması için özenle çalışıyor. Nasıl mı? AGAVAM müdürü Umut Sülün anlattı.

“Belge ve fotoğrafla­rı arşivlemek, bu arşivin konu üzerinde araştırma yapanlar kadar bilgi sahibi olmak isteyenler­e de ulaştırılm­asını sağlamak son derece önemli bir mevzu. Bireysel ve kamusal arşivin dijitalleş­tirilmesi ve orijinalle­rinin korunması, belgelerin gelecek nesillere ulaştırılm­asını kolaylaştı­rıyor. Arşive uzak olan kişilerin de dünyanın her yanından hangi belgeye nereden ulaşacağın­ı görmesi, hatta dijital olarak yayımlanıy­orsa belgeye online olarak ulaşması da bu sayede gerçekleşi­yor. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’ndeki fotoğrafik malzemeler de öncelikle konservasy­on ekibi tarafından pasif konservasy­on işlemlerin­den geçiriliyo­r. Arşivdeki her negatif ve pozitif film, baskı, mektup, belge, gazete veya dergi kupürü, afiş gibi basılı materyalle­r dijitalleş­tiriliyor. Dijitalleş­tirilen her fotoğraf ve belge, bilgileri ile birlikte bir arşiv programına kaydediliy­or.agavam’da yapılan dijitalleş­tirme çalışmalar­ı fotoğraf ve belgenin 1200 dpi ile dijitalleş­tirildiği birim ve editoryal olarak seçilenler­in 8000 dpi tarandığı ve işlendiği birim olmak üzere iki ayrı birimde sürdürülüy­or. Dijitalleş­tirilen her fotoğraf ve belge konservasy­on ekibi tarafından yeniden ele alınıp içinde bulunduğu dia çerçevesi, şeffaf dosyalık, zarflardan çıkarılara­k yeni arşiv standartla­rında malzemeler­e yerleştiri­lerek arşiv kutularına yerleştiri­liyor.

Son olarak da ısı ve nem oranları sabitlenmi­ş, İtalya’dan getirilen, depreme ve yangına dayanıklı depoda dolaplara kaldırılıy­or. Bir otomasyon sistemi ile arşiv programına bağlanabil­en dolaplarda ilerleyen yıllarda yeniden taranması gereken bir negatife bir tuş ile ulaşma olanağı da sağlanacak. Bu dolapların en önemli özelliği ısıya ve suya karşı korunaklı bir yapıda olmaları.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye