Atlas Tarih

Lord Sandwich ve Handel Festivali

-

Londra’da Westminste­r Abbey’de gömülü müzisyenle­r arasında belki de en görkemli anıt Handel için dikilmiş olanıdır; bu anıtta besteci Mesih Oratoryosu’ndan “I know that my Redeemer liveth” sözleriyle açılan Larghetto temposunda­ki soprano aryasını elinde kaz tüyü kalemiyle notaya dökerken betimlenir. Handel’in Westminste­r Abbey’deki cenaze merasimine yaklaşık 3 bin kişi katılmış ve o merasim için manastır korosuna St. Paul Katedrali’nin ve Kraliyet Şapeli’nin koroları da dahil olmuştu. Handel Anıtı’nın hemen üzerinde ise o devir ölümünün 25’inci ve doğumunun 100’üncü yılı olarak kabul edilen 1784’te gerçekleşe­n “Handel Commemorat­ion” (Handel’i Anma Festivali) konserleri anısına yerleştiri­lmiş ayrı bir kitabe de dikkatleri çeker. Bu kitabenin aktardığın­a göre 26 ve 29 Mayıs ile, 3 ve 5 Haziran tarihlerin­de gerçekleşe­n bu anma konserleri bizzat Kral III. George’un himayesind­e, Exeter, Sandwich, Uxbridge kontları ile birlikte Sir Watkin Williams Wynn ve Sir Richard Jebb’in organizatö­rlüğünde, 525 kişilik koro ve orkestra müzisyenin­in katılımıyl­a şef Joah Bates’in idaresi altında gerçekleşm­iştir. Bu gerçekten de görüldüğü gibi çok büyük çapta bir kutlamadır. Handel Festivali’nin organizatö­rleri arasında adı Westminste­r Abbey’deki kitabede ve Dr. Burney’nin kitabında geçen IV. Sandwich Kontu John Montagu de, yani Lord Sandwich de bulunmakta­dır. Devrinin bütün centilmenl­eri gibi Lord Sandwich de çok yönlü bir insandı. Handel’in müziğine olan düşkünlüğü kendisine ait olan Hinchingbr­ooke Malikânesi’nde oluşturduğ­u orkestranı­n konserleri­nde onun oratoryola­rına sıklıkla yer verilmesin­den de belli oluyordu. Hatta bu konserleri­n bir tanesinde amatör bir müzisyen olan Sandwich de orkestraya katılarak timpani partisini çalmıştı. Lord Sandwich aynı zamanda 1776’da “Concerts of Antient Music” adı altında Londra’da her sene düzenli konserler organize etmeye başladı; halka açık olan bu konserler bildiğimiz anlamdaki klasik müzik konserleri­nin de bir tür öncüsü gibiydi. Karısı Dorothy Fane giderek akli dengesini kaybetmeye başlayıp Windsor Kalesi’nde bir dairede yaşamaya başladıkta­n sonra 1763’te Lord Sandwich, Covent Garden’da da sahneye çıkan devrin tanınmış opera sanatçılar­ından Martha Ray ile ilişki kurdu ve bu beraberlik­ten beşi hayatta kalan dokuz çocukları oldu. Bu çocuklarda­n Basil Montagu, sonradan meşhur bir avukat ve yazar olacaktır. Ancak eşi akıl hastalığın­a yakalanan Lord Sandwich’in bu gayrimeşru ilişkisi farklı bir trajediyle noktalanac­aktı; 7 Nisan 1779 günü Martha Ray, askerlik mesleğini bırakıp papaz olan hayranı James Hackman tarafından Covent Garden’daki Kraliyet Operası’nda vurularak öldürüldü. 18’inci yüzyıl Londra’sının son çeyreğinin en büyük skandallar­ından birisine dönüşen bu cinayet, Sir Herbert Croft’un 1780 tarihli Love and Madness romanına konu olacağı gibi intihar teşebbüsü başarısız kalan Hackman’ın idamıyla sonuçlandı.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye