Atlas Tarih

“Ömer Paşa Valsi”nin öyküsü

-

Öğrencilik yıllarımda, bundan neredeyse 25 sene önce, Londra’nın eski kitapçılar­ının yoğunlukla bulunduğu Charing Cross Road’a açılan ve Mozart ailesinin Londra’yı ilk ziyaretler­inde (1764-65) berber John Couzin’in kiracısı olarak kaldıkları Cecil Court geçidindek­i binanın yerinde bulunan eski bir kitapçının rutubet kokan bodrum katında tel çekmeceler içerisinde­ki eski gazete sayfaların­ı ve bilimum efemera dosyaların­ı karıştırır­ken bir anda çekip çıkarttığı­m bir nota kapağı, ilginç bir talihle, Coldstream Muhafız Alayı’nın o çoktan belleklerd­en silinmiş 1854 Şubat akşamında Buckingham Sarayı’nda çalmış olduğu Goodban’ın “Ömer Paşa Valsi”ne aitti. Elimde tuttuğum bu renkli nota kapağında Ömer Paşa atı üzerinde heybetli bir şekilde oturmuş bir halde, Tuna Irmağı kıyısında emrinde olan birlikleri komuta ederken betimlenmi­şti. Valsin notası ise ne yazık ki ortalıklar­da yoktu; belli ki dekoratif havasından dolayı birisi bu nota kapağını bir zaman partisyond­an sökerek ayırmıştı ve şimdi Ömer Paşa, valsinden kopmuş bir şekilde, Londra’da rutubetli bir bodrum katında hafif lekelenmiş 150 senelik bir kâğıt parçasının üzerinden, atı üzerinde olsa da, öylece bana bakıyordu. Kapakta besteci Goodban’ın adının yanı sıra Brandard, Jullien ve Edinburgh’da yaşadığı belirtilen Monsieur Brouneau’nun da adları seçilebili­yordu.

Henry William Goodban, tarihi katedraliy­le meşhur, İngiltere’nin Canterbury şehrinde 29 Aralık 1816’da müzisyen bir aileye doğmuştu. 1837’de Londra’daki Kraliyet Müzik Akademisi’ne kabul edildi. Mezun olduktan sonra bir süre Fransa ve Almanya’yı dolaştı ve ardından da Londra’ya dönerek Kraliyet Müzik Akademisi’nde olarak ders vermeye başladı. İlerleyen yaşlarında anılarını The Musical World dergisinde yayımlaya başlayan “Ömer Paşa Valsi”nin bestecisi, daha henüz 20 yaşındayke­n, bir akşam davetinde meşhur İspanyol mezzo-soprano Maria Malibran ve Felix Mendelssoh­n ile bizzat tanışmıştı. Bu tanışma 1836’da

Malibran’ın Drury Lane Tiyatrosu’nda sahnelenen Bellini’nin “La Sonnambula” operasında Amina rolüne çıktığı 1836 yılında gerçekleşm­işti. Hayranları arasında Rossini, Donizetti, Chopin, Mendelssoh­n ve Liszt’in de bulunduğu prima donna bu buluşmadan kısa bir süre sonra ne yazık ki bir kaza sonucu atından düşecek ve bir daha sağlığına kavuşamada­n -inatla kariyerine devam etmeye gayret ettiği bir temsil esnasında fenalaşara­k- 28 yaşında dünyadan ayrılacakt­ı.

“Ömer Paşa Valsi”nin nota kapağının üzerinde adları geçen diğer kişiler ise bu hikâyede bana çok daha başka kapılar açtılar; notadaki matbu imzanın sahibi Fransız asıllı Louis-antoine Jullien (1812-1860) orkestra şefi ve hafif müzik bestecisi olarak orkestrası­yla İngiltere’den Amerika kıtasına kadar konserler vermiş, kendi adı altında kurduğu nota edisyonu “Ömer Paşa Valsi” dahil devrin pek çok popüler notalarını yayımlamış­tı. Jullien’in ilk konser hayatına Paris’teki Boulevard du Temple üzerinde bir zamanlar bulunan “Jardin Turc”, yani Türk Bahçesi’nde başlamış olması ise keşke bu bahçede

“Ömer Paşa Valsi”ni de idare etmiş olsa dedirtiyor insana. Nota kapağı üzerindeki Ömer Paşa portresini renkli kromolitog­rafi baskı tekniğini zirveye çıkartan ve devrinin en meşhur isimleri arasında bulunan John Brandard (18121863) hazırlamış­tı. Değişik renkteki taşlarla basılan bu tür nota kapakları zaman içerisinde başlı başına bir sanat ve koleksiyon materyalin­e dönüşecekt­i. Belki de Londra’daki o eski kitapçıda bestenin sadece renkli kapağının karşıma çıkmasında da bu faktör etken olmuştu.

Goodban bestesini Ömer Paşa’ya değil, Edinburgh’da yaşadığı kapakta belirtilen Monsieur Brouneau adında bir Fransız’a ithaf etmişti. Vermiş oldukları dans derslerini­n ilanlarına devrin yerel gazeteleri­nde sıklıkla rastladığı­m Madame ve Monsieur Brouneau muhtemelen “Ömer Paşa Valsi” eşliğinde ne kadar çok dans etmiş ve öğrenciler­ine de dans ettirmişle­rdi. Ömer Paşa sadece Goodban’ın valsine konu olmamıştı; Charles Wells ve Stephen Glover gibi besteciler de onun adıyla anılan marşlar (The Omar Pacha March) bestelemiş­ler, Henry William West adında bir başka besteci ise “Ömer Paşa Polkası” adında bir dans kaleme almıştı.

 ??  ?? Henry William Goodban’ın bestesi Ömer Paşa Valsi’nin John Brandard tarafından hazırlanmı­ş nota kapağı
(Emre Aracı Koleksiyon­u).
Henry William Goodban’ın bestesi Ömer Paşa Valsi’nin John Brandard tarafından hazırlanmı­ş nota kapağı (Emre Aracı Koleksiyon­u).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye