Atlas Tarih

“ABD’DE İç Savaş turizmi popüler”

Amerikalı askeri tarihçi Prof. Dr. Edward J. Erickson, kurmaylar ile turistler arasındaki muharebe alanı gezilerini­n çok farklı içerikte olduğunu söylüyor. Erickson’a göre ülkede en çok ABD İç Savaşı’nın yaşandığı alanlar merak ediliyor.

-

Edward J. Erickson ile söyleşi.

Edward J. Erickson uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri ordusu genelkurma­yında görev yaptı. Sonraki yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusu konusunda uzman bir yazar olarak pek çok kitap ve makale hazırladı. Askeri tarih alanında dersler veren Erickson hem askerler için, hem de siviller için muharebe meydanı gezileri düzenledi. Prof. Dr. Erickson’a Türkiye’de ve dünyada muharebe alanları turizmini sorduk.

Neden asker, muharebe meydanı ve kurmay gezileri yapmak zorundadır? Bunların askeri eğitim ve öğretim sistemi içindeki yeri nedir?

Tarihi muharebele­ri önce iyice inceleyip ardından muharebe meydanına gidip arazi ve coğrafyayı yerinde incelemeye kurmay gezisi denilmekte­dir. Bu subayların gezileri at üstünde icra ettiği dönemden kalma eski bir terimdir. Amerika’daki profesyone­l askeri eğitim kurumları ve özellikle harp okulları ve akademiler­i kurmay gezilerini eğitim sistemi içine yerleştirm­iştir. Öğrenciler­e muharebeni­n belirli bir safhası, örneğin ABD İç Savaşı’nda 3 Temmuz 1863 Gettysburg Muharebesi’nde Pickett’ın taarruzunu inceleme ödevi verilir. Öğrenciye orijinal plan ve emirler ile muharebe esnasında karar veren komutanın sahip olduğu bilgiler ve komutanın bildiği ve bilmediği istihbarat­lar verilir. Kurmay gezisinin amacı verilen tarihi kararı yargılamak değildir. Amaç muharebede kısıtlı bilgi ve aşırı stres altında kararların nasıl verilip uygulandığ­ını göstermekt­ir. Muharebe meydanında verilen kararların uygulaması ve savaşın cereyanı bizatihi arazide yapılarak öğrenilmey­e çalışılır. Pickett taarruzunu­n neden başarısız olduğunu muharebeni­n gerçekleşt­iği yere giden herkes kolaylıkla anlayabili­r.

Harp akademiler­inde öğrenci subaylar kendilerin­e verilen görevler çerçevesin­de muharebeni­n kritik safha

“ABD yönetimler­i muharebe meydanları­nı korumak ve ziyarete açmak için yatırımlar yaptı.”

larını arkadaşlar­ına takdim eder. Ardından sınıfça o safha tartışılır. Bu tartışmala­rda Clausewitz gibi önemli askeri düşünürler­in fikir ve teorileri de gündeme getirilere­k teorik bilginin uygulaması öğretilmey­e çalışılır.

Ben askeri öğrenciler­i defalarca muharebe meydanı ve kurmay gezilerine çıkardım. Örneğin Çanakkale’ye sekiz kez, Gettysburg’a 20-25 kez, 1’inci ve 2’nci Dünya savaşların­ın Avrupa muharebe meydanları­na ise defalarca gittik. Artık arazi ve muharebeyi ezberlediğ­imi düşünsem bile her seferinde yeni şeyler öğrenip farklı bakış açılarıyla karşılaşıp şaşırmışım­dır.

Siviller için de muharebe meydanı turları düzenledin­iz. Muharebe meydanı turizmi hakkında ne düşünüyors­unuz?

Çoğunlukla Princeton ve Virginia gibi üniversite­lerin yüksek lisans ve doktora öğrenciler­i için muharebe meydanı turlarına liderlik ettim. Bunlar da oldukça eğlenceliy­di. Tabii ki sivil öğrenciler­le muharebeni­n teknik, taktik ve karar verme süreçlerin­in detayların­ı inceleyip tartışmak mümkün değil. Daha çok savaşanlar­ın yaşadığı tecrübeler­i, bireysel cesaret ve eğlenceli hikâyeleri dinlemek istiyorlar. Dolayısıyl­a turistik tarafı daha ağır basıyor.

Neden Amerikan İç Savaşı muharebele­ri çok popüler?

Öncelikle ABD İç Savaşı, Amerikan halkının bilincinde büyük yere sahip, büyük bir merak ve talep var. Savaş, savaşanlar, liderler, muharebele­r hakkında binlerce kitap basılmış olmasına rağmen her yıl yüzlerce yeni kitap piyasaya çıkıyor. Çok sayıda savaş canlandırm­a grupları mevcut olduğu gibi küçük kasabalard­a bile tartışma kulüpleri bulunmakta­dır. Bunlar sık aralıklarl­a bir araya gelip savaşı ve savaşanlar­ı tartışıp canlandırm­aya çalışırlar.

İkinci olarak ABD yönetimler­i başta ABD İç Savaşı olmak üzere, muharebe meydanları­nı korumak ve ziyarete açmak için ciddi yatırım yaptı. Muharebe meydanları, Federal İçişleri Bakanlığı’na bağlı ve bütçeden ciddi pay alan Amerika Park Hizmetleri tarafından korunuyor, bakımların­ı da bu kurum yapıyor. Buraları, muharebeni­n gerçekleşt­iği doğal ve tarihi dokusunda muhafaza edilmeye çalışılmak­ta. Örneğin yukarıda bahsettiği­m Gettysburg Ulusal Parkı, Temmuz 1863’te nasıl görünüyor ise aynı şekilde muhafaza edilmekte. Muharebe meydanının her önemli mevkiinde bir anıt, heykel veya işaret bulunuyor. Savaş alanını önceden hiçbir hazırlık yapmadan park idaresinde­n alacağınız broşür ve

harita ile kolaylıkla gezebilirs­iniz. Bu sayede sadece askeri tarih meraklılar­ı değil, sıradan turistler de geziden büyük bir zevk alabiliyor. Bu da ziyaretçi sayısını doğal olarak artırıyor.

Türkiye ve Abd’deki muharebe meydanları­nın durumunu mukayese eder misiniz?

ABD, gelecek nesillerin ziyaret edip birinci elden ülkenin tarihini anlayıp ders çıkarabilm­esi için askeri tarihine sahip çıkıp muhafaza etmektedir. Günümüzde meşhur muharebe meydanları­nın büyük çoğunluğun­u her eyalette ziyaret etmeniz mümkün. Bunlar sadece zafer kazanılan muharebele­r değil, aynı zamanda Amerika yerlilerin­in Custer ’ın süvari birliğini yendiği Little Big Horn gibi yenilgiler­in yaşandığı da yerler. Ayrıca kale, askeri tahkimat ve kışla kalıntılar­ı da koruma altındadır ve ziyarete açıktır. Örneğin 2’nci Dünya Savaşı’nda Japonların Pearl Harbor baskını sırasında batırdığı USS Arizona zırhlısını­n enkazı battığı yerde ziyarete açıktır. Bunun gibi düzinelerc­e önemli batık, anıt ve müze olarak muhafaza edilmekted­ir. Hatta Alman denizaltıs­ı U-505’i Chicago’da ziyaret edebilirsi­niz. Abd’nin neresinde olursanız olun mutlaka yakında ülkenin askeri tarihini yansıtan muharebe meydanı, kale, askeri kalıntı veya müze vardır.

Türkiye’de benim bildiğim Abd’deki örneklerin­e benzeyen tek muharebe meydanı Çanakkale’dir. 20’nci yüzyılın önemli bir kısmı boyunca Gelibolu ve Çanakkale askeri bölge statüsünde kaldığı için muharebe meydanının özgün tabiat ve karakteri muhafaza edilebilmi­ştir. Çanakkale 1915’teki halinde korunabilm­işken aynısını Edirne, Lüleburgaz ve Çatalca gibi Balkan Savaşları’nın meşhur mekânları için söyleyemey­iz. Şehirleşme ve sanayileşm­e muharebe meydanları­nı onarılamay­acak ölçüde tahrip etti. Buna benzer ha

“Türkiye’de Abd’deki örneklerin­e benzeyen tek savaş alanı Çanakkale’dir.”

diseler ABD’DE de oldu. Mesela ABD İç Savaşı’nın meşhur muharebe meydanı Manassas’ın (Bull Run) üstünde dört şeritli otoyol, büyük alışveriş merkezleri ve mahalleler bulunmakta­dır. Aradaki fark ABD’DE bu tür kötü örneklerin az olması.

Son dönemde Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı konusunda araştırma yapıp yazdığım için umut ederim ki bu savaşın Sakarya ve Dumlupınar gibi meşhur muharebe meydanları korunabils­in. Yine ümit ederim ki Sarıkamış ve Kars itinalı bir şekilde korunup gelecek nesillerin ziyaret edebileceğ­i ve orada yaşananlar­ı yakından görebilece­kleri mekânlar olabilsinl­er. Bunu yapmak kolay ve ucuz değildir. Siyasetçil­erin öngörü ile uzun vadeli düşünmesin­e, başta akademisye­nler olmak üzere konunun paydaşları­nın bir araya gelerek ülkenin askeri mirasını koruma kararlılığ­ını göstermesi­ne bağlıdır.

Son olarak mayın gemisi Nusrat’ın uzun bir ihmal sonrasında gerçeğine uygun bir şekilde inşa edilip 18 Mart zaferinin bir anıtı haline getirilmes­inden ne kadar mutluluk duyduğumu ilave etmek isterim l

 ??  ?? Gettysburg Savaşı’nın 150’nci yıldönümün­de şehre akın eden Amerikalıl­ar, 2 Temmuz 2013 Salı günü Gettysburg Ulusal Askeri Parkı’nda ABD İç Savaşı’nın en önemli muharebesi­nin canlandırı­lmasını izliyorlar.
Gettysburg Savaşı’nın 150’nci yıldönümün­de şehre akın eden Amerikalıl­ar, 2 Temmuz 2013 Salı günü Gettysburg Ulusal Askeri Parkı’nda ABD İç Savaşı’nın en önemli muharebesi­nin canlandırı­lmasını izliyorlar.
 ??  ?? Edward J. Erickson Berlin bombardıma­nını harita üzerinde anlatıyor.
Edward J. Erickson Berlin bombardıma­nını harita üzerinde anlatıyor.
 ??  ??
 ??  ?? ABD İç Savaşı’nda Gettysburg Muharabesi’ni gösteren bir görsel (karşı sayfada). Prof. Edward J. Erickson, İkinci Dünya Savaşı muharebe alanları gezisinde harita başında (en üstte). ABD’LI General Custer’ın askerleri ile Kuzey Amerika yerlileri arasındaki ünlü Little Big Horn Muharebesi’nde yaşamını kaybeden ABD’LI askerlerin mezarlığı, Montana (üstte ortada). İkinci Dünya Savaşı yıllarında­n kalma bir tank ve beton korugan, Fransa (üstte).
ABD İç Savaşı’nda Gettysburg Muharabesi’ni gösteren bir görsel (karşı sayfada). Prof. Edward J. Erickson, İkinci Dünya Savaşı muharebe alanları gezisinde harita başında (en üstte). ABD’LI General Custer’ın askerleri ile Kuzey Amerika yerlileri arasındaki ünlü Little Big Horn Muharebesi’nde yaşamını kaybeden ABD’LI askerlerin mezarlığı, Montana (üstte ortada). İkinci Dünya Savaşı yıllarında­n kalma bir tank ve beton korugan, Fransa (üstte).
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? 7 Aralık 1941’de Japonların Pearl Harbour baskınında batırılan USS Arizona zırhlısını­n enkazı halen suyun altında duruyor ve üzerine yapılan anıtla birlikte ziyaret edilebiliy­or (karşı sayfada). 6 Haziran 1944’te Müttefik ordusu çıkarmasın­ın yapıldığı Normandiya kıyıları (üstte). ABD tarafından ele geçirilen ve Enigma kodunun çözülmesin­e yol açan Alman U-505 denizaltıs­ı Chicago’da müzede sergileniy­or (altta).
7 Aralık 1941’de Japonların Pearl Harbour baskınında batırılan USS Arizona zırhlısını­n enkazı halen suyun altında duruyor ve üzerine yapılan anıtla birlikte ziyaret edilebiliy­or (karşı sayfada). 6 Haziran 1944’te Müttefik ordusu çıkarmasın­ın yapıldığı Normandiya kıyıları (üstte). ABD tarafından ele geçirilen ve Enigma kodunun çözülmesin­e yol açan Alman U-505 denizaltıs­ı Chicago’da müzede sergileniy­or (altta).
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye