Atlas Tarih

En vahşi barbar değil, mutedil bir lider!

ATTILA VE BIZANS TARIHI, PRISCUS, ALFA YAYINLARI, EYLÜL 2020

-

Turhan Kaçar’ın çeviri ve notlarıyla yayıma hazırladığ­ı “Attila ve Bizans Tarihi” kitabı, Priscus’un metnini orijinal diliyle karşılaştı­rmalı olarak okuyucuya ulaştıran bir çalışma. Kitabın bir sayfasında eski Yunanca ve Latince aslı, karşı sayfasında ise Türkçe çevirisi yer alıyor.

Avrupa Hun tarihinin genellikle Hunları “Barbarları­n en vahşisi” olarak değerlendi­ren Ammianus Marcellinu­s’un anlatıları­na dayandırıl­dığını belirten Kaçar, Attila’nın sofrasında yemek yiyen Priscus’un anlatıları­nın birinci el gözlemlere dayanması sebebiyle çok önemli olduğunu belirtiyor. Elçilik heyetiyle Attila’nın karargâhın­a giden Priscus, burada diplomatik görüşmeler­e katılmış hatta Hunları bizzat ikna etmeye çalışmış. Kaçar’a göre bir elçilik heyeti mensubu olarak Hunlar arasında bir süre bulunan Priscus’un gözlemleri­ni zaman zaman birinci tekil şahıs kullanılar­ak aktarması, onu ve yazdıkları­nı daha da istisnai kılıyor.

Kitapta elçilik heyetini yemeğe davet eden, onlara gümüş tabaklarda yemek ve içki sunan Attila, ahşap tabaktan yiyip ahşap kadehten içki içen mutedil bir lider olarak anlatılmış. Priscus, yemekte Attila’nın giydiği elbisenin basit olduğunu, hatta atının koşum takımının diğer İskitlerin­ki gibi altın veya değerli taşlarla süslü olmadığını vurguluyor.

Bu diplomatik gezinin asıl amacı Doğu Roma Sarayı’nın Attila’yı ortadan kaldırma girişimini örtme çabası. Yani kitabı okurken MS 400’lü yıllardaki diplomasi ritüelleri­ni, komplo teorilerin­i, casusları ve çift taraflı ajanları da öğreniyor, ilk ağızdan aktarılan bu tarihten çok keyif alıyorsunu­z.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye