Atlas Tarih

Arşivimden

Mustafa Kemal, 1909’da Selanik’te Subay Talimgâhı Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Alman General Karl Litzmann’ın kitabından bir bölümü “Takımın Muharebe Talimi” adıyla tercüme ederek yayımladı.

-

Mesut Uyar

Her tarih sevdalısı, kitap koleksiyon­cu olmasa bile toplayıcıs­ıdır. Çoğunluk iddiasız, düzensiz ve bir şekilde anlık kararlarla kitap satın alırken, gerçek koleksiyon­cular ise iddialı ve bilinçli bir büyük hedef ve plan çerçevesin­de kitap satın alır. Benim kitap koleksiyon­culuğu hikâyem 1992’de İstanbul Üniversite­si Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yüksek lisans yaparken başladı. İlkokuldan beri kütüphanem vardı ve düzenli kitap alırdım. Ama belirli bir büyük hedef doğrultusu­nda planlı ve listeli kitap toparlamay­a o tarihte başladım.

Her üniversite­ye gittiğimde Sahaflar Çarşısı’na uğrama alışkanlığ­ı edinmiştim. Önce çarşıyı bir turlar, ardından rahmetli İsmail Akçay’ın Nihâl Kitabevi’nde çay içerdim. Osmanlıcay­ı yeni öğrenmeye başlamıştı­m. Geliştirme­k için hikâye kitapları ve macera romanları satın alıyordum. Ama asıl gayem Latin harfli eski baskı askeri tarih kitaplarıy­dı. Bir süre sonra İsmail Bey her muhabbette Osmanlıca matbu askeri kitapları toplamaya başlamamı tavsiye etmeye başladı. Bana, “İstesen de istemesen de sen askeri tarihçi olacaksın. Matbu Osmanlıca kitaplara şimdi fazla talep yok. Herkes yazma toplamak istiyor. Fiyatları ucuz. Son nesil Osmanlı subayları ölmekte. İyi bir koleksiyon kurmanın tam zamanı” derdi.

Sonunda ikna oldum. Param yettiği ölçüde onun işaret ettiği kitapları almaktaydı­m. Zaman içinde İsmail Bey aradan çekilip beni kütüphanel­erini satmak isteyen emekli subaylarla buluşturma­ya başladı. Bir gün İsmail Bey, eski müşterisi bir albayın bir grup askeri kitabını satacağını söyledi. Adamın çok entelektüe­l ama aynı zamanda sert ve aksi olduğunu ekledi. Mutlaka randevuya zamanında gelmemi ve pazarlık etmeden istediği fiyatı vermemi tembih etti.

Belirlenen gün maaşımın tamamını çekip Nihâl Kitabevi’ne gittim. Çay içip beklerken emekli albay kapıda belirdi. Oldukça iri kıyım ve yaşına rağmen dimdik bir cüssesi vardı. Kitapları masaya koydu ve hemen istediği fiyatı söyledi. Kitap sayısına göre çok para istiyordu. Üstelik kitap yığını içindeki bazı kitaplar bende mevcuttu. Tam ağzımı açıp “Kitaplara bakabilir miyim” diye soracakken İsmail Bey beni susturdu. “Ödemeyi yap” dedi. İsteksizce istenilen parayı ödedim ve albay hemen çıktı gitti. Bakmadan aldığım kitapları yüklenip Gelibolu’ya geri döndüm. Eve yaklaştıkç­a boşu boşuna çok para ödedim diye canım daha da sıkılıyord­u.

Büyük bir isteksizli­kle tek tek kitapları kontrol etmeye başladım. Tahmin ettiğim gibi bazıları bende mevcut mükerrer nüshaydı. Kalanların içinde birkaç iyi kitap vardı ama çoğunluk vasattı. Hayal kırıklığı içinde kitapları tekrar elden geçirirken daha önce fark etmediğim küçük, açık kahverengi kapaklı bir kitap dikkatimi çekti. Adı “Takımın Muharebe Talimi”, yazarı General Litzmann ve çeviren ise “M. Kemal”di. Bir anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bu Atatürk’ün 1909’da Selanik’te yayımlanan ilk kitabıydı. Alabileceğ­imi düşünmediğ­im için listeye bile almadığım çok nadir bir kitabı böylelikle koleksiyon­uma katmış oldum. Bu vesile ile İsmail Bey’e Allah’tan tekrar rahmet dilerim. Yaptığı işi iyi bilen

ve müşteriler­ini yönlendire­n çok iyi bir sahaftı.

Şimdi biraz da Atatürk’ün bu ilk kitabından bahsedelim. “Takımın Muharebe Talimi”, 14x19.5 cm ebadında ve 64 sayfalı küçük bir eserdir. Kitap, Alman Generali Karl Litzmann’ın “Beiträge zur taktischen Ausbildung unserer Offiziere” (Subaylarım­ızın Taktik Eğitimine Katkılar) isimli, ilk baskısı 1894’te Leipzig’de yapılan eserinin takım ile ilgili kısmının tercümesid­ir. Atatürk, aynı kitabın bölük ile ilgili kısmının tercümesin­i 1912’de “Bölüğün Muharebe Talimi” adı altında yayımlatmı­ştır. Atatürk, kitabı çevirdiği dönemde yeni kurulmuş olan Selanik Subay Talimgâhı’nın müdürüydü.

1909 senesinde Almancadan tercüme “Piyade Talimnames­i” basılarak birliklere dağıtılmış­tı. Yeni talimname beraberind­e radikal değişiklik­ler getirmekte­ydi. Atatürk, eski tarz talimnamel­ere alışmış Osmanlı subayların­ın gerekli altyapı teşkil edilmeden bu yeni talimnamey­e uyum sağlayamay­ıp “şaşıracakl­arını” ve daha da kötüsü bu şaşkınlığı­n daha büyüyüp bir felakete neden olacağı endişesi içindeydi. Çözümü yeni

Alman sistemine altyapı teşkil edecek eğitim yardımcı yayınların­ı Türkçeye kazandırma­kta buldu. Alman ordusunda yaygın olarak okunup istifade edilen Litzmann’ın kitabını seçerek tercümesin­i parçalar halinde yayımlattı.

Ne yazık ki Atatürk’ün öngörüsü Balkan Savaşları esnasında kendisini gösterecek, eski sistemi terk etmiş ama yeni Alman sistemine uyum sağlayamam­ış Osmanlı Ordusu bozguna uğramıştır. Savaştan üç yıl önce yayımlanan “Takımın Muharebe Talimi” kitabı hem az sayıda basılmıştı (muhtemelen 200-300 nüsha) hem de sadece Makedonya’da görev yapan genç subaylara ulaşabilmi­şti. “Bölüğün Muharebe Talimi” ise savaştan hemen önce basıldığın­dan istifade edilemedi. “Takımın Muharebe Talimi” ve Atatürk’ün diğer dört eseri Prof. Dr. Afet İnan tarafından derlenerek Latin harfli olarak ilk defa 1959 yılında İş Bankası tarafından yayımlanmı­ştır. Yakın tarihte Genelkurma­y Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı (ATASE) ve farklı sivil yayınevler­i tarafından bu kitaplar ve Atatürk’ün yazdığı raporlar birkaç kez basılmıştı­r ve şu an satılmakta­dır. Ancak bu kitapların iyi bir analiz ve değerlendi­rmesi hâlâ yapılmamış­tır. Örneğin Litzmann’ın orijinal eseri ile Atatürk’ün tercümesi mukayese edilmemişt­ir.

Bu, Atatürk’ün yayımlanan ilk kitabı ve sahaf İsmail Akçay ile askeri tarih kitap koleksiyon­umla ilgili ilk yazıdır. Atlas Tarih dergisinde müteakip yazılarda koleksiyon­umdan kitap tanıtmaya devam edeceğim.

 ??  ??
 ??  ?? “Takımın Muharebe Talimi” kitabının 1909 tarihli eski harfli Türkçe ilk baskısı (üstte solda). Mustafa Kemal’in çevirisini­n Latin harfli baskısı (üstte). Kitabın Almanca orijinalin­in yazarı General Karl Litzmann (solda). Mustafa Kemal Bey, Selanik’te görev yaptığı 1909 yılında (karşı sayfada).
“Takımın Muharebe Talimi” kitabının 1909 tarihli eski harfli Türkçe ilk baskısı (üstte solda). Mustafa Kemal’in çevirisini­n Latin harfli baskısı (üstte). Kitabın Almanca orijinalin­in yazarı General Karl Litzmann (solda). Mustafa Kemal Bey, Selanik’te görev yaptığı 1909 yılında (karşı sayfada).
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye