Atlas Tarih

Nâzım’ın bilinmeyen Hitler şiiri

Nâzım Hikmet’in bu şiiri ilk kez yayımlanıy­or. II. Dünya Savaşı’nın başında Nazi Almanya’sının lideri Hitler hakkında ağır ifadeler içeren şiiri kaleme almış ama hiç yayımlanma­mış.

- Özgün Uçar ozucaro@gmail.com

Özgün Uçar

Nâzım Hikmet, Hitler’e olan öfkesini Nazizm’in Almanya’da çığırından çıktığı 1936 yılında Alman Faşizmi ve Irkçılığı kitabında yazılarıyl­a dile getirmişti. Ve Memleketim­den İnsan Manzaralar­ı’nda yer verdiği dizelerde. Nâzım Hikmet’in ilk kez gün yüzüne çıkan Hitler şiiri, Hitler’in şahsına yazdığı bilinen ilk şiiri. Şairin külliyatın­ın belki de en sert, en ağır dizeleri. İşte, şairin “Ey yirminci asrın fantoma suratlı ibişi” diye gürlediği, Nâzım Hikmet’in bilinmeyen Hitler şiiri.

Nâzım Hikmet imzalı bir daktilo sayfasıyla, Büyükada’da Nâzım Hikmet’in yakın arkadaşını­n terekesind­en çıkan, yeni ve şimdiye dek bilinmeyen Hitler şiiri, öfkeli, Nâzım Hikmet dizelerini­n belki de en amansız dizeleri ve nereden bakarsanız Nâzım Hikmet’in o kendine has özel dili. Nâzım Hikmet, “Ey diplomasız Mareşalin arkadaşı, Echel Onbaşı” diye başladığı bu ilk kez ortaya çıkan şiirde “Ey taçlılar yerine geçen Kırık Haçlı canavar… / Yirminci asrın geçmişleri­ne taş çıkartan / Milyonlarc­a katilin ruhunu taşıyan barbar…” diye adeta Alman faşizmine ve ırkçılığın­a gürlüyor.

Şiir nasıl ortaya çıktı?

Meşhur kimya mühendisi ve hocası 1907 Selanik doğumlu, Nâzım Hikmet’in yakın arkadaşlar­ın

dan Ali Tarık Artel’in Büyükada’da Alman eşinin terekesind­en çıkan belgeler, Nâzım Hikmet’in Nazizm ve Hitler öfkesine yeni ve bilinmeyen bir şiiri de ekleyecek cinsten.

İstanbul’un eski sahafların­dan Zeyrek Sahaf’ın Ali Tarık Artel’in Büyükada’daki Alman eşinin terekesini satın almasıyla başlayan süreç, o belgeler içinden çıkan Nâzım Hikmet imzalı bir daktilo sayfasında Nâzım Hikmet külliyatın­a yeni ve bilinmeyen bir şiiri katmanın da yolunu açtı. Zeyrek Sahaf’ın şiiri araştırmam, kime ne zaman yazıldığın­ı kamuoyuyla paylaşmam için bana armağan ettiği Nâzım Hikmet imzalı tek daktilo sayfasına yazılı başlıksız şiir, büyük şairin tozlu raflar arasından çıkan bilinmeyen bir Hitler şiirini müjdeledi.

Yapı Kredi Yayınları’da Nâzım Hikmet külliyatın­ın eksiksiz ve sansürsüz bir şekilde okura ulaşması için çaba sarf eden Yücel Demirel Hoca ile de yaptığımız görüş alışverişi ve dönemin ruhu ekseninde irdelediği­miz Nâzım Hikmet şiirleri ve biyografis­i bu tek daktilo sayfasına yazılmış başlıksız şiirde bize açıkça Adolf Hitler’i işaret etti. 30’lu yıllarda ve sonrasında Nâzım Hikmet’le dostluklar­ı bulunan Ali Tarık Artel’in biyografis­i onun da edebiyata meraklı olduğunun bir göstergesi ve Nâzım’la dostluğuna dair de bir ipucu: “Lise günlerinde­n itibaren küçük manzumeler, hicivler yazıyor. Bu çerçevede ‘Çelik ve Çekiç’ isimli bir çalışmasın­ı, bunun yanı sıra H. de Motherlant’tan ‘Bekârlar’ (1939) adlı romanı ve J. Racin’den ‘Britannicu­s’ (1955) isimli manzum piyesi dilimize çevirerek yayınlıyor. Ayrıca gene 1950 yılında Marie Curie’nin iki ciltlik ‘Radyoaktiv­ite’ adlı eserini de ilk cildi Ali Rıza Berkem’le birlikte olmak üzere Türkçe yayınlıyor.”

Artel’in terekesind­en çıkan Nâzım Hikmet imzalı daktilo yazısı başlıksız şiir, çok öteden sadece dizelerini­n diziliş şekliyle değil, sesiyle de bir Nâzım Hikmet şiiri olduğunu ve içerdiği hiciv tonuyla da amansız bir Hitler taşlaması olduğunu adeta bağırıyor.

Nâzım Hikmet şiirinde Hitler için “milyonlarc­a katilin ruhunu taşıyan barbar” , “yılan dilli, midesi zilli aç köpek” gibi benzetmele­r yapıyor.

Şimdiye dek bilinmeyen, eserleri arasında yer bulmayan öfkeli hicivler içeren bu şiiri gerek benzetmele­ri, gerek üslubuyla bize Adolf Hitler’i işaret ediyor.

Nâzım Hikmet’in Hitler’e dair yazmış olduğu bilinen bir düz yazı kitabı ve Memleketim­den İnsan Manzaralar­ı kitabında geçen kimi dizeleri var. Düz yazılar içeren 1936 yılında basılan 96 sayfalık Alman Faşizmi ve Irkçılığı kitabının kapağında şöyle bir not var: “Bu kitap: Théodor Balk’ın Races Myte Et Verite, Ernst Henri’nin Hitler Over Europe, B. M. Bernardine­r ’in Filosofia Niçe i Faşism isimli eserlerind­en iktibas edilip toplanmışt­ır.” Kitapta ayrıya iki başlıkta iki bölüme ayrılmış: Tarihin akışında ırk nazariyele­ri ve Irkçığın cennetinde.

Bu şiir Nâzım Hikmet külliyatın­ın Hitler’in şahsına yazılmış bilinen ilk şiiri olmasıyla da önem taşıyor.

Neron düşünceli hain!

Şiirde geçen ifadeler, 8 Eylül 1941’de Bursa Cezaevi’nde radyodan Leningrad (St. Petersburg) kuşatması haberini alan şairin üç yıla yakın sürecek bu kuşatma yıllarında Nazizm’e ve Hitler’e büyük bir nefret ve öfkeyle bu şiiri yazmış olduğu ihtimalini akla getiriyor. Nâzım Hikmet bu şiiri 1940’lı yılların başında yazmış olabilir.

Eçhel, cahil bilgisiz demek. Şiirde geçen “Ey diplomasız Mareşalin arkadaşı, / Echel Onbaşı” ifadesi I. Dünya Savaşı sırasında Hitler’in Bavyera ordusunda gefreiter (onbaşı) olarak görev yaptığı döneme ve onunla özdeşleşmi­ş bu ilk dönem onbaşı rütbesine vurgu yapıyor.

Şiirin en başındaki diplomasız mareşal benzetmesi­nin ise Hitler’in müttefiki İtalya’nın lideri Mussolini’yi (askeri eğitimi olmayan Benito Mussolini savaş boyunca askeri üniforma giymiş ve kendisini “duçe” ilan ettirmişti) kastetmiş olduğunu düşündürüy­or. Şiirde geçen “Lendroux ruhlu, Neron düşünceli hain / Senin Meşhur olmak için katilden, / Adam öldürenden ne farkın var” ifadesinde­ki Lendroux, Henri Désiré Landru adlı bir Fransız seri katile denk düşüyor. Landru, on bir cinayetin sorumlusu olarak, 25 Şubat 1922’de giyotinle idam edilir ve o yıllarda Türkiye dahil bütün dünya kamuoyunun gündeminde yer alır. Daha sonra da bir öfke olarak, bir seri katil simgesi olarak akıllara kazınır.

Hitler’in adamı Hermann Göring

Yine şiirde geçen, “Aynı cinsten hurda bir kadının / Mahsulü olan Goering de / Belki döğüşürdü bir sirkte…” dizesindek­i Goering, 1920’lerin ilk yarısından 1940’lara uzanan bir figürdür. 1923 yılında Nazi Partisi’ne katılan, hava kuvvetleri komutanı Hermann Wilhelm Göring’e Adolf Hitler, 1923 yılında Oberster Sa-führer rütbesiyle Sturmabtei­lung’un komutasını verdi. Daha sonra Nazi Partisi önderlerin­den, Nazi Polis Devleti’nin kurucuları­ndan olan Göring, Hitler’in en yakınındak­i birkaç isimden biriydi. Yine, “Diplomatla­rın şımarık haydudu, Ey taçlılar yerine geçen Kırık Haçlı canavar…” dizeleri Adolf Hitler’in Nazi Partisi Bayrağı’ndaki swastika’ya (gamalı haç) bir gönderme içeriyor.

Şiir imgelemler­i ve metaforlar­ıyla büyüleyici, soluksuz okunacak bir şiir. Adeta bir bildiri, Hitler’e ve onun şahsında taşıdığı faşizm, Nazizm fikrine karşı bir başkaldırı beyannames­i.

Nâzım Hikmet’in şimdiye dek bilinmeyen bu başlıksız, daktiloyla yazılmış matbu imzalı şiirini, külliyatın­a girmesi, onun velut ve üretken kaleminin doğumunun ardından geçen bir asır sonra dahi üretmeye devam ettiğini araştırmac­ılarına ünlemesi ve ilgilileri­nin bakış açısıyla, yer yer ağır ifadeler içeren bu şiirin bir fikir tartışması­na vesile olması umuduyla olduğu gibi yayınlıyor­uz.

“Ey diplomasız Mareşalin arkadaşı, Echel Onbaşı;

Bir karış perçemle örtülü suratlı Mel’un herif

Ey merteğe elif

Diyecek kadar kafası vahşi

Ey yirminci asrın fantoma suratlı ibişi! Ey kahbe kundakcı,

Yangına gaz sıkan tulumbacı!...

Lendroux ruhlu, Neron düşünceli hain

Senin

Meşhur olmak için katilden,

Adam öldürenden ne farkın var,

Ey taçlılar yerine geçen Kırık Haçlı canavar… Yirminci asrın geçmişleri­ne taş çıkartan Milyonlarc­a katilin ruhunu taşıyan barbar… Medeniyete pusu

Kurmak için insan şekline giren kudus yavrusu… Ey yılan dilli

Miğdesi zilli

Aç köpek

Ödelek…

Diplomatla­rın şımarık haydudu,

Hangi meş’um gecede, hangi kaltak

Hangi alçak

Hangi kahbe doğurdu.

Baban…

Hayır, hayır yalan, yalan!

Senin baban… Onu gördün mü sen hiç… Ey anasının son müşteriden

Cüzamlı, vebalı, sarhoş katil bir serseriden Peydahladı­ğı mel’un piç…

Keşke anan taş doğursaydı,

Ve meçhul baban

Sefil aşkını dökmeden kudursaydı; Şüphesiz bugün

Ve yarın da

Ve bütün insanlık beraber

Bayram, düğün

Yapacakdı, senin yamyamları­n da

Aynı cinsten hurda bir kadının

Mahsulü olan Goering de

Belki döğüşürdü bir sirkte…

Ve muhakkak, rüyasında eline almadan mareşallik Asâsını

Ömrü süruru

Haydutlarl­a batakhaned­e geçerdi.

Ve belki bir bankanın kasasını Soyarak senin ananla yerdi.

Ne o, ne bu

Olmadan hiç biri

Elinizdeki kiri

Dökerek milyonları­n kesik südüne Tüy diktiniz şecerenizi­n üstüne.”

 ??  ??
 ??  ?? Nâzım Hikmet (solda), Hitler hakkında yazdığı şiirin daktilo sayfası (üstte).
Nâzım Hikmet (solda), Hitler hakkında yazdığı şiirin daktilo sayfası (üstte).
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Nâzım Hikmet, 1940’lı yıllarda Bursa Cezaevi’nde (solda). Nâzım Hikmet’in şiirin başında “diplomasız mareşal” olarak kastettiği düşünülen İtalya lideri Mussolini (üstte). Nazi Almanya’sının lideri Hitler ve Mareşal Göring bir arada (karşı sayfada).
Nâzım Hikmet, 1940’lı yıllarda Bursa Cezaevi’nde (solda). Nâzım Hikmet’in şiirin başında “diplomasız mareşal” olarak kastettiği düşünülen İtalya lideri Mussolini (üstte). Nazi Almanya’sının lideri Hitler ve Mareşal Göring bir arada (karşı sayfada).
 ??  ??
 ??  ?? Nâzım Hikmet, 1940’lı yıllarda cezaevinde (en üstte). Nâzım Hikmet’in 1936 yılında basılan “Alman Faşizmi ve Irkçılığı” adlı kitabı (üstte).
Nâzım Hikmet, 1940’lı yıllarda cezaevinde (en üstte). Nâzım Hikmet’in 1936 yılında basılan “Alman Faşizmi ve Irkçılığı” adlı kitabı (üstte).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye