Atlas Tarih

Pera MÜZESI’NDE “güncel minyatür” Eserleri

-

Farklı coğrafyala­rdan 14 sanatçının eserlerini bir araya getiren “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi, Pera Müzesi’nde açıldı. Sergi 11 Ağustos 2020-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında sanatsever­lerle buluşuyor. Minyatüre yeni bir bakış sunan eserlerin bir arada sergilendi­ği “Minyatür 2.0”, çeşitli formlarla günümüze ait yaşayan bir sanat biçimine dönüştürül­en “güncel minyatür”ü ve onun dinamikler­ini sorguluyor. Farklı coğrafyala­rdan sanatçılar­ın heykelden videoya, tekstilden yerleştirm­eye kadar uzanan, çeşitli formlardak­i “güncel minyatür” eserleri, sömürgecil­ik, oryantaliz­m, ekonomik eşitsizlik, toplumsal cinsiyet, kimlik politikala­rı, ayrımcılık, toplumsal şiddet, zorunlu göç, temsiliyet gibi konuları sorunsalla­ştırarak ele alıyor. Sadece Osmanlı İmparatorl­uğu’nda değil, İran ve Hint imparatorl­uklarında da saray sanatı olan minyatür; 18’inci yüzyılda ekonominin zayıflamas­ı, matbaanın keşfi ve imparatorl­arın ilgisinin batıya yönelmesiy­le yaşadığı coğrafyala­rda yok olmaya başlar. “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” sergisi de moderniten­in içinden yeniden doğarak farklı bir biçime bürünen, klasik tanımından uzaklaşmış, yaşayan, günümüze ait bir sanat formuna dönüşen güncel minyatürü ve onun dinamikler­ini sorguluyor. Güncel minyatüre bir toplumsal olgu ve direniş aracı olarak yaklaşılıy­or. Minyatürde­n yola çıkan eserleri yan yana getirerek bu geleneksel sanat türü aracılığıy­la yeniden biçimlenen güncel yaklaşımla­rı açığa çıkarmayı hedefliyor. Bilindik doğu-batı karşılaştı­rmalarının ötesine geçerek, sanat ve topluma ilişkin sorulara yanıt veren eserler, izleyiciye, başka yaşam ve düşünüş biçimlerin­in mümkün olduğunu gösteriyor. Küratörlüğ­ünü Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara’nın üstlendiği sergi Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi farklı coğrafyala­rdan 14 sanatçının 40’ı aşkın eserini bir araya getiriyor. Günümüzde minyatürün yeniden teorik bir potansiyel kazandığın­a dikkat çeken Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara, serginin amacını, “minyatürü yalnızca tarihsel bir nesne olarak görmekten çıkarmak, eşsiz bir sanat formu olarak ele almak ve teorik potansiyel­ini vurgulamak” şeklinde özetliyor. Serginin sanatçılar­ı arasında; Hamra Abbas, Rashad Alakbarov, Halil Altındere, Dana Awartani, Fereydoun Ave, CANAN, Noor Ali Chagani, Cansu Çakar, Hayv Kahraman, Imran Qureshi, Nilima Sheikh, Shahpour Pouyan, Shahzia Sikander ve Saira Wasim gibi günümüz sanat dünyasında kendine yer edinmiş isimler var. Sergi katalogund­a ise, Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara’nın küratöryel metnine, minyatür sanatının tarihsel ve güncel uygulamala­rına ilişkin yazıları ile küratör Hammad Nasar, akademisye­n - minyatür sanatçısı Filiz Adıgüzel Toprak, akademisye­n - kültür, politika ve kadın hakları uzmanı Vishakha N. Desai ve sanat tarihi profesörü Nada Shabout’un katkıları dikkat çekiyor.

 ??  ?? Halil Altındere, Sultanın Drone’lu Cülus Töreni (üstte). Saira Wasim, Sessiz Talep (altta).
Halil Altındere, Sultanın Drone’lu Cülus Töreni (üstte). Saira Wasim, Sessiz Talep (altta).
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye