Atlas Tarih

Kayıp Evrak Bürosu

-

Feza Kürkçüoğlu

İ stanbul Arkeoloji Müzeleri’nin en bilinen eserlerind­en biri olan İskender Lahdi, hem Osman Hamdi’nin başarılı bir arkeolog olarak tanınmasın­a hem o dönemdeki ismiyle “Müze-i Hümayun”un zengin bir lahit koleksiyon­una sahip olmasına hem de yeni bir müze binasına kavuşmasın­a neden olmuştur.

Bir tesadüf eseri gün yüzüne çıkan İskender Lahdi’nin öyküsü, bugün Lübnan’da bulunan Sayda (Sidon) şehrinde tarlasını kazarken bir kuyu ve kuyunun içinde de mezarlar bulan Mehmet Şerif Efendi’nin bunu 2 Mart 1887’de Sayda Kaymakamı Sadık

Bey’e bildirmesi­yle başlar. Durumu haber alan Müze-i Hümayun Müdürü

Osman Hamdi Bey, 30 Nisan’da Sayda’ya giderek Fenike krallarına ait mezarların bulunduğu alanda kazılara başlar. Aralarında “İskender”, “Tabnit”, “Ağlayan Kadınlar” lahitlerin­in bulunduğu lahitleri zarar vermeden binbir zorlukla deniz yolundan İstanbul’a getirmeyi başarır.

O zaman Müze-i Hümayun’un sadece “Çinili Köşk” olarak anılan binası vardır ve lahitler büyüklükle­ri nedeniyle binadan içeri sokulamazl­ar. Bunun üzerine yeni bir binanın yapımına başlanır. Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen, cephe mimarisi Ağlayan Kadınlar Lahdi’nden esinlenile­rek tasarlanan yeni bina 13

Haziran 1891’de “Eski Lahitler Müzesi” ismiyle açılır.

Helenistik sanatın eşsiz örneklerin­den biri olan lahdin ön yüzünde İskender’in atı üzerinde görülmesin­den dolayı bu isimle anılmışsa da lahdin, Sidon Kralı Abdalonymo­s’a ait olduğu sanılmakta­dır. Ancak ismi değişmeden günümüze dek gelmiştir. MÖ 4. yüzyılın sonlarına tarihlenen İskender Lahdi’nin yüzlerinde Makedonyal­ılarla Persler arasındaki savaş ve av sahneleri yer alır. Eski bir Fenike antik şehri olan Sayda’da bulunan lahitler, bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin en değerli eserleri olarak sergilenme­ye devam etmekte…

 ??  ?? İskender Lahdi, çıkarılırk­en (solda). 1900’lü yıllarda çekilen bir fotoğrafta Arkeoloji Müzesi’nde İskender Lahdi (üstte).
İskender Lahdi, çıkarılırk­en (solda). 1900’lü yıllarda çekilen bir fotoğrafta Arkeoloji Müzesi’nde İskender Lahdi (üstte).
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye