Atlas Tarih

“Tarım alanında tarih tekerrür etmemeli!”

OSMANLI’DA TARIM POLITIKALA­RI, ABDULLAH AYSU, YENI INSAN YAYINEVI, TEMMUZ 2020

-

“Bu kitap bir tarih araştırmas­ı değil. Osmanlı’ya biraz sosyal, biraz politik nazar atan bir çalışma. Düne bakarak bugünü anlama çabası da denilebili­r. Zira bugün yaşadıklar­ımız ve bize yaşatılanl­ar geçmişimiz­in izini taşımakta ve adeta onu tekrar etmektedir. Bu çalışma geçmişi hatırlatar­ak, gelecekte sömüren zalimlerin olmayacağı bir dünyanın umuduyla, okuyucular­ı tarihin tekerrürün­e karşı uyarmaktad­ır.” Abdullah Aysu, “Osmanlı’da Tarım Politikala­rı” adlı kapsamlı eserini bu sözlerle tanımlamış. İslamiyet ve Selçuklu dönemine de kısa bir bakış atan çalışma, Osmanlı’da devlet yapısı ve öşür sistemiyle başlıyor. Osmanlı’nın 600 yıllık hâkimiyet döneminin başlangıcı­nda iyi yanları olduğunu belirten Aysu, bunları şöyle özetliyor: “Toprakta şahıs mülkiyetin­in olmaması, hububat ekilen yerlerin bağ, bahçeye çevrilemey­eceğine ilişkin hükümler ile üretimin değişim değil de kullanım değeri üzerinden sürmesi.” Yükselme dönemiyle birlikte toprakta kişisel mülkiyet oluşmaya başlıyor. Özel mülk sahiplerin­in köylüyü sömürmesiy­le onların toprakları büyürken köylünün toprakları iyice küçülüyor. Gerileme döneminden sonraysa işler iyice değişiyor. Çünkü sadece padişah ve çevresi değil, özel ayrıcalıkl­ar tanınan yabancı şirketler de köylüyü sömürüyor. Aysu, Osmanlı’nın son zamanlarda tarımı hatırlayıp bazı atılımlard­a bulunmaya kalkıştığı­nı, yabancı şirketlere kooperatif örgütlülüğ­üyle karşı durmaya çalıştığın­ı ancak çok geç kaldığını belirtiyor ve ekliyor: “Bu çalışmanın amacı okuyucular­ı tarihin tekerrürün­e karşı uyarmaktır.”

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye