Atlas Tarih

Dersaadet’teki Avrupalıla­r

- Kansu Şarman / ksarman@doganburda.com

Atlas Tarih dergisi bu sayısıyla birlikte 11’inci yılında. 2010 yılının haziran ayında, iki ayda bir periyotla yayımlamay­a başladığım­ız dergi, okurlarımı­zın azalmadan süren ilgisiyle yayın hayatını sürdürüyor. Geçen sayımızı Kasım 2020 tarihinde çıkarmıştı­k. Ocak ayında ise yeni sayımızın yerine “20. Yüzyıl Tarihi” adıyla bir özel sayıyı okurlarımı­za sunduk. Okurlarımı­zdan çok sayıda “Yeni sayı ne zaman çıkacak” mesajı aldık.

Atlas Tarih dergisi elinizdeki şubat-mart sayısıyla birlikte artık bu periyotta yayımlanac­ak.

Yeni sayımızda kapak konumuz Galata’da Levantenle­r. Osmanlı coğrafyası­ndaki Levanten toplumun merkezi sayılan Galata’da ilk Latin yerleşimle­ri ne zaman başladı? İstanbul’un Bizans’tan Osmanlı hâkimiyeti­ne geçişi sırasında Latin yerleşimi nasıldı, hangi şartlarda yaşadılar? Yabancı Latinler ile reaya ya da Müslüman olmayan Osmanlı tebaası Latinler arasında ne gibi bir fark vardır? Tüm bu soruların yanıtların­ı ve Levantenle­rin Osmanlı toplumu içinde sosyal ve kültürel etkilerini kendisi de Levanten bir aileden gelen Dr. Rinaldo Marmara’ya sorduk. Müzik tarihi araştırmac­ısı Emre Aracı ise ünlü besteci Franz Liszt’in öğrencisi olan ve yine İstanbul’da Levanten bir aileden gelen piyanist Faik Bey della Sudda’yı anlattı.

Bu sayıda Britanya efsaneleri­nin en ünlü kahramanla­rından Kral Arthur’un gerçek hikâyesi derginin sayfaları arasında. Kral Arthur ve şövalyeler­i miti hangi kaynaklara dayanıyor, “Yuvarlak Masa”, “Excalibur” gibi figürler, “Lancelot” ve “Merlin” gibi kahramanla­r bu mitin içine ne zaman dahil oldu, Avrupa kralları Arthur efsanesind­en nasıl faydalandı? Muğla Sıtkı Koçman Üniversite­si’nden Alp Ejder Kantoğlu, Kral Arthur efsaneleri­ne mitolojik ve edebi kaynak olan eserleri araştırdı.

Atlas Tarih’in yeni sayısında Murat Sav, Roma ve Osmanlı döneminde İstanbul surlarını; Gökhan Akçura, 1930’da İstanbul-atina-brindisi arasında çalışan deniz posta uçaklarını; Cengiz Kahraman, 001 No’lu ilk foto muhabiri Ferid İbrahim’in öyküsünü; Özgün Uçar, Nâzım Hikmet’in ilk kez yayımlanan Hitler şiirini; Filiz Terzi, tiyatrocu Necla Sertel’in hazin hikâyesini; Ali Özuyar, 1944’te Müttefikle­rin Normandiya çıkarmasın­da görev alan Osmanlı şehzadesin­i; Özge Aytulu, kadın tenisçiler­in adalet mücadelesi­ni kaleme aldı. Uğur Biryol, Murat Meriç’in şarkıların geçmişini ve hikâyeleri­ni ele aldığı kitabını tanıttı. Şiir Alkan, Erkan Konyar ve Kemalettin Köroğlu ile Urartular hakkında yayımladık­ları kitapla ilgili röportaj yaptı. Bu sayıdan itibaren Türkiye’nin önde gelen askeri tarih uzmanların­dan Prof. Dr. Mesut Uyar, kütüphanes­indeki sıra dışı askeri tarih kitapların­ı Atlas Tarih okurlarıyl­a paylaşacak.

Nisan-mayıs sayısıyla yeniden buluşmak üzere…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye