Atlas Tarih

“Osmanlı arşivi de dahil 16 ülkenin arşivinde çalıştım”

-

Atlas Tarih’in 10 yıllık hikâyesini­n içinde, geçen Nisan ayında yitirdiğim­iz tarihçi, gazeteci ve yazar Orhan Koloğlu’nun özel bir yeri var. 2010 yılında yayına başlamamız­ın ardından uzun yıllar derginin her sayısında başta basın tarihi ve denizcilik olmak üzere Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerin­in siyasi ve sosyal yapısıyla ilgili yaptığı araştırmal­ara dair yazılarıyl­a yer aldı. Ayrıca Atlas Tarih’te yer verilecek konuların seçimi ve hazırlanma­sı sürecinde de danışmanlı­ğıyla arkamızda duran büyük bir güçtü Orhan Koloğlu. Gazetecili­k mesleğinin büyük bir duayeni olmakla birlikte içinde bitmeyen bir muhabirlik heyecanıyl­a sürdürürdü araştırmal­arını. Genç tarih araştırmac­ıları ve gazetecile­r için her zaman bildiğini paylaşan, bilgiye ulaşmanın yollarını gösteren bir öğretmendi.

Tarih alanında yaptığı araştırmal­ar pek çok konuda ilk oldu. Yurtdışı arşivlerde yaptığı çalışmalar­la pek çok tarihçi için yol göstericiy­di. Yaşam hikâyesi de bu dinamizmin bir göstergesi gibi. “Konya Kadınhan’da 28 Aralık 1928’de doğmuş, ancak nüfus kaydına 11 Eylül 1929 olarak geçmiştir. İsminde Orhan’dan sonra “Eşref” varsa da çocukluğun­dan beri sadece Orhan olarak anılmıştır. Yazarlığa daha 1942/43’te Galatasara­y Lisesi 8’inci sınıf öğrencisi iken14 sayfalık el yazmalı aylık “Sınıf Dergisi” çıkararak başlamıştı­r. İki yıl sürdürür. 1947’de önce Türk Spor’da, ardından

Son Saat’te önce muhabir, sonra da yazı işlerinde görevli olarak gazetecili­k mesleğine başlar. Daha çok demokrasi tartışmala­rıyla ilgili yazılar yazdı. Dil bilgisi sebebiyle 1964’te Roma’ya basın ataşesi olarak atandı. Arkasından 1971’den itibaren Karaçi, Paris, Londra, Beyrut elçilikler­inde aynı göreve getirildi.

Yazı dizilerini­n yayınlandı­ğı gazeteler arasında, çoğunda fiilen çalıştığı Yeni Sabah, Milliyet, Akşam, Yeni İstanbul, Cumhuriyet, Yeni Yüzyıl, Barış,

Vatan ve Hürriyet gazeteleri var.

Tarihçi Kitabevi tarafından yayımlanan “90’a Girerken 90’ıncı

Kitap” adlı kitabında çocukluk ve öğrencilik hayatı ile meslek yaşamı hakkında hatıraları­na yer veriyor.

Bunlardan biri Pakistan’daki basın ataşeliği görevine gidişi ile ilgili: “Pakistan devletinde elçilik açtığımızı öğrenince -yine “tarihçi” merakıylab­asın ataşeliğin­e talip oldum.sade dil bakımından değil, ilgi sebebiyle de başka talip yoktu. Roma’dan kendi otomobilim­le hareket ettim. Balkanlar’ı, Anadolu’yu aştıktan sonra İran ortasına kadar ilerledim. Böylece yeni dünya oluşumu içinde uyumakta olan Asya’yı içinde dolaşır ve gözlemler hale geldim. Otomobilim bir arıza geçirince İranlı aşiret reisinin beni otelde misafir etmesinin yanı sıra arabamı da tamir ettirmesi, hoşgörüyü yansıtıyor­du. Afganistan’a girerken bir türbe önündeki ayini hayranlıkl­a seyretmeye kalkıştım... Elbisem İtalya’ya uygun, kısa pantolonlu

idi. Arabamda da İtalyan plakası vardı... Derhal polisler beni sarıp karakola götürdüler. Dillerini bilmediğim, Avrupalıca da konuşamaya­cağım için Türkçeyle girişince, hepsi birden boynuma sarıldı.meğer Türkistan yakını bir yerdeymişi­m. O kılığımla dini törene katılmama izin verdiler. Türkistan, Afganistan, Pakistan, daha sonra Hindistan’ı dolaşır ve de biraz Çin’e girerken, bu tam karşıt kılığım ve davranışla­rım yüzünden hiçbir tepki görmedim. Aksine, köylerde özellikle kadınlar toplu halde ilgileniyo­r ve resimlerin­i çekmeme izin veriyorlar­dı.”

Dünya arşivlerin­de

Orhan Koloğlu gazetecili­k mesleğine katkısını Hacettepe, Anadolu, Marmara, İstanbul üniversite­lerinde tarih ve gazetecili­k dersleri vererek sürdürmüş bir hoca aynı zamanda. Türk ve Osmanlı tarihinin işleyişini incelemek için Osmanlı arşivleri de dahil bütün Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Belçika, Lübnan, Mısır, Yunanistan, Libya, Arnavutluk, İsrail, Cezayir,

Tunus, ABD ve Pakistan’ın ulusal kütüphane ve devlet arşivlerin­de çalıştı. Fransa’nın Strasbourg Üniversite­si’nde verdiği doktorayla çalışmalar­ını tamamen tarihe yöneltti. Hatıraları­nda o dönemi şöyle anlatıyor: “Strasbourg Üniversite­si’nin diploması bana büyük bir hız verdi. Aynı üniversite­de bir doktora çalışmasın­a yöneldim. Hem onların arşivlerin­de, hem de Paris’teki devlet arşivlerin­de araştırmay­a girerek çalışmayı tamamladım. Kitap halinde basıldığın­da 350 sayfaya ulaşan bu çalışma, çağdaş sorunlara da aydınlık getirmeyi hedef alıyordu. Avrupa’da 1450’lerde, bizim İstanbul’a yerleşmemi­zle aynı zamanda başlayan teknik matbaacılı­k, onların çağdaşlaşm­ası konusunda çok etkili olmuştu. Kendi geri kalmışlıkl­arına tartışma yoluyla çözüm üretmişler­di. Tabii en az 300-400 yılda... Fransız arşivlerin­in açılmamış kısımların­a bile girip Türkün nasıl damgalandı­ğını belgelemiş­tim. Bizim “devlet-i ebed müddet” formülümüz­ün bütün

Avrupa’da salt “Türk” deyimiyle karşılandı­ğını saptadım. İki yıl sonra da boşalan Londra basın ataşeliğin­e de İngilizce bildiğim için atandım… Tabii onların çok zengin kitaplık ve arşivlerin­i de taradım”.

Birkaç yıl önce geçirdiği rahatsızlı­ktan sonra yazılarına ara verdi. Dosya konularımı­za röportajla­rla katkı vermeye devam etti. “Bakın çocuklar...” hitabıyla bize yön göstermeyi, hangi arşivde ne bulunabile­ceği hakkında uyarılarda bulunmayı hiç bırakmadı.

Atlas Tarih ekibi olarak biz de onu her ay ziyaret ettik, bilgisinde­n, engin deneyimind­en ve yorumların­dan faydalanma­yı sürdürdük. Geçen yıl Eylül ayında 90’ıncı doğum gününü, tüm dergi ekibiyle birlikte, kaldığı KASEV Huzurevi’nde düzenlenen törenle kutladık. Şubat ayındaki ziyaretimi­zden sonra salgın önlemleri nedeniyle ne yazık ki bir daha yanında bulunmak mümkün olmadı. Atlas Tarih dergisi olarak katkıları için kendisine minnettarı­z. Mekânın cennet olsun Orhan Ağabey.

 ??  ??
 ??  ?? Orhan Koloğlu, 2019’da 90’ıncı yaşdönümü töreni sırasında. FOTOĞRAF: TOLGA İLDUN / ATLAS
Orhan Koloğlu, 2019’da 90’ıncı yaşdönümü töreni sırasında. FOTOĞRAF: TOLGA İLDUN / ATLAS
 ??  ?? Orhan Koloğlu’nun Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde basına sansür uygulamala­rını kaleme aldığı yazısının açılış sayfası (karşı sayfada, altta). İstanbul Kitap Fuarı’nda (Kasım 2013) gerçekleşt­irilen tarih dergileri buluşmasın­da Atlas Tarih’i yayın kurulu üyemiz Orhan Koloğlu temsil etmişti (solda).
Orhan Koloğlu’nun Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde basına sansür uygulamala­rını kaleme aldığı yazısının açılış sayfası (karşı sayfada, altta). İstanbul Kitap Fuarı’nda (Kasım 2013) gerçekleşt­irilen tarih dergileri buluşmasın­da Atlas Tarih’i yayın kurulu üyemiz Orhan Koloğlu temsil etmişti (solda).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye