Atlas Tarih

6 Soruda 1920

-

1AHMET Anzavur’un 16 ŞUBAT’TA Başlayan IKINCI Ayaklanmas­ından övgüyle BAHSEDEN BIR GAZETE vardı İstanbul’da. 10 NISAN 1920’DE AHMET Anzavur’un paşa olduğu MÜJDESINI paylaşan, DAHA sonraki Günlerde Kuva-yi MILLIYE karargâhın­ın ANKARA’DAN SIVAS’A taşındığın­ı ILERI süren Bu GAZETENIN ADı NEYDI?

a SABAH b Peyam-ı SABAH c ALEMDAR

2EGE’DEKI Yunan ordusunun ILERI Harekâtı 22 HAZIRAN 1920 TARIHINDE BAŞLADı. Amaç Ankara’yı Barış Anlaşmasın­a zorlamaktı. İKI HAFTA IÇINDE Bursa ve Balıkesir Düştü. Yunan ordusu Ağustos’ta BIR HAMLE DAHA yaptı. ANKARA’DAKI

Hükümet ESKIŞEHIR’IN Düşmesi Durumunda “merkez-i Hükümetin” BIR Anadolu ŞEHRINE taşınmasın­a karar VERDI. HANGI ŞEHIRDI Bu?

a Konya b SIVAS c KAYSERI

3BIRINCI Dünya Savaşı’nın BITIMINDE İstanbul’da GIZLI BIR örgüt kuruldu. Kuranlar İttihatçıl­ardı ve GIZLI örgütün temel AMACı GEREKIRSE silahlı Eyleme Geçmek Için tüm Hazırlıkla­rı yapmaktı. Aralarında KARA VASıF, KARA KEMAL, Galatalı ŞEVKI GIBI İttihatçıl­ar tarafından kurulan Bu örgütün ADı NEYDI?

a Kızıl Hançer b Karakol c NIGEHBAN

4Birleşik Krallık BAŞBAKANı Lloyd GEORGE 42 yıl önce BIR Osmanlı padişahını­n ziyaret Ettiği GUILDHALL’DE yaptığı konuşmada “Rumların, Arapların ve Ermenileri­n” yaşadığı topraklard­a Türklerin kötü Hükümetini sona Erdirmek Için İTILAF Devletleri’nin Aynı DÜŞÜNCEDE olduğunu söylemişti. Guildhall’ü 42 yıl önce HANGI ziyaret EDEN Osmanlı PADIŞAHı KIMDI?

a Sultan ABDÜLAZIZ b Sultan V. Murat c Sultan II. ABDÜLHAMIT

5Osmanlı’nın son MECLIS-I Mebusan’ına Anadolu ve Rumeli MÜDAFAA-I Hukuk CEMIYETI LIDERI MUSTAFA KEMAL DE seçilmişti. ANKARA’DA kalıp İstanbul’daki MECLISE Gitmeyen MUSTAFA KEMAL yakın Arkadaşlar­ından İstanbul’da KENDISINI meclis Başkanı seçmelerin­i Istemişti. MUSTAFA KEMAL MECLIS-I MEBUSAN’A HANGI vilayetten seçilmişti?

a Erzurum b SIVAS c Ankara

6İstanbul 16 Mart 1920’DE Birleşik Krallık Birlikleri tarafından resmen IŞGAL EDILIRKEN Ankara İngilizler­in Askeri Harekâtınd­an Dakikası Dakikasına HABERDAR oldu. Ankara’yı tüm Bütün GELIŞMELER­DEN HABERDAR EDEN İstanbul’daki BIR TELGRAF Görevlisiy­di. Bu TELGRAF Görevlisin­in ADı NEYDI ?

a Yüzbaşı SELAHATTIN b Manyaslı Şevket

C Manastırlı HAMDI

Iyanıtlar: 1 (c), 2 (b), 3 (b), 4 (a), 5 (a), 6 (c)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye