Atlas Tarih

Ölümüne dek V. Murat’a sadık kaldı

-

Sultan Abdülaziz’in devrilmesi­nden sonra V. Murat adıyla 1876’da Osmanlı tahtına çıkan Veliaht Şehzade Murat Efendi’nin yaşamında önemli bir rol oynayan Cléanthi Scalieri hakkında fazla bir şey bilinmiyor. 1833 yılında Yunanistan’da doğan Scalieri daha sonra İstanbul’a yerleşmiş, Havyar Hanı’nda zahire ve şarap komisyoncu­luğu yapmaya başlamıştı. Scalieri’yi daha sonra sarraflık, borsacılık ve ticaret yaparken görüyoruz. 31 Aralık 1870’te Proodos Locası’nın üstad-ı muhteremli­ğine seçilen Scalieri aynı göreve 17 Aralık 1872 tarihinde bir kez daha getirildi.

V. Murat’ın tahttan indirilip Çırağan Sarayı’nda mahpusluk yaşamı başlamasın­ın ardından Scalieri’nin tüm çabasının sabık sultanı mahpuslukt­an kurtarıp yeniden tahta çıkarmak üzerine yoğunlaştı­ğı görülüyor. Bu süreçte su yolundan gizlice Çırağan Sarayı’na girip V. Murat’la görüşen Scalieri, bir keresinde sabık padişahı tedavi etmesi için yabancı bir hekimi de gizlice Çırağan’a sokmuştu. Scalieri daha sonra V. Murat’ı Çırağan’dan kaçırmak için bir komite kurdu. Türk siyasal yaşamında “Scalieri-aziz Bey Komitesi” olarak bilinen bu komitenin üyeleri yapılan bir ihbar sonucunda yakalandı. Komitenin kurucusu

Scalieri ile Nakşifend Kalfa bu polis operasyonu­ndan kaçmayı başardı. Bir süre Beyoğlu’nda gizlenen Cléanthi Scalieri’yle Nakşifend Kalfa daha sonra Yunanistan’a kaçtı. Scalieri Atina’dayken gizli yollarla V. Murat’la sık sık mektuplaşt­ı. Ona, bir gün mahpusluk hayatının biteceğine ilişkin ümit vermeye çalıştı. Atina’da öldürülmey­e çalışılan ve V. Murat’la ilgili yazdığı kitabın yasaklanma­sı için Osmanlı makamların­ın sık sık Yunanistan hükümetine başvurduğu Scalieri 1892 yılında vefat etti.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye