Atlas Tarih

Kadın tenisçiler­in direnişi

- Özge Aytulu aytuluozge@gmail.com

Özge Aytulu

50 yıl önce teniste erkeklerle eşit haklar elde etmek amacıyla Billie Jean King önderliğin­de dokuz kadın tenisçi bir araya geldi. Kendilerin­e “Original 9” ismini veren bu sporcular, erkek ve kadın tenisçiler için ödenen para ödülü miktarı arasındaki büyük eşitsizlik nedeniyle o zamanın ABD Tenis Federasyon­u’na isyan ettiler.

Dünya çapındaki spor kulüpleri, federasyon­lar ve sporcular bu yıl farklı bir tarihi döneme şahitlik ettiler. Pandemiyle birlikte dünyanın gözünün üzerinde olduğu tüm spor müsabakala­rı, şampiyonal­ar, olimpiyatl­ar da dahil olmak üzere büyük organizasy­onlar ya ertelendi ya iptal edildi. Yakın tarihte, hem de dünya bu kadar kalabalıkl­aşmış ve hızlanmışk­en görülür şey değildi. İnsanlığa asır gibi gelen aylar sonrasında yeryüzünde yavaş yavaş normal düzene geçilirken sportif etkinlikle­rin parlayan yıldızı tenis oldu. Arada file ve mesafe bulunması, temasa dayalı olmaması sebebiyle dünyanın “Grand Slam” olarak adlandırıl­an dört büyük tenis turnuvasın­ın üçü gerçekleşt­irilebildi. Sadece Wimbledon’ın çim kortları dünyanın önde gelen tenisçiler­iyle buluşamadı.

Turnuvalar­da kadın ve erkeklere eşit verilen para ödülüyle diğer tüm spor alanlarına örnek teşkil eden bu spor dalı, her zaman şimdiki kadar adil değildi. Bu adalet, yine kadınların doğuştan sahip olduğu fakat ellerinden alındığı için tekrar girdikleri hak mücadelesi sonucunda sağlandı.

Cinsiyetçi­lik eğilimi, 19. yüzyılın sonlarında­n itibaren yapılmaya başlanan tenis turnuvalar­ını da ele geçirmişti. Kadın ve erkek tenisçiler aynı turnuvalar­a katılıyorl­ar fakat verilen ödül paraları eşit olmuyordu. Hatta aradaki fark giderek açılıyordu. 1960’lardaki ikinci dalga feminizmin de etkisiyle kadınlar bu duruma karşı çıkma gücünü buldular. Özellikle de bir kadın ön safta yer aldı, ABD’LI Billie Jean King.

King, ABD’DE 1887’den beri yapılan ulusal turnuvanın, yani amatör dönemin son yılı olan 1967’de şampiyon olmuştu. 1968 ile birlikte artık dünyanın takip ettiği, dört büyük turnuvadan biri olan ABD’DE “Amerika Açık” dönemi başlıyordu. Yeni bir dönemin başlangıcı olsa da kadınlar için sorunlar azalmamışt­ı. Aksine maddi karşılıkla­rda uçurum büyümeye devam ediyordu. Erkeklere verilen ödül kadınların­kinden dört, beş kat daha fazla olabiliyor­du. 1970 yılında bu rakam sekiz hatta 12 katına kadar yükseldi.

Eski tenis oyuncusu ve organizatö­r Jack Kramer’in Los Angeles’taki Pacific Southwest Open’ın erkek şampiyonun­a 12 bin 500 dolar ve kadın şampiyonun­a 1500 dolar ödeneceğin­i açıklaması, kadınlar için bardağı taşıran son damla oldu. Birliğin buradaki argümanı ise izleyicile­rin kadınları görmek için bilet satın almadığı, kadınlar tenisinin ilgi çekmediği olmuştu. Ancak o dönemde de kadın ve erkek tenisçiler kortları aynı oranda dolduruyor­lardı.

Organizatö­rjack Kramer’in Los ANGELES’TAKI turnuvanın Erkek şampiyonun­a 12.500 Dolar, kadın şampiyonun­a 1500 Dolar VERECEĞINI Açıklaması kadın tenisçiler­i Ayaklandır­dı.

Tenis Federasyon­u’na rest

50 yıl önce kadın tenisçiler, Billie Jean King önderliğin­de, Amerikalı Peaches Bartkowicz, Rosie Casals, Julie Heldman, Kristy Pigeon, Nancy Richey, Valerie Ziegenfuss ile Avustralya­lı Judy Tegart Dalton ve Kerry Melville Reid, “Original 9” adı altında bir araya geldiler. Bu 9 oyuncu, erkek ve kadın tenisçiler için ödenen para ödülü miktarı arasındaki büyük eşitsizlik nedeniyle o zamanın ABD Çim Tenis Federasyon­u’na (şimdiki ABD Tenis Federasyon­u - USTA) karşı çıkarak kendi turnuvalar­ını düzenleyec­eklerini açıkladıla­r.

“Original 9” üyeleri, eski tenisçi ve organizatö­r Gladys Heldman’ın girişimler­iyle 23 Eylül 1970’te basın karşısına, ellerinde 1 dolarlık banknotlar­la çıkarak Houston’da oynayacakl­arı bir turnuva için 1 dolarlık kontratlar imzaladıla­r. ABD Tenis Federasyon­u ise Grand Slam etkinlikle­rinden ve uluslarara­sı yarışmalar­dan men edilecekle­ri tehdidinde bulundu. Fakat “Original 9” buna rağmen vazgeçmedi. Böylece kadın tenisinde eşit hakların yolunu açacak fitil ateşlenmiş oldu. Bu birlikteli­k aynı zamanda 1973 yı

lında yine Billie Jean King tarafından kurulan ve şu an tüm dünya kadın tenisçiler­ini bünyesinde toplayan Kadınlar Tenis Birliği’nin (WTA) de temellerin­i atmış oldu. King, o an için 50 yıl sonra, bugün şöyle diyordu: “Kadınlarda profesyone­l tenisin doğuşu, ‘Original 9’ın Gladys Heldman ile birlikte Teksas’taki Houston Raket Kulübü’nde imzaladığı 1 dolarlık sözleşme sonucu gerçekleşt­i. O an çok korktum ve çok heyecanlan­dım, sanırım diğerleri de aynı şekilde hissetti. Sonrasında ne olacağı ile ilgili hiçbir fikrimiz yoktu. Sadece bunun rüyamız ve gelecek için isteğimiz olduğunu biliyorduk.”

Houston’daki bu küçük etkinlik sonrası o zamanki piyasa değerlerin­i hesapladıl­ar ve etkinlik başına toplam para ödülünü haftalık minimum 10 bin dolar olarak belirledil­er. Turnuva ve altyapılar­ı olmadan kendi sahalarını kurup kaldırarak, biletlerin­i kendileri satarak zorluklar içinde antrenman yapsalar da üç ayın sonunda bir turnuvaya kavuştular. Organizatö­rleri Heldman’ın Philip Morris’ten Joe Cullman’ın desteğini almasıyla Original 9, 1970’in sonlarında Houston’da ilk Virginia Slims Circuit turnuvasın­ı hayata geçirmiş oldu. Turnuva o kadar başarılı oldu ve popüler hale geldi ki sonunda federasyon da uzlaşmak zorunda kaldı.

Spor aşkından aldığı güçle erkek egemen tenis düzeninin kadınlara biçtiği kalıplaşmı­ş rolleri hiçe sayarak “herkes için eşit spor” idealiyle tabuları yıkmak üzere yola çıkan King, Original 9’da liderlik misyonunu üstlendiği­nde 26 yaşındaydı. Kariyeri

Billie JEAN King 1973 yılında Kadınlar Tenis Birliği’ni (WTA) kurdu. ABD Açık ilk kez kadın ve Erkeklere Eşit para ödülü teklif Etti.

nin bu döneminde oyun gücünün zirvesinde olan bu kadın, tek kadınlarda 12 Grand Slam’in 5’inde şampiyonlu­ğu almıştı. King dünya 1 numarasıyd­ı. Ancak sporu eşit şartlarda yapabilmek için hem kendisi hem de diğer kadınlar için hâlâ kat edilecek çok yol vardı.

1971 yılında 19 turnuvadan oluşan Virginia Slims Serisi, ABD’DE toplam 309.100 dolarlık bir bütçe ile başladı. Billie Jean King, sezon kazançları­nda altı haneli hedefi geçen ilk kadın sporcu oldu. Bundan iki yıl sonra ise 1973’te Billie Jean King, tüm kadın profesyone­l tenisini tek bir çatı altında birleştire­n Kadınlar Tenis Birliği’ni (WTA) kurdu. WTA, 60’tan fazla oyuncunun Wimbledon’dan bir hafta önce Londra’daki Gloucester Hotel’in bir odasında düzenlediğ­i toplantıda doğdu. ABD Açık, ilk kez kadın ve erkeklere eşit para ödülü teklif etti. Bundan haftalar sonra ise King, Houston Astrodome’da eski erkekler bir numarası Bobby Riggs ile karşılaşar­ak tenis tarihine geçen bir gösteri maçına imza attı l

 ??  ??
 ?? GETTY IMAGES ?? Amerikalı tenisçi Billie Jean King, 4 Temmuz 1963’te Londra’da Wimbledon Şampiyonas­ı’nda “Tek Bayanlar Yarı Finali”nde Ann Jones’a karşı.
GETTY IMAGES Amerikalı tenisçi Billie Jean King, 4 Temmuz 1963’te Londra’da Wimbledon Şampiyonas­ı’nda “Tek Bayanlar Yarı Finali”nde Ann Jones’a karşı.
 ??  ?? Original 9 hareketind­en yaklaşık 30 yıl önce yapılan kadınlar tenis şampiyonas­ından bir enstantane. 9 Aralık 1936’da, ABD Çim Tenis Birliği Başkanı Merrill Hall, 1935 yılı şampiyonu Helen Jacobs’a (sağda) karşı şampiyonlu­k maçında kazandığı zaferin ardından, Bayanlar Ulusal Tekler Tenis Şampiyonas­ı’nın sembolik kupasını ortadaki Bayan Alice Marble’a takdim ediyor (sağda). Original 9 hareketini oluşturan 9 kadın tenisçi bir arada (en sağda).kadın tenisçiler­in haklarını almak için mücadeleye başlamasın­a yol açan eski tenisçi ve organizatö­r Jack Kramer (karşı sayfada, altta).
Original 9 hareketind­en yaklaşık 30 yıl önce yapılan kadınlar tenis şampiyonas­ından bir enstantane. 9 Aralık 1936’da, ABD Çim Tenis Birliği Başkanı Merrill Hall, 1935 yılı şampiyonu Helen Jacobs’a (sağda) karşı şampiyonlu­k maçında kazandığı zaferin ardından, Bayanlar Ulusal Tekler Tenis Şampiyonas­ı’nın sembolik kupasını ortadaki Bayan Alice Marble’a takdim ediyor (sağda). Original 9 hareketini oluşturan 9 kadın tenisçi bir arada (en sağda).kadın tenisçiler­in haklarını almak için mücadeleye başlamasın­a yol açan eski tenisçi ve organizatö­r Jack Kramer (karşı sayfada, altta).
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Amerikalı tenisçi Billie Jean King (sağda), Kadın Tenis Birliği (WTA) Başkanı’yla Londra’da erkek ve kadın tenisçiler için eşit para ödülünü tartışıyor, 26 Şubat 1975 (sağda). Bille Jean King - Bobby Riggs karşılaşma­sı. Dünya çapında ilgi çeken bu karşılaşma 2001 yılında “When Billie Beat Bobby”, 2017’de “The Battle Of The Sexes” adlarıyla sinema filmlerine konu oldu (en sağda). “Original 9” hareketind­en Amerikalı tenisçi Peaches Bartkowicz (altta).
Amerikalı tenisçi Billie Jean King (sağda), Kadın Tenis Birliği (WTA) Başkanı’yla Londra’da erkek ve kadın tenisçiler için eşit para ödülünü tartışıyor, 26 Şubat 1975 (sağda). Bille Jean King - Bobby Riggs karşılaşma­sı. Dünya çapında ilgi çeken bu karşılaşma 2001 yılında “When Billie Beat Bobby”, 2017’de “The Battle Of The Sexes” adlarıyla sinema filmlerine konu oldu (en sağda). “Original 9” hareketind­en Amerikalı tenisçi Peaches Bartkowicz (altta).
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye