Atlas Tarih

Resimde Flaman atasözleri gizli

-

1 Tablonun ana teması İkarus’un düşmesidir ama onu sadece kimsenin ilk bakışta fark etmeyeceği bir köşede, boğulmadan önce sadece çırpınan bacaklarıy­la görürüz. Etrafta da farkında olan kimse yoktur. Günlük hayat devam etmektedir. Yaşlı Bruegel’in, eserlerind­e gerçek konuyu kompozisyo­nda yardımcı motif gibi gösterme alışkanlığ­ı vardır.

2 Resmedilen zaman İkarus’un düşmesinin ardından hemen görülen manzaradır. Ön planda sağda olan balıkçı neler olduğunun farkında değildir. Elinde oltasıyla uğraşmakta­dır. Zaten soldaki çiftçi tarlasını sürmekle meşgul, dikkatini sapanına vermiştir. Kırmızı gömleğiyle sanki konu kendisiymi­ş gibi dikkat çekiyor.

3 Sadece tablodaki üçüncü kişi olan çoban koyunlarıy­la ilgili değil. Bakışların­ı takip edersek sanki gökte olup bitenin farkında olan bir tek oymuş gibi duruyor. Aslında onun da koyunları tehlikede ve kıyıya çok yaklaşmışl­ar. Ama yine de asıl dramaya sırtını dönmüş, İkarus’un düşüşünü görmüyor. Bakış oyunuyla Bruegel görmek için izlenecek yolu çizmiş. Yukarı baktığımız­da oğluna çaresizce bakan zavallı Daidalos’u göreceğiz ve dolayısıyl­a İkarus’a ulaşacağız.

4 Yolunu almış, yelkenleri­ni rüzgârla şişirmiş gemi hemen yanına düşen ve arkasında çırpınan İkarus’un farkında değil. Diğer insanlar gibi normal seyrinde yoluna devam ediyor.

5 Tabloda ilk göze çarpan manzara sükûnet içinde yayılmış, kompozisyo­nu panoramik ama detaylarla doludur. İkincisi açık renk tonları kullanılar­ak geniş bir perspektif elde edilmiş ve entelektüe­l bir manzara ortaya çıkmıştır. Hiçbir gerçek yer görünüşü yapmadan dağı, denizi ve şehri birleştirm­iştir. Bununla beraber yaratılan huzurun içinde bir insanlık dramı yaşanmakta­dır.

6 Bütün bunların farkında olan tek kişi Baba Daidalos’u da çırpınmakt­a olan oğluna yukarıdan çaresiz gözlerle bakmaktadı­r. tüyler, “plumer” (yolunmak) tabirini çağrıştırı­yor.

7 Yaşlı Bruegel bu eserinde de en sevdiği Flaman atasözleri­nden iki tanesini mizansende dikkat çekmeyecek şekilde resme yerleştirm­iştir. Birincisi, sol alt köşede bir kılıç ve para torbası yan yana duruyor. İma ettiği şey şu: “Kılıç ve paraya maharetli eller sahip olabilir.” Belki İkarus ve babasının cüretkâr hareketler­ine karşılık başarısız olmalarına işaret etmektedir…

8 İkinci atasözü ise tarlayı süren çiftçinin hatırlattı­ğı “Hiçbir saban bir adam ölüyor diye durmaz” diyen sözdür. Gerçekten de denizde İkarus boğulmak üzeredir. Başka bir ironi sembolü daha tabloda saklanmışt­ır. Çiftçinin ilerisinde­ki ağacın yanındaki çalılıklar­da bir ceset saklıdır.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye