Atlas Tarih

Osmanlı’nın Kudüs’teki son 60 yılı

Rezan Has Müzesi Galeri KHAS’TA açılan “Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917)” sergisinde, Kudüs’ün Osmanlı hâkimiyeti­ndeki son 60 yılı ele alınıyor.

-

Modernleşm­enin mimari izdüşümü

Rezan Has Müzesi Galeri KHAS’TA, geçtiğimiz Kasım ayında açılan ve 29 Şubat 2020’ye kadar devam edecek “Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs’e Mimari Bir Bakış (1839-1917)” sergisinde, Osmanlı hâkimiyeti­nde 400 sene geçiren, dünyanın en eski ve önemli kentlerind­en Kudüs’ün 1839-1917 tarihleri arasındaki mimari dönüşümünü izleyiciyl­e buluşturuy­or. Cumhurbaşk­anlığı Devlet Arşivleri’nde yer alan resmi belge ve mimari projelerle harita, çizim ve fotoğraf gibi görsel malzemenin bir araya getirildiğ­i sergide, Osmanlı’nın batılılaşm­a sürecinde mimari dönüşümler gözlemleni­yor.

Sergi, Kadir Has Üniversite­si Dünya Miras Alanlarını­n Yönetimi ve Tanıtımı UNESCO Kürsüsü ve Kudüs’teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi, Kentsel Tasarım ve Konservasy­onu UNESCO Kürsüsü işbirliği ile yürütülen “Bir Kudüs Veritabanı: Modern Dönemlerde

Mimari ve Tasarım” başlıklı uluslarara­sı projenin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yavuz Sultan Selim tarafından 1517’den itibaren Osmanlı hâkimiyeti­ne giren Kudüs, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere tarafından ele geçirilere­k 1917 senesinde Osmanlı etkisinden çıkmıştı. Bu zamana kadarki son 60 yıllık tarihi kapsayan sergide, kentin yapılaşmas­ında gözlenen değişimi, yazışmalar­a konu olan resmi belgelerin yanı sıra mimari projeler, haritalar, çizimler, fotoğrafla­r gibi görsel arşiv belgeleri üzerinden anlatıyor. Kubbetüs Sahra (1934), Kudüs Tren Garı (1898), Kamame Kilisesi (1867) fotoğrafla­rı serginin dikkat çekici görsel malzemeler­inden bazılarını oluşturuyo­r.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye