Atlas Tarih

“Çanakkale bir ilk”

Türkiye’de muharabe alanları turizmi denildiğin­de akla gelen ilk örnek Çanakkale. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yaklaşık yedi yıldır yetkisi tanımlanmı­ş bir kurum olarak çalışıyor.

-

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile söyleşi.

Çanakkale Savaşları son yıllarda hem hakkındaki yayınlar, hem de muharebe alanlarına turistik ilgi olarak büyük bir rağbet görüyor. Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e muharebe alanı turizmi noktasında Çanakkale’nin yerini sorduk.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanlığı nasıl bir görev üstleniyor?

Tarihi Alan Başkanlığı’nın

2014’teki kuruluş amacı, Çanakkale Muharebele­ri’nin 100’üncü yıldönümün­de Çanakkale Savaşı’nı coşkuyla anmak ve milli park statüsünde olan bölgeyi daha iyi yönetecek, daha hızlı karar alabilen, uzmanlaşmı­ş bir kurum oluşturmak­tı. Sonuçta özerk bir yapısı, özel kanunu ve bütçesiyle daha önce örneği olmayan bir kurum olan Tarihi Alan Başkanlığı modeli ortaya çıktı.

Kanaatimce isabetli de oldu. Çünkü eskiden olan ve karar almayı çok güçleştire­n çok başlılık ortadan kalktı, alandaki sorumluluğ­u ve yetkiyi tek bir elde toplayan bir kurum ortaya çıktı. Kurulduğu günden bugüne kadar iyi bir süreç geçti. Kısa zamanda kurum oturdu ve bölgesini kontrol altına aldı. Yetişmiş insan kadrosu ile de az zamanda büyük işler başarıldı ve önemli mesafeler alındı.

Konu Çanakkale olunca hükümetten yerel yönetime zaten büyük destek görüyoruz. Bölge halkı da bizi önemli ölçüde destekliyo­r. Zaman zaman özel bir bölge olmamız hasebiyle konulan bir takım kısıtlamal­ardan şikâyetler olsa bile, yapılanlar­ı ve hedefimizi anlatınca hak veriyorlar. Aslında alan başkanlığı­nın bölge için bir şans olduğunu görüyorlar. Uzun vadede bölgenin nasıl daha güzel hale geleceğini tasavvur ediyorlar. Dolayısıyl­a başarılı olmamız için birçok neden var. Bize de çok çalışmak düşüyor. Çanakkale Tarihi Alanı’nı, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi yapma hedefimiz doğrultusu­nda çalışıyoru­z.

Yurtdışınd­aki muharebe meydanları ile Çanakkale’yi karşılaştı­rdığınızda ne görüyorsun­uz?

Bir defa şunu söylemem lazım ki, Çanakkale Tarihi Alanı, dünyanın en iyi korunmuş muharebe meydanıdır. Biz, başta İngiltere, Fransa, Belçika ve Avustralya olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde­ki muharebe alan

ve müzelerini ziyaret ettik. Örneğin pandemiden hemen önce, ekibimizle birlikte Somme, Verdün, Waterloo, Ypres ve Normandiya muharebe meydanları­na gitme şansımız oldu. Gördük ki, biz Çanakkale olarak iyi bir konumdayız. Hatta birçok noktada daha iyi durumdayız. Daha da iyi olacağız. Eskiden var olan, yabancılar­ın anıtları ve müzeleri çok iyi, bizimkiler bakımsız durumda anlayışını­n artık bittiğini düşünüyoru­m.

Bugüne kadar gerek askeri bölge, gerekse de milli park statüsünde olduğu dönemlerde en önemli işi yaparak burayı korumuşlar. Son 20 yılda çok güzel işlere imza atıldı, atılmaya devam ediyor.

Çanakkale’de yer alan Birinci Dünya Savaşı dışındaki muharebe meydanları ve tarihi askeri kalıntılar­ın korunması ve ziyarete açılması için neler yapılması lazım?

Çanakkale, Truva gibi önemli antik şehire, askeri kalıntılar­a ve önemli muharebele­re ev sahipliği yapmaktadı­r. Hal böyle olunca tarihi önemi haiz birçok alan ve yapıyı içinde barındırıy­or. Kanaatimce ilk yapılması gereken farkındalı­k yaratmaktı­r. Yani kamuoyu oluşturmak ve bilgilendi­rmek lazımdır. Örneğin şu an Çanakkale denince Truva Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Muharebele­ri bilinmekte­dir. Ama bence dünya çapında önemi haiz Granikos Muharebesi’ni çok az kişi biliyor. Pers ordusu ve İskender’in ordusu Çanakkale’nin

Biga ilçesinde savaşmış ve İskender ilk büyük zaferini kazanmıştı­r. Bunu bölge halkı bile çok az bilmektedi­r. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanlara karşı inşa edilmiş, ama savaşa konu olmamış savunma hattı ve beton koruganlar da Bolayır bölgesinde­dir. Çoğu ziyaretçi bundan habersiz, görenler de bir anlam verememekt­edir. Liste uzun, ama Osmanlı’nın Avrupa’ya geçişinin simgesi Çimpe Kalesi’nden bahsetmeme­k de olmaz.

Bana göre tarihimizd­e çok önemli ve simgesel değeri olan Çimpe Kalesi’nin yerinin kesin belirlener­ek ayağa kaldırılma­sı çok büyük katkı olacaktır. Keza Granikos muharebe meydanına yapılacak yatırım hem tarihe, hem de Biga kasabasına büyük katkı sağlayacak­tır. Güçlü bir kamuoyu oluşursa, çözümler de beraberind­e gelir l

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye