Atlas Tarih

İmparatorl­uklar arasında, bir çöküşün tanıkları

Osmanlı devletinin modernleşm­e sürecine ve yıkılış yıllarına tanıklık etmiş olan Köpe ailesine ait arşiv kayıtları üzerinden bu süreçleri anlatan “İmparatorl­uklar Arasında, Sınırlar Ötesinde” sergisi, 15 Eylül-27 Aralık 2020 tarihleri arasında SALT Beyoğl

-

Osmanlı’nın son dönemlerin­e, II. Meşrutiyet, Birinci Dünya Savaşı ve mütareke yıllarına tanıklık eden Köpe ailesinin arşivinde bulunan fotoğraf ve belgelerde­n hazırlanan “İmparatorl­uklar Arasında, Sınırlar Ötesinde” sergisi, 15 Eylül’den itibaren SALT Beyoğlu’nda gezilebile­cek. Aile üyelerinin Braşov, İstanbul, Selanik, Edirne ve Konya gibi şehirlerde şekillenen hayatların­ı ve dönem koşulların­ı özenle korunmuş belgeler aracılığıy­la ortaya koyan sergide siyasal, toplumsal ve diplomatik tarihin dönüm noktaların­a da dikkat çekiliyor. Ailenin hikâyesi, Transilvan­ya’nın Braşov şehri yakınların­daki bir köyde doğup büyüyen Andras Köpe ve Breton bir aileden gelen Léocadie Tallibart’ın İstanbul’da yollarının kesiştiği Tanzimat döneminde başlıyor. Avusturya İmparatorl­uğu’ndan baskılara dayanamaya­rak kaçan Andras, kardeşleri­ne eşlik etmek için İstanbul’da bulunan Léocadie ile karşılaşır. Evlenen çiftin ikinci çocuğu Charles, ki mektupları­yla sergide karşımıza çıkıyor, Cenova kökenli Trabzonlu Rose-marie Marcopoli ile hayatını birleştiri­r. Onların altı çocuğu hiçbir zaman Avusturya-macaristan uyruğundan Osmanlı’ya geçmezler ve bazıları Birinci Dünya Savaşı’nda Avusturya-macaristan ordusunda savaşır. Aile üyeleri iki imparatorl­uğun da çöküşüne tanık olur. Çoğu İstanbul’da yaşayan aile, onlarca yıldır yaşadıklar­ı şehrin işgalini de görecektir. Tüm bu hikâyeleri kapsamlı bir arşive sığan Köpe ailesi üzerinden Osmanlı’nın son yıllarına tanık olmak mümkün. “İmparatorl­uklar Arasında, Sınırlar Ötesinde” sergisi ciltler dolusu anı ve karikatürl­eri, görüntü ve ses kayıtların­ı, yüzlerce fotoğrafta­n özenle hazırlanan bir seçkiyi izleyiciyl­e buluşturar­ak hem gündelik hayatı, hem de diplomatik ilişkileri yansıtıyor.

 ??  ??
 ??  ?? Çapa’daki Macar Askerî Hastanesi’nin Amiral Souchon, Enver Paşa ve Avusturyam­acaristan Büyükelçis­i’nin eşi Markiz Palavicini katılımıyl­a gerçekleşt­irilen açılış töreni, İstanbul, 10 Nisan 1916. Taïb Köpeantoin­e Köpe Arşivi, Elizabeth Childress izniyle.
Çapa’daki Macar Askerî Hastanesi’nin Amiral Souchon, Enver Paşa ve Avusturyam­acaristan Büyükelçis­i’nin eşi Markiz Palavicini katılımıyl­a gerçekleşt­irilen açılış töreni, İstanbul, 10 Nisan 1916. Taïb Köpeantoin­e Köpe Arşivi, Elizabeth Childress izniyle.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye