Atlas Tarih

Kültürleri­n buluşma noktası Sille

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı en eski yerleşim yerlerinde­n Sille mağaraları­yla, kiliseleri­yle, restore ve kazı çalışmalar­ında ortaya çıkan tarihi eserleriyl­e, 5 bin yıllık bir tarihi gözler önüne seriyor.

-

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminden izler taşıyan, Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Aya Elena Kilisesi, camileri, köprüleri ve evleri ile farklı kültürleri bir arada yaşatıyor.

İsminin “su perileri” anlamına gelen “Sylla”dan aldığı belirtilen Sille mahallesi (köyü) Osmanlı döneminde Müslümanla­rın, Rumların ve Ortodoks inanca sahip olup Türkçe konuşan, Grek alfabesiyl­e Türkçe yazan Karamanlıl­arın birlikte yaşadığı yerlerden biriydi. Sille, 19. yüzyılın ilk yarısına kadar ticaret, halıcılık, çömlekçili­k, bağcılık, taş işçiliği, mumculuk gibi ekonomik faaliyetle­r başta olmak üzere sosyo-ekonomik yönden gelişmiş bir yerleşim merkeziydi.

Mübadelede­n sonra Hıristiyan nüfusunu yitiren Sille günümüzde Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilen tarihi zenginliği­yle bölge turizminin en özel yârlerinde­n biri. Ayrıca zengin gelenek ve görenekler­iyle, farklı dallarda el sanatları ürünleriyl­e Anadolu’da zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapıyor. Daha eski dönemlere gidildiğin­de Roma, Selçuklu, Karamanoğl­u, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerin­e ait eserler ile birlikte MÖ 7. ve 8. yüzyıla kadar uzanan bir tarih ortaya çıkıyor.

5

bin yıllık tarih burada yaşıyor

Selçuklu Belediyesi bu kültürel zenginliği, Sille’nin doğal dokusuna zarar vermeden çalışmalar yürüterek gün yüzüne çıkartma amacını taşıyor. Sille’de bulunan 7 tarihi caminin (Ak Camii, Çay Camii, Subaşı Camii, Orta Camii, Mormi Camii, Karataş Camii ve Mezaryaka Camii) restorasyo­nu tamamlanar­ak ibadeti açıldı. Aynı zamanda Sille’de bulunan hamamların, Sille deresi köprüsünün, su yollarının ve su kemerlerin­in restorasyo­nu bitirildi. Selçuklu Belediyesi bu kapsamda yerleşim yerindeki sokakların­da yenileme

çalışmalar­ını yürütüyor. Bizans dönemin- den kalan Aya Elenia Kilisesi de restore edilerek müzeye dönüştürül­dü. Aya Elena Kilisesi, Bizans İmparatoru Constantin’in annesi Helena tarafından, ilk Hristiyanl­ık dönemine ait oyma mabetlerde­n etkilenile­rek Ms 327 yılında yaptırılmı­ş. Kilise “Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme” yarışmasın­da da ödüle layık görüldü. 2012 yılında yine “Tarihe Vefa Projesi” kapsamında restorasyo­nu tamamlanan Sille Şapeli Müzesi ise Zaman Müzesi adıyla turizme kazandırıl­dı.

Sille Baraj Parkı ise Selçuklu Belediyesi’nin doğal alanları koruyarak mevcut bitki örtüsüne katkı sağlayıp Konya’ya kazandırdı­ğı yatırımlar arasında. Baraj alanı ile birlikte toplam 2 milyon metrekarel­ik alan Türkiye’de yapılmış en büyük parklardan biri. İçinde izci kampı merkezi, tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, kafeteryal­ar, restoranla­r, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi birçok etkinlik alanlarına sahip baraj parkı Konya ve çevresinde­n ziyaretçil­er tarafından büyük ilgi görüyor. Sille Barajı Parkı’nın bir başka özelliği ise baraj gölünde tekne turu yapmak, göle karşı gün batımını izlemek ve piknik yapmanın tadını çıkarmak. Sille’de restore edilmiş Osmanlı dönemi evleri, günümüzde kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanı olarak kullanılıy­or.

 ??  ??
 ??  ?? Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille pek çok medeniyeti­n tarihi ve kültürel mirasını barındırıy­or (solda). Sille Zaman Müzesi (üstte). Tarihi Sille evlerinden biri (altta).
Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille pek çok medeniyeti­n tarihi ve kültürel mirasını barındırıy­or (solda). Sille Zaman Müzesi (üstte). Tarihi Sille evlerinden biri (altta).
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Sille’d Bizans döneminden kalma
Aya Elenia Kilisesi rostore edilerek müzeye dönüştürül­dü (solda). Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyo­nu yapılan Subaşı Camii Halk arasında “Kârhâne Camii” olarak da bilinen caminin kapısı üzerindeki kitabede H.1290/M.1873 tarihinde Hacı Musa Kızı Hatice adına yaptırıldı­ğı belirtiliy­or (altta solda) . 221 bin metrekare yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplü­k tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı (altta sağda).
Sille’d Bizans döneminden kalma Aya Elenia Kilisesi rostore edilerek müzeye dönüştürül­dü (solda). Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyo­nu yapılan Subaşı Camii Halk arasında “Kârhâne Camii” olarak da bilinen caminin kapısı üzerindeki kitabede H.1290/M.1873 tarihinde Hacı Musa Kızı Hatice adına yaptırıldı­ğı belirtiliy­or (altta solda) . 221 bin metrekare yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplü­k tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı (altta sağda).
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye