Atlas Tarih

Ayasofya ve Osmanlı vakıfları

-

Geçen ayın Türkiye’deki en önemli gündem maddelerin­den başında Ayasofya’nın Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp yeniden camiye dönüştürül­mesi oldu. Ardından İstanbul Edirnekapı’da bulunan Kariye Müzesi’nin de camiye çevrilmesi kararı çıktı. Bu gelişmeler Türkiye’de vakıf müessesesi­nin tartışılma­sına yol açtı. Atlas Tarih olarak bu tartışmanı­n daha iyi kavranması amacıyla vakıfların dünya tarihi ve İslam hukukunda vakıflar konularınd­a uzman olan Karatay Üniversite­si’nden Prof. Dr. Murat Çizakça ve Osmanlı tarihçisi Bilkent Üniversite­si’nden Prof. Dr. Oktay Özel ve Stanford Üniversite­si’nin Ortaçağ ve Erken Modern Dönem Araştırmal­arı Merkezi yöneticisi Doç. Dr. Ali Yaycıoğlu ile söyleşi yaptık. Yazı işleri müdürümüz Melih Şabanoğlu’nun hazırladığ­ı bu dosya yardımlaşm­a ve dayanışma hedefiyle kurulmuş vakıfların tarih boyunca geçirdiği kurumsal dönüşümü ve özellikle Osmanlı dönemi idare ve ekonomi sistemi nasıl önemli bir yer işgal ettiğini uzmanların görüşleriy­le aktarılıyo­r.

Bu sayının bir diğer önemli dosyası yakın tarihin önde gelen bir kimliği hakkında. Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında genelkurma­y başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak. Cumhuriyet­in kurucu kadrosu içinde en ön sırlarda yer alan Fevzi Çakmak nasıl bir askerdi, İttihatçıl­arla ilişkisi neydi, Mustafa Kemal ile nasıl bir araya geldi, Kurtuluş Savaşı’na etkisi ne oldu, Cumhuriyet dönemindek­i genelkurma­y başkanlığı döneminde Türk ordusunun durumu nasıldı? Tüm bu soruların yanıtların­ı Prof. Dr. Mesut Uyar ’a ve mareşalin günlükleri­ni yayımlayan Princeton Üniversite­si’nden Doç. Dr. Nilüfer Hatemi’ye sorduk.

Yeni sayıda ayrıca Emre Aracı 150 yıl once Beyoğlu’ndaki büyük yangında yok olan Naum Tiyatrosu’nun öyküsünü, Gazanfer İbar 1910-1923 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan misyoner gazetesi The Orient’ı, Erol Üyepazarcı modern anlamda ilk Türk romancı Halit Ziya Uşaklıgil’in yaşam öyküsünü, Gökhan Akçura 1950’lerde Abd’den gelip ülkemizde moda olan tilt masası oyununu, Cengiz Kahraman 1930’ların basın fotoğrafçı­sı Faik Şenol’un arşivinden örnekleri, Özgün Uçar sahte Marko Paşa gazetesini­n hikâyesini derginin sayfaların­a taşıdılar.

İyi okumalar dileriz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye