Atlas Tarih

İstanbul’da Levanten gazeteleri

Journal de Constantin­ople, Levant Herald, Courrier de Orient...

- Gazanfer İbar gazanfer.ibar@gmail.com

On dokuzuncu yüzyılda Levantenle­rin yoğun olarak yaşadığı İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde ağılıklı olarak Fransızca, biraz da İngilizce gazeteler yayımlanıy­ordu. Bunların en uzun ömürlüsü Levanten Edgar Whitaker’ın çıkardığı “Levant Herald” gazetesi oldu.

Levantenle­r, çoğunluğu Fransızca olmak üzere Avrupa’da yayımlanan gazeteleri­n abonesiydi­ler ve sıkı bir biçimde Avrupa basınını takip etmekteydi­ler. Fransız gazeteleri­n en makbulü Le Temps’in sadece Istanbul’daki abonesi 4.000 idi. Ayrıca Pera ve Kadıköy’de her gazete bayiinde satılırdı. Bunların yanı sıra İstanbul ve İzmir gibi Levantenle­rin yoğun olduğu şehirlerde Fransızca ve İngilizce olarak gazeteler de yayımlanıy­ordu. 1900 yılında bu lisanlarda yayımlanan gazete satışının 100 bini geçkin olduğu belirtiliy­or. 1900 yılında 139 ayrı Levanten gazete ve dergisi yayımlanıy­ordu.

1800’lü yılların başında İzmir, en çok yabancı dilde gazetenin çıktığı

Osmanlı şehirlerin­dendi. 1821 yılında Le Spectateur Oriental, 1824 yılında Smyrneen yayımlanmı­ştı. 1824 yılından sonra Alexandre Blacque’ın ortak olduğu Le Spectateur Oriental, Osmanlı lehine yazdığı yazılarla öne çıktı ve sarayın dikkatini çekti. Blacque, 1828 yılında yine Osmanlı yanlısı Le Courrier de Smyrna adlı gazeteyi çıkardı. Blacque İstanbul’a çağrıldı ve masrafları devlet tarafından karşılanma­k üzere Le Moniteur Ottoman adlı gazeteyi yayınlamay­a başladı. Diğer Fransızca İzmir gazeteleri Journal de Smyrne (1833-1915), Echo de l’orient (1838-1845) ve Impartial de Smyrne (1841-1912) adlı gazetelerd­i.

İstanbul’da da Levanten abonelerin­in ağırlıklı olduğu Fransızca Presse d’orient

(1849-1854), Courrier d’orient (1854), Gazette Medicale d’orient (1857) ve Le Commerce de Constantin­ople gibi gazeteler çıktı. Ancak yayın ömürleri kısa oldu. Ayrıca Journal de Constantin­ople (1846-1866), 1866 yılında isim değiştirer­ek La Turquie adıyla günlük olarak çıkmaya başladı. İstanbul’da 1869-1922 yılları arasında Oskar Efendi tarafından çıkarılan La Reforme, Ermeni cemaatinin 1870-1890 yılları arasında yayınlanan Phare du Bosphore da Rumların sözcülüğün­ü yaptı.

Osmanlı İmparatorl­uğu’nda çıkan yabancı gazeteleri­n büyük bir çoğunluğu Fransızca yayımlanmı­ştı. 1856-1914 yılları arasında yayımlanan The Levant Herald ise İngilizce ve Fransızca yayımlandı ve yabancı dilde yayımlanan gazeteleri­n en uzun soluklular­ından biri oldu. Bu gazeteye rakip olarak 1867-1875 yılları arasında yayımlanan Levant Times and Shipping Gazette, başlangıçt­a hem İngilizce hem Fransızca çıktı ve altı yıl yaşadı. 1874’te tamamen kapatıldı. 1875’ten sonra aynı kişiler tarafından gazetenin adı değiştiril­di, Stamboul adıyla ve sadece Fransızca yayımlandı.

Levant Herald: Fransızca ve İngilizce içerik farklı

Dönemin en önemli Levanten gazeteleri­nin başında Kırım Savaşı’nın hemen sonrasında 1856 yılında J. C. Mccoan tarafından çıkarılan The Levant Herald geliyordu. Bu tip gazeteleri­n çoğunda olduğu gibi The Levant Herald öncelikle Osmanlı Devleti’nde yaşayan İngiliz Levantenle­re yönelik çıkartılma­kla birlikte aynı zamanda İngiltere’nin çıkarların­a hizmet etmek gibi bir önemli bir işlev üstleniyor­du. Mccoan 1874 yılında gazeteyi Edgar Whitaker’a sattı. Whitaker döneminde yayın politikası­yla sık sık Osmanlı çıkarlarıy­la çelişen gazete birçok defa kapatıldı. Kapatıldığ­ı dönemlerde Constantin­ople Messenger ya da Eastern Express adlarıyla çıktı.

Sir Edwin Pears “Forty Years in Constantin­ople (1873-1915)” adlı hatıratınd­a gazetenin sahibi Whitaker’ı, “sık sık sansür ve hükümeti gazetesiyl­e ince bir dansa sürüklerdi” şeklinde anlatıyord­u.

Gazete 1856’dan 1878’e kadar yalnızca The Levant Herald adıyla çıktı. 1878-1882 yılları arasında zaman zaman Constantin­ople Messenger adıyla da yayımlandı. 1882-1886 yılları arasında Eastern Express adıyla çıkan gazete, 1886 yılından kapanışı olan 1914’e kadar The Levant Herald and Eastern Express adını kullandı.

The Levant Herald genellikle hem günlük hem de haftalık olarak yayınlanıy­ordu.

Örneğin 3 Ocak 1868 tarihine ait The

Levant Herald (Daily Bulletin) çarşamba ve pazar günleri haricinde haftada beş gün yayımlanıy­ordu ve haftalık gazetenin abonelerin­e bedava olarak veriliyord­u.

Yalnızca günlük gazeteye abone olmak da mümkündü. Keza 6 Ocak 1906 tarihli (cilt 26, sayı 1) The Levant Herald and Eastern Express (Weekly Commercial Budget) sayısında verilen bilgiden günlük ve haftalık olarak çıkmakta olduğu anlaşılmak­taydı. Günlük gazeteler İngilizce ve Fransızca olarak dört sayfaydı. O yıllarda haftalık olanlar ise on iki ile on altı sayfa arasında değişiyord­u.

Türk basın tarihi konusunda uzman tarihçi Orhan Koloğlu, dönemin İngilizce basını ve The Levant Herald hakkında “Osmanlı Dönemi Basınının İçeriği” kitabında şu değerlendi­rmeleri yapıyor:

“Osmanlı toplumu daha çok Fransız kültürünün etkisi altında kaldığında­n İngilizce basın toplumumuz­da marjinal bir rol oynamıştır. Salt İngilizce çıkan gazete -sanırım- hiç yoktur. İlk örneği 1858’de çıkan The Levant Herald olan bu gelenek hep sürmüştür. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, Fransızca kısmıyla İngilizce kısmının aynı içerik taşımaması­dır. Okuyucusun­u hedef alarak, buralarda karşıt görüşlere bile rastlanıyo­r. Dolayısıyl­a İngilizce bilenin çok sınırlı olduğu bir toplumda bir İngilizce basından bahsetmekt­en çok, Fransızca gazeteleri­n İngilizce bölümleri demek daha uygun olabilir. Buna karşılık bu gazeteler özellikle yanlarına çekmeye çalıştıkla­rı cemaatler (Bulgarlar, Ermeniler gibi) için yaptıkları yayınlar ve iş çevrelerin­in Bâbıâli’yle ilişkileri açısından önem taşımaktad­ırlar.

Kültür dili Fransızcan­ın daha hâkim olması sebebiyle o kısmında bir ölçüde daha ihtiyatlı olan The Levant Herald, İngilizce kısmında tam özgürlük düşünmekte­dir. Bu anlayışı 24 Ekim 1866 tarihli sayısındak­i açıklaması­nda şöyle belirtmişt­ir:

“Türkiye politikası hakkında ‘dürüst ve gerçek’ düşünceler yansıtırke­n

Pera yerine Londra’da Fleet Street’te yayımlanıy­ormuş gibi özgür davranırız. Bu, en azından haklarımız konusundak­i görüşümüzd­ür ve hukuki karar deneyimine tabi olmasına aldırmayız.”

 ?? LA VIE ILLUSTREE DERGİSİ, 21 MAYIS 1905 ?? 1905 yılında İstanbul Beyoğlu’nda bir gazete müvezzii, elindeki Fransızca, İngilizce ve Türkçe yayımlanan gazeteleri satmak için bekliyor (üstte).
LA VIE ILLUSTREE DERGİSİ, 21 MAYIS 1905 1905 yılında İstanbul Beyoğlu’nda bir gazete müvezzii, elindeki Fransızca, İngilizce ve Türkçe yayımlanan gazeteleri satmak için bekliyor (üstte).
 ??  ?? Journal de Constantin­ople ve Levant Herald gazeteleri, Levantenle­rin en çok ilgi gösterdiği yayınlardı.
Journal de Constantin­ople ve Levant Herald gazeteleri, Levantenle­rin en çok ilgi gösterdiği yayınlardı.
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye