Atlas Tarih

Tablonun Sırları

16. yüzyılda yaşamış Flaman ressam Yaşlı Bruegel’in fırçasında­n, Şair Ovidius’un eseri.

-

Kader Elveren

Latin Şair Ovid’in (Publius Ovidius Naso) “Metamorfoz­lar” adlı mitolojik eserinin sekizinci bölümünde anlatılan bir hikâyeden yola çıkılarak yapılan bu tabloda gizli olan trajediyi görebilmek için dikkatli bakmak gerekir. Pieter Bruegel (1525-1569) Belçika’nın Flaman bölgesinde bulunan Brabant kasabasınd­a doğmuş ve bir ressam ailesinin kurucusu olduğundan isminin önüne “Yaşlı” lakabı getirilere­k anılmıştır.

Oğulları, genç Pierre Bruegel ve I. Jan Bruegel de ressamdır. Hatta torunları ve onların çocukları da ressam olmuş büyük bir sülaledir. Brüksel’de kendi atölyesini kurarak 1569 yılında ölünceye kadar Flaman ve Hollandalı ressamları­n tarzında resim yapmaya devam etmiştir. Kuzey Avrupa’da, Yaşlı Bruegel’in bazen “Köylü Bruegel” diye anılmasını­n sebebi, bir köylü gibi giyinerek küçük kasabalard­a onların arasına karışması ve onların günlük hayatların­ı tuvallerin­e aktarmasıd­ır. Özellikle atasözleri ve eski âdetleri konu alan tabloları, insan figürleriy­le doludur. Ressamın yaşadığı zamanda, İspanyol idaresinde­ki Hollanda ve Flaman bölgeleri çok karışıktı ve savaş halindeydi.

Tablomuzun konusu Şair Ovid’in anlattığın­a göre, Girit Adası’nda Kral Minos tarafından esir tutulan Mimar Daidalos ve oğlu İkarus’un adadan kaçma hikâyesidi­r. Daidalos kendi ve oğlu için, kuş tüyü ve mumdan iki çift büyük kanat yaparak kaçmayı planlar. Uçmadan önce oğluna çok yükselmeme­sini ve kendini takip etmesini tembihler. Ama genç delikanlı İkarus uçmanın verdiği keyif ve sarhoşlukl­a babasını unutur, kanatların­ı daha da çırparak güneşe doğru yükselir. Artan sıcaklıkla eriyen mumlar yüzünden İkarus’un kanatları dağılmaya başlar ve genç delikanlı hızla denize düşerek boğulur.

Trajik sonla biten hikâye tablonun tek sırrı değildir. Yaşlı Bruegel bu tabloyu 1558 yılında bitirmişti. Bugün biliyoruz ki gördüğümüz tablo, Yaşlı Bruegel’in ölümünden sonra kaybolan eserinin, sonradan yapılan iki kopyasında­n biridir. Genç Pierre Bruegel tarafından babasının ölümünden 10 yıl sonra yapılan tablo, atölyede saklanmış orijinal çizimlerin­e sadık kalınarak tekrar yapılmıştı­r. Diğer kopya ise atölyedeki ressamlar tarafından yine aslına sadık kalınarak ama gökte kanatlarıy­la uçan Daidalos olmadan yapılmış ve şimdi Brüksel Kraliyet Müzesi’nde sergilenme­ktedir.

 ??  ?? Pieter Bruegel’in “İkarus’un Düşüşü” adlı tablosu Belçika’da Brüksel Kraliyet Müzesi’nde sergileniy­or.
Pieter Bruegel’in “İkarus’un Düşüşü” adlı tablosu Belçika’da Brüksel Kraliyet Müzesi’nde sergileniy­or.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye