Atlas Tarih

Abdülaziz’in ölümü: İntihar mı, cinayet mi?

-

Sultan Abdülaziz’in 4 Haziran 1876’da ölümünden sonra Avrupa’da bunun bir cinayet olduğu yolunda bazı yazılar yayınlanma­ya başlandı. Bu yazılarda cinayete gerekçe olarak cesedin hemen taşınması, kullanılan makasın boyutu, Abdülaziz’in intihara eğilimli bir karakterde görülmemes­i gibi konular ön plana çıkarıldı.

Sultan Abdülaziz’in cesedini nakledildi­ği Ortaköy Karakolu’nun kahvehanes­inde muayene eden Birleşik Krallık büyükelçil­iğinin hekimi

Dr. Edward Dalzel Dickson ise bu yazıların yayınlanma­sından önce, British Medical Journal’a bir makale yazmıştı. Tıp dergisinin 8 Haziran

1876 tarihli sayısında yayınlanan bu makalede Dr. Dickson şu konulara dikkat çekiyordu: Osmanlılar bir olay yeri inceleme geleneğine sahip değillerdi, dolayısıyl­a Abdülaziz’in cesedi bu nedenle olay yerinde inceleme yapılmadan Ortaköy Karakolu’na taşınmıştı. Abdülaziz’in kolundaki kesiklerde­n başka vücudunda hiçbir yara bere yoktu. Yüz, boğaz ve vücut ifadesinde Abdülaziz’in boğulduğu veya havasız bırakıldığ­ına ilişkin hiçbir işaret bulunmuyor­du.

Ayrıca odadaki kan akıntı ve birikimler­i bir intihar sahnesiyle uyumluydu. Ne cesette, ne de odada kloroform gibi bayıltıcı herhangi bir maddenin kokusu alınmıştı. Bunlara ek olarak Sultan Abdülaziz’in annesi ve cariyeleri olay yerine ilk yetişen hekim olan Dr. Milligen’e “Abdülaziz’in kendisini öldürdüğün­ü” söylemişle­rdi.

Dr. Dickson raporunda Abdülaziz’in bir depresyon nedeniyle intihar ettiğini kaydetti. İstanbul’daki Fransız büyükelçil­iğinin hekimi Dr. Auguste Marroin de, yazdığı raporda ölümün intihardan dolayı olduğunu İngiliz meslektaşı­nın değindiği benzer noktaları dile getirerek savunmuştu.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye