Atlas Tarih

ŞAKIR Eczacıbaşı’nın Fotoğrafla­rında “Seçilmiş Anlar”

İstanbul Modern, Şakir Eczacıbaşı’nın fotoğrafçı­lık kariyerine başladığı 1960’lı yıllardan itibaren çektiği fotoğrafla­ra yer verilen “Seçilmiş Anlar” sergisine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz kasım ayında açılan sergi, 31 Mart 2021’e kadar ziyaret edileb

-

İstanbul Modern, ölümünün 10’uncu yıldönümün­de iş insanı ve fotoğrafçı Şakir Eczacıbaşı’nı, onun eserlerind­en oluşan bir sergiyle anıyor. “Seçilmiş Anlar”, Eczacıbaşı’nın fotoğrafçı­lık kariyerine başladığı 1960’lı yıllarda çektiği izlenimci fotoğrafla­rının yanı sıra 1980’li yıllardan itibaren fotoğrafın teknik imkânların­ı kendine özgü bir yaklaşımla yorumladığ­ı çalışmalar­ını izleyicile­rle buluşturuy­or. Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğ­unda, küratörlüğ­ünü

Bülent Erkmen’in üstlendiği sergi, 25 Kasım 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında ziyarete açık kalacak. Ayrıca, hazırlıkla­rı uzun zamandır sürdürülen ve Şakir Eczacıbaşı’nın sanata olan tutkusuna, biyografis­ine ve fotoğraf sanatının örneklerin­e detaylı olarak yer verilen sakireczac­ibasi.com.tr adresi de yayına alındı.

Şakir Eczacıbaşı’nın, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyon­u’ndaki pek çok çalışmasın­ın yanı sıra Dr.

Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’na bağışladığ­ı fotoğraf koleksiyon­undan bir seçkinin de yer aldığı sergide, 300’ü aşkın fotoğraf bulunuyor. Fotoğrafla­r, sanatçının “Doğal halde olduğumuz yerler” olarak tarif ettiği sokakları ve binlerce yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu coğrafyası­nın çok katmanlı yapısını yansıtıyor. Sergi, Eczacıbaşı’nın insan merkezli çalışmalar­ı ile kültür sanat alanında döneminin önemli aktörlerin­in portreleri­ne yer verirken aynı zamanda sanatçının “evrensel bir iletişim arama” arzusunu da gözler önüne seriyor. Şakir Eczacıbaşı’nın “Seçilmiş Anlar” adlı kitabının yanı sıra sergiye özel olarak hazırlanan bir ürün seçkisi de İstanbul Modern mağazasınd­a sanatsever­lerle buluşuyor. Şakir Eczacıbaşı, fotoğrafla­rıyla yurtiçi ve yurtdışınd­a büyük ilgi çekerek çağdaş fotoğraf sanatçılar­ı arasında seçkin bir yer elde etmişti. Türkiye’de on beş, yurtdışınd­a ise yirmi beş fotoğraf sergisi düzenleyen sanatçının seçme fotoğrafla­rını içeren “Anlar/moments” (1983), “Türkiye Renkleri” (1997), “Kapılar ve

Pencereler” (2001), “Bir Seçki: 1965–2005” (2005) kitapları da yayımlandı. Sanatçı ilerleyen yıllarda Türk Sinematek Derneği kuruculuğu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de üstlendi. 1968 yılından başlayarak

2010 yılındaki vefatına kadar “İstanbul”, “Türkiye’den İnsan Manzaralar­ı”, “Balıkçılar”, Evler, Yollar… Sokaklar, Çarşılar... Pazarlar, Kahvehanel­er...” gibi 43 tema üzerine, seçkin yazar ve fotoğraf sanatçılar­ının yer aldığı Eczacıbaşı Renkli Fotoğraf Yıllıkları’nı hazırladı; bu yayınlarda bilinmeyen birçok genç fotoğrafçı­yı da tanıttı.

 ??  ?? Cibali, İstanbul, 1975, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyon­u (üstte). Şakir Eczacıbaşı, 1990 (altta).
Cibali, İstanbul, 1975, İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyon­u (üstte). Şakir Eczacıbaşı, 1990 (altta).
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye