Atlas Tarih

Hasan Ağa’nın sopası

Çırağan Sarayı’ndan V. Murat’ı kaçırmak isteyen Ali Suavi’yi sopayla öldürmüştü.

-

Ruh sağlığını kaybettiği gerekçesiy­le tahttan indirilere­k Çırağan Sarayı’na hapsedilen sabık padişah V. Murat’ı buradan kaçırmak için birçok girişimde bulunuldu. Bunlar arasında en önemlilerd­en birisi de, Ali Suavi’nin 20 Mayıs 1878 tarihinde yanındaki göçmenlerl­e Çırağan Sarayı’nı basmasıdır. Bu girişim tarihe “Çırağan Vakası” olarak geçti.

Ali Suavi, medrese eğitimi almış ve İstanbul’da camilerde verdiği vaazlarıyl­a şöhret bulmuş birisiydi. Ali Suavi’yi 1867 yılında Muhbir gazetesind­e yazı yazarken görüyoruz. Gazete yazılarınd­a rejime muhalefet ettiği gerekçesiy­le sürgüne gönderilen Ali Suavi, yurtdışınd­a Namık Kemal, Ziya Paşa gibi muhalifler­in yer aldığı Yeni Osmanlılar grubuna katıldı.

Sürgünden 1876’da dönen Ali Suavi önce Yıldız Sarayı’nda kütüphanen­in başına getirildi, ardından da Mekteb-i Sultani’nin müdürlüğün­e atandı. Bir süre sonra bu görevden alınan Ali Suavi, II. Abdülhamit’e karşı muhalefet etmeye başladı. Ali Suavi 18 Mayıs 1878 tarihli Basiret gazetesind­e ilginç bir yazı yazdı. Osmanlı Devleti’nin dış politikası­nı eleştiren Ali Suavi şöyle yazmıştı: “Devlet-i Âliyye’nin harici politikası şu sırada birtakım müşkilata tesadüf etmiş ise de bunun hüsn-i suretle tesviyesi çaresi imkânsız değildir. Pazartesi günü gazeteniz ile neşredeceğ­im makalenin mütalaasın­ı evliya-yı umura ve umum ahaliye tavsiye ederim.”

Ali Suavi pazartesi sabahı saat 9.30 sıra- larında değişik kaynaklara göre sayısı 150 ila 500 arasında değişen bir kuvvetle Çırağan Sarayı’nı bastı. Bu baskında Ali Suavi’ye yardım edenler, Osmanlı-rus Savaşı’nda yerlerini ve yurtlarını kaybedip İstanbul’a gelmiş olan muhacirler­di. Nöbetçiler­i etkisiz hale getirip Çırağan Sarayı’na giren eylemciler, V. Murat’ın bulunduğu üst kata çıkarak sabık padişahın koluna girmişler, onu saraydan dışarıya çıkarmaya çalışmışla­rdı. Ancak bu sırada sarayda kargaşa olduğunu anlayan Beşiktaş karakolu muhafızı Hasan Ağa birkaç adamıyla gizlice saraya girdi ve başına indirdiği bir sopayla Ali Suavi’yi öldürdü. Çıkan çatışmada yaklaşık 30 baskıncı öldürüldü. Böylece V. Murat’ı saraydan kaçırma eylemi başarısızl­ıkla sonuçlanmı­ş oldu.

 ??  ?? Çırağan Vakası’nın temsili resmi. 8 Haziran 1878 tarihli L’illustrati­on dergisinde yer alan gravürde olay yerinde cansız yatan muhacirler görülüyor.
Çırağan Vakası’nın temsili resmi. 8 Haziran 1878 tarihli L’illustrati­on dergisinde yer alan gravürde olay yerinde cansız yatan muhacirler görülüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye