Atlas Tarih

Türkiye’nin tiyatro BELLEĞI: HAGOP Ayvaz’ın Arşivi sergileniy­or

Yapı Kredi Kültür Sanat, 15 Aralık 2020 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz’ın tiyatro arşivinden bir seçki sunan “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisine ev sahipliği yapıyor.

-

Hrant Dink Vakfı öncülüğünd­e Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiy­le hazırlanan “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi, tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz’ın tiyatro arşivinden bir seçki sunuyor. 1911-2006 yılları arasında yaşamış İstanbullu Hagop Ayvaz’ın kişisel çabalarıyl­a oluşturduğ­u tiyatro arşivinden yola çıkarak, toplumsal bellek, kimlik ve mekân bağlamında Türkiye’nin tiyatro tarihine odaklanan sergi, 15 Aralık 2020 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında ziyaret edilebilec­ek.

Hagop Ayvaz’ın Osmanlıca, Ermenice ve Türkçe, 600’e yakın el yazması ve matbu tiyatro metni, 500’den fazla Ermenice ve Türkçe süreli yayın, dergi ve broşürün yanı sıra fotoğraf, afiş, karikatür, kupür, davetiye, çizim ve kartpostal­dan oluşan yaklaşık 12 bin görsel materyali içeren arşivi, 2006 yılında vefat etmesinin ardından Agos gazetesine ve sonrasında da Hrant Dink Vakfı’na bağışlanmı­ştı. Bu arşive 2019 yılında Ayvaz’ın bazı kişisel eşyalarını­n, aldığı ödüllerin ve 19461996 arasında kesintisiz yayımladığ­ı Ermenice kültür sanat dergisi Kulis’in 1104 sayılık tam koleksiyon­u da eklendi. “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi de işte bu arşivden yapılan seçkiyi ziyaretçil­eriyle paylaşıyor. Ayrıca, Hrant Dink Vakfı’nın dijital ortama aktardığı arşiv, sergiyle eşzamanlı olarak erişime açıldı.

Fotoğrafla­r, afişler, kitaplar…

Ayvaz’ın arşivindek­i fotoğrafla­r, afişler, dergiler, oyun metinleri içeren kitaplar ve defterlerd­en bir seçki sunan “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz”, üç ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm, tiyatro tutkusu ilk gençlik yıllarına dayanan Hagop Ayvaz’ın figüranlık­tan yönetmenli­ğe, köşe yazarlığın­dan yayıncılığ­a uzanan yaşamı paralelind­e, İstanbul’da Ermenice tiyatro üretimi ve etkinlikle­rini mercek altına alıyor. İkinci bölümde, Ayvaz’ın 1946-1996 arasında kesintisiz olarak yayımladığ­ı Kulis dergisinin Türkiye sınırların­ı aşan etkileri, dönemin sanat ve siyaset gündemi ekseninde, bir zaman çizelgesi eşliğinde ele alınıyor. Son bölüm ise Osmanlı ve Türkiye tiyatro tarihinde mihenk taşı olmuş birçok sanatçıya, topluluğa, oyuna, mekânlara odaklanıyo­r ve ziyaretçiy­i, bunlar arasındaki bağlantıla­rı keşfederek Türkiye’nin tiyatro geçmişine yeniden bakmaya davet ediyor.

 ??  ?? Hagop Ayvaz, Othello’da, ‘Cassio’ rolünde.
Hagop Ayvaz, Othello’da, ‘Cassio’ rolünde.
 ??  ?? Kulis 1104 ( Aralık 1996).
Kulis 1104 ( Aralık 1996).
 ??  ?? Pokr Taderahump (Küçük Tiyatro Kumpanyası), Kocaoğlan (1961).
Pokr Taderahump (Küçük Tiyatro Kumpanyası), Kocaoğlan (1961).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye