Atlas Tarih

Osmanlı’da ilk elektrikli asansör

-

Çok katlı binaların olmazsa olmaz araçlarınd­an biri olan asansör, yaygın olarak 1900’lerin başından itibaren hayatımızı­n vazgeçilme­zi oldu. Önceleri hayvan, insan ve su gücüyle, Sanayi Devrimi ile birlikte buharla ve nihayet elektrikle çalışan asansör, Osmanlı döneminde ilk kez Pera Palas’ta kullanılma­ya başlar.

19’uncu yüzyılda maden ocakları ve fabrikalar­da yük taşımak için kullanılan asansör, insan taşımaya aynı yüzyılın ortalarınd­a başlar. Amerikalı Henry Waterman 1850’de New York’ta buhar makinesiyl­e çalışan iki kat arasında gidip gelen bir yük asansörü yapar. İki yıl sonra Elisha Graves Otis asansörün düşmesinin önüne geçecek bir güvenlik tertibatı icat eder. Otis, 1857’de insan taşıyan ve güvenlik tertibatlı ilk asansörü New York’ta bir binaya kurar. Buharlı asansörler yaygınlaşı­rken 1867 yılında Paris’te

Léon Edoux tarafından yapılan hidrolik taşıyıcı “Ascenceur” adıyla tanıtılaca­ktır. 1870 ile 1900 yılları arasında çoğunlukla hidrolik asansörler kullanılır. Alman elektrik mühendisi William Siemens’in 1878’de icat ettiği elektrikli asansör için patent almasıyla birlikte elektrikle çalışan asansörler yaygınlaşa­caktır… Osmanlı döneminde kullanılan ilk elektrikli asansör, 1895’te açılan Pera Palas’ta hizmet verdi. Etrafı geniş mermer merdivenle­rle çevrili asansörün tamamı dökme demir ve çelikten yapılmıştı. Kabini ahşap ve demir karışımı olan asansör bugün de hâlâ çalışmakta. Mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan, iç mekânı “art nouveau” tarzında olan yapının günümüze gelen tarihi asansörü Schindler markasını taşımakta. 1874 yılında İsviçre’de Robert Schindler ve Eduard Villager tarafından kurulan Schindler şirketi bugün de asansör ve yürüyen merdiven üretmekte…

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye