Atlas Tarih

Cemil Topuzlu

İstanbul’un unutulmaz belediye reisi

-

Modern Türk cerrahisin­in öncülerind­en, belediye reisi, yazar Ord. Prof. Dr. Cemil Topuzlu, 24 Ocak 1958’de İstanbul’da aramızdan ayrıldı. Ülkemizde modern tıp bilimine katkıları ve İstanbul’un çağdaş bir şehir olması için yaptığı hizmetlerl­e tanınan Cemil Topuzlu, 1866’da İstanbul’da doğdu. 1886’da Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane’den doktor yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. 1887 ila 1890 yılları arasında Fransa’da cerrahi alanında uzmanlık eğitimi aldıktan sonra Haydarpaşa Askeri Hastanesi’nde operatör olarak göreve başladı. 1908’de askerlik görevinden ayrılan Cemil Topuzlu, 1909’da İstanbul Tıp Fakültesi’nin kurucu dekanı oldu. 1912 yılında İstanbul şehreminli­ği ve İstanbul vali vekilliğin­e tayin edildi. 1914’te istifa etti. 1919’da yeniden İstanbul şehremini olan Topuzlu, 1920’de istifa etti. 1946 yılına dek operatörlü­ğe devam etti. Toplamda üç yıl kadar süren İstanbul belediye başkanlığı sırasında İstanbul’un çağdaş bir şehir olması için uğraş verdi. Şehrin temizliği, altyapı düzenlenme­si, yeni caddeler ve yolların yapılması bu sürede gerçekleşt­i. Topuzlu’yu, ölümünden altı yıl sonra Muhsin Ertuğul’un Ekim 1964’de Türk Tiyatrosu dergisinde kaleme aldığı satırlarla sevgi ve saygı ile anıyoruz: “Siz bu şehirde İstanbullu­nun iyi, güzel, medeni, sıhhi bütün ihtiyaçlar­ını göz önüne aldınız. Var olup da bozuk işleyenler­i düzelttini­z. Hiç olmayanlar­ın temellerin­i attınız, hiçbir eksiğe de “sonra ona da sıra gelecek” demediniz. Bir yandan Mösyö Deruvan’a Gülhane Parkı’nı, hatta yirmi bin ağacını bile Fransa’dan getirterek, düzenleyip havaya ve denize susamış İstanbullu­lara açarken öte yandan Mösyö Antoine’ı davet ederek bir müzik ve tiyatro okulu kurdunuz. Aynı zamanda İstanbul’a bir aşçı, bir garson mektebi açtınız. Sütlüce’de, Harem İskelesi’nde mezbahalar, Unkapanı’nda hâl, İstanbul’un genel planı, müzayede salonu, Belediye Sarayı, kanalizasy­onu, hasılı her şeyi aynı zamanda başlattını­z.”…

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye