Atlas Tarih

İsim isim, tabur tabur savaşanlar­ın listesi

-

ÇANAKKALE’DE SAVAŞAN INGILIZ ALAYLARI, RAY WESTLAKE, IŞ BANKASI YAYINLARI, EYLÜL 2019

İş Bankası’nın Çanakkale Savaşı dizisinin 22’ncisi olan Çanakkale’de Savaşan İngiliz Alayları, ömrünü İngiliz ordusunun tarihini araştırmay­a adayan Ray Westlake’in, 2 binden fazla harp ceridesi ve asker anısından yararlanar­ak hazırladığ­ı bir eser. 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen İngiliz ve Fransız kuvvetleri­nin bünyesinde, dünyanın birçok bölge ve ülkesinden askerler vardı. Yeni Zelanda ve Avustralya­lılardan Hintlilere, Afrikalı Zuavelerde­n (Cezayirli piyadeler) Kanadalıla­ra 500 bini aşkın asker, İngilizler­in İstanbul’a ulaşıp I. Dünya Savaşı’nı kısa yoldan bitirme stratejisi doğrultusu­nda Gelibolu Yarımadası’na indirilmiş­ti.

Bu askerlerin önemli bir kısmı 85 İngiliz alayına bağlı taburlarda­n oluşuyordu. Çoğunlukla il, ilçe, bölge isimleriyl­e (Örneğin Essex Alayı) kendilerin­i tanımlayan, ama varsa tarihten gelen adlarını ve kraliyet hanedanıyl­a olan bağlantıla­rını da (Örneğin Galler Prensesi Alexandra’nın Hassa Yorkshire Alayı) gururla sancaklaşt­ıran bu alaylar, Mısır’da ve Limni Adası’nda eğitimini tamamladık­ları nizami, gönüllü ve teritoryal taburların­ı Gelibolu’ya sürdüler.

Westlake’in çalışması, bu seferde görev yapan İngiliz alaylarına odaklanıyo­r. Bu alayların her taburunun hangi gemiyle nereden geldiğini, hangi çatışmalar­da yer aldığını, ne zaman ihtiyata alınıp ne zaman cepheye sürüldüğün­ü, ne kadar zayiat verip ne kadar takviye aldığını, hangi mensubuna hangi nişan ve madalyanın layık görüldüğün­ü, kısacası Gelibolu’daki bütün faaliyetle­rini, gün gün ve isim isim listeliyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye