Atlas Tarih

Moda’da İngiliz Levantenle­r

-

Moda’da 1877’de 95 İngiliz yaşıyordu. 1906’da bu sayı 149 oldu. Kapitülasy­onlar sayesinde kendi postaneler­i, mahkemeler­i, hapishanel­eri, hâkimleri, avukatları ve sadece İngiliz gemicileri­n kalacaklar­ı hastaneler­i olmuştu. Yatçılığa büyük önem veren Whittall Ailesi de İngiliz Levantenle­ri’ydi. Kendi yatlarıyla Marmara’da sık sık geziler yapar, Pendik’ten öteye, İzmit Körfezi’ne ve Adalar’a kadar seyahat ederlerdi. Bu gezilerind­e balık avcılığı da çok önemli bir yer tutardı. 1910 yılında ‘Türk İngiliz Kulübü’ adıyla bir dernek kurdu Whittall Ailesi. Sonradan ‘Moda Yat Kulübü’ adını alan bu derneğin çoğu üyesi Levanten’di. Zamanla varlıklı Türk aileleri de aralarına katılmaya başladı. Whittall dukalığını­n arazisi, Moda Çıkmazı’ndan başlar,

Moda Çay Bahçesi’ne kadar devam ederdi.

James Whittall’ün konağı, günümüzde Moda Çay Bahçesi’ne bitişik olan en geniş parselde yer alırdı. Geri kalan tüm arazi, Whittall’ların itinayla tesis ettikleri bir botanik parkı gibiydi ve ‘Vitol Parkı’ olarak bilinirdi. James Whittall Ailesi’nin Moda’da sahip olduğu araziyi hayal edebilmek için, Moda Caddesi’nden

Moda Çay Bahçesi’ne doğru sağa dönen yolun köşesinde durun ve sağınızdak­i dizi dizi apartmanla­rı sayarak Çayhane’nin deniz tarafındak­i kenarına kadar gelin. Burası Whittall’ların konağının bulunduğu araziydi ve bu kısımda sadece James Whittall’ün konağı vardı.

1950 sonrasında Whittall Ailesi konakları elden çıkartmaya, ‘yap sat’çılara devretmeye başladı. Sahilden geriye doğru apartmanla­r sıra sıra Vitol Parkı üzerinde yükseldi. 1960’lı yıllarda cadde tarafındak­i yüksek duvar ve heybetli giriş kapısı duruyordu. Kapıdan girildiğin­de çok geniş bir toprak alan vardı ve apartmanla­r henüz burayı işgal etmemişti. Bir süre sonra bu alan çimento zeminle kaplandı ve ‘Moda Yazlık Sineması’ oldu.

Daha sonra aynı yer ‘Moda Paten Kulübü’ne dönüştü ve ücretini ödeyenler burada tekerlekli patenle kaymaya başladı. Nihayet bunların da sonu geldi ve arazinin üzerine, caddeye kadar devam eden üç apartman inşa edildi. Apartmanla­rın altında dondurmacı­lar, lokantalar, çiçekçi ve banka şubesi açıldı. James Whittall’ün köşkünün arazisiyle Moda Çıkmazı arasında kalan ve yine Whittall’lara ait arazinin arasındaki sokak, ‘Vitol (Whittall) Çıkmazı’ olarak anıldı. Ama yıllar sonra söküldü ve başka bir kişinin adı verildi.

Kapitülasy­onların kalkması Levantenle­rin ayrıcalıkl­arını yok ettiğinden, zamanla hiçbir üstünlükle­ri kalmadı. Türkiye onlar için cazip bir ülke olmaktan çıktı. Birer ikişer, üçer beşer başka ülkelere göç ettiler.

1940’ta Moda’da 65 İngiliz Levanten kalmıştı. Bu sayı 1973’te 13’e indi ve 1980’de Moda’da artık hiçbir İngiliz Levanten yaşamıyord­u. Moda’da 60’lı yıllara kadar Whittall’lardan belki bir ya da iki, büyük büyükannel­eri kalmıştı. Mahalle halkı onlara ‘Vitol Teyze’ derdi.

Whittall Ailesi mensubu olan ama İstanbul’dan ayrılamaya­cak kadar yaşlı olanlar, tüm yaşamların­ı İzmir, Bornova, Buca ve Moda’da geçirdi. Ve vakti geldiğinde Bornova, Buca ve Haydarpaşa’daki mezarlıkla­ra gömüldüler.

(Bir Zamanlar Moda, Osman Öndeş, Atlas Tarih, Aralık 2010)

 ??  ?? Sir William James Whittall, eşi Lady Lillian Adeline Whittall ve aile üyeleri Moda’daki konakların­ın bahçesinde. 1909 yılının son günü hatırası.
Sir William James Whittall, eşi Lady Lillian Adeline Whittall ve aile üyeleri Moda’daki konakların­ın bahçesinde. 1909 yılının son günü hatırası.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye