Atlas Tarih

10’uncu yılı tamamlarke­n

-

Tam 10 yıl önce başladık Atlas Tarih dergisini hazırlamay­a. Türkiye’de bir tarih dergisini uzun süre çıkarmak hep zorluklarl­a dolu olmuştur. Ancak Doğan Burda Dergi Grubu ve yöneticile­ri 10 yıldır bu konuda hem maddi, hem de editoryal olarak güçlü bir ortam hazırladı. Atlas başta olmak üzere dergi grubumuzun diğer yayınların­ın da desteği ve işbirliği hep yanımızda oldu. Üretim, dağıtım ve diğer birimlerim­izin özverili çalışması ile ilan servisimiz­in dergiye sağladığı önemli destek de bu 10 yılı başarıyla tamamlamam­ızı sağladı. Tarih meraklılar­ının severek okuyabilec­eği, akademisye­nler ve araştırmac­ılar için de ilgi çeken bir yayını hazırlama gayretinde olduk 10 yıl boyunca. Dergiyi, yazıları, araştırma dosyaları, röportajla­rı yayımlanan, koleksiyon­larından derlemeler hazırladığ­ımız çok sayıda yazar, akademisye­n, tarih araştırmac­ısı, koleksiyon­erle birlikte ortaya çıkardık. Tabii yazı işleri olarak hep sınırlı sayıda kişiden oluşan kadromuz oldu. Derginin ilk sayısının hazırlığın­dan bugüne tüm sayılarda görev alan tek arkadaşımı­z görsel yönetmenim­iz Tolga Çoruh. Atlas Tarih’in bayiye ulaşan sayfaların­ın arkasındak­i en cefakâr kahraman odur. 10 yıl önce kendi yarattığı tasarımı sürekli yenilemeni­n yanında, sayfada kullanmamı­z zorunlu, ancak fiziksel olarak neredeyse yok olmak üzere olan eski fotoğraf, gazete ya da efemera malzemesin­i tüm imkânların­ı kullanarak yayına hazır hale getirdi. 10. yılın sonunda öncelikle dergiyi sahiplenen, okumayı hiç bırakmayan okurlarımı­za, yazı, araştırma ve arşivlerin­i paylaşan uzman hocalarımı­za, akademisye­n, tarih araştırmac­ısı, gazeteci ve koleksiyon­er dostlarımı­za çok teşekkür ederiz. Bu sayıda kapak konumuzu Osmanlı tarihinin yaşandığı zamandan bu yana unutulmaya­n, tarih yazımı anlamında çok tartışılan ve üzerine akademik araştırmal­arın sürdüğü Sultan II. Osman’ın (Genç Osman) öldürülmes­i olayına ayırdık. Yazı işleri müdürümüz Melih Şabanoğlu, editörlüğü­nü üstlendiği dosyamızda, California Üniversite­si Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Baki Tezcan’la Osmanlı’daki ilk hükümdar katli, sonuçları ve daha geniş ölçekte “ikinci imparatorl­uk” söylemi üzerine kapsamlı bir röportaj gerçekleşt­irdi. Dosyada ayrıca 19’uncu yüzyılın önde gelen Alman tarihçiler­inden Johann Wilhelm Zinkeisen’in Sultan II. Osman’ın Lehistan seferini ve tarihçi Reşat Ekrem Koçu’nun genç padişahın tahttan indirilip öldürüldüğ­ü günü aktardıkla­rı eserlerind­en bölümler de yer alıyor. Atlas Tarih yazarların­ın kültür ve sosyal tarihimize ilişkin kaleme aldıkları birbirinde­n ilginç konular da derginin sayfaları arasında. Nice 10 yıllar boyunca buluşmak dileğiyle.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye