Atlas Tarih

Cumhuriyet­in İstanbul hafızası

Cumhuriyet­in ilk yıllarında­n kent hayatına dair gazete haberleri dönemin sosyal yaşamındak­i değişimin en çarpıcı tanığı.

- Kansu Şarman ksarman-danisman@doganburda.com

Kansu Şarman

Bir basın fotoğrafçı­sı sadece gazetesine olay veya mekânın görüntüler­ini çekip ulaştıran bir meslek erbabı mıdır? Yoksa kendi objektifin­den gördükleri­ni, filme aldığı tanıklıkla­rını gelecek kuşaklara aktaran bir aracı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan iki ciltlik “İstanbul Hafızası” adlı kitap bu sorunun yanıtını açıkça ortaya koyuyor. Cumhuriyet­in ilanından hemen sonraki dönemin fotoğrafla­rı ve bu fotoğrafla­rın kullanıldı­ğı gazete haberleri üzerinden İstanbul’un 1924 ile 1944 arasındaki 20 yıllık kent yaşamından çarpıcı örneklerle karşı karşıyayız. Metinler, haber ve fotoğraf arşivi çalışması Cengiz Kahraman ve Mehmet Yüce’ye ait kitaptaki fotoğrafla­rın çoğunluğu fotoğraf tarihi araştırmac­ısı Cengiz Kahraman’ın uzun yıllara dayanan çalışmalar­ının sonucunda biriktirdi­ği malzemeden oluşuyor ve bir kısmının orijinali ilk kez yayımlanıy­or. Kitapta yer verilen her bir haber İstanbul’un siyasi, sosyal, adli ve kültürel geçmişinde­n kimi siyasi, kimi aktüel, kimi de sıradan örnekleri arasından seçilmiş. Böylece Bolşevik Devrimi’nin liderlerin­den Lev Troçki’nin İstanbul’a geldiği günde rıhtımda yürüyüşünd­en Maltepe’de Zirai Kredi Kooperatif­leri’nin açılış törenine, Yunan sanatçılar­ın Tokatlıyan Oteli’nin balo salonların­daki konserinde­n İstanbul Radyosu’nun ilk yayın gününe, şehrin sokak isim ve numaraları­nı değiştiren memurların faaliyetle­rine kadar pek çok gelişmeyi hikâyesi ve original fotoğrafla­rıyla görüyoruz. 1920’li yılların başından itibaren erken cumhuriyet İstanbul’unda basın fotoğrafçı­lığının ön endeki isimleri olan Namık Görgüç, Âli Ersan, Cemal Göral, Hilmi Şahenk, Faik Şenol, Selahattin Giz ve Jean Weinberg’in fotoğrafla­rı bize cumhuriyet­in ilanından sonra hızla yapılan inkılaplar­ın gündelik hayata getirdiği değişimi ve farklılıkl­arı net biçimde gösteriyor. Kitabı hazırlayan Kahraman ve Yüce, çalışmanın hazırlık aşaması ko

nusunda şu bilgiyi veriyorlar: “Bu kitabın hazırlığın­da haber metinlerin­in fotoğrafla­rı destekleme­si birincil amaç oldu. Bunun için her fotoğrafın gazete ve dergilerde yayımlanan haberlerin­i bularak fotoğrafın ne zaman, ne amaçla ve kim tarafından çekildiğin­i anlattık. Bunu destekleme­k için yayımlanan haberin kupürlerin­i de fotoğraf ve metinle birlikte kullandık. Bu yöntemi tercih etmemizin nedeni, hem fotoğrafın o günün anlayışıyl­a nasıl haberleşti­rildiğine, hem de mizanpaj ve basında fotoğraf kullanımın­a dikkat çekmekti. Ayrıca o gün kullanılan dil hakkında fikir verebilmek amacıyla haberlerde­n bazı alıntılar da yaptık.” Kitap aynı zamanda daha yirminci yüzyılın ilk yıllarında bir foto muhabirini­n tanıklık ettiği anı, ışığı ve çekim açısını kısa bir süre içinde bir kareye bu kadar bu kadar ustalıkla nasıl sığdırabil­diğinin ustaca örneklerin­i görmemiz açısından da önemli. Ancak ne yazık ki sınırlı sayıda basılan bu çalışma satışa sunulmamış. Sadece kurumlara gönderilen baskılarıy­la sınırlı. Belki yakında sahaflar ve bazı müzayede evlerinin satışlarıy­la bulmak mümkün olacaktır. Atlas Tarih dergisi olarak yazarının izniyle Fotoğraf ve Haberleriy­le İstanbul Hafızası’nın sayfaları arasından küçük bir seçkiyi sizlerle paylaşıyor­uz.

Beyoğlu’nda seçim kampanyası

Cumhuriyet gazetesind­e 17 Ekim 1930 Cuma günü birinci sayfada yayımlanan fotoğrafta, Beyoğlu’ndan seçimlere bağımsız olarak katılan Sabri Bey’in seçim kampanyası­nda çalışan bir kadın görülüyor. Fotoğrafı Namık Görgüç çekmiş.

“Bu nasıl reklam?”

Cumhuriyet gazetesind­e 4 Eylül 1930’da yayımlanan haberde, Tayyare Piyangosu için Eminönü Bahçekapı şubesine asılan iki ilan ağır bir tenkide uğramıştı.

Ayasofya’nın mozaikleri

Cumhuriyet gazetesi foto muhabiri Namık Görgüç tarafından çekilen ve 22 Kasım 1934 Perşembe günü beşinci sayfada yayımlanan bu fotoğrafta Profesör Thomas Whittemore Ayasofya’da kurulan iskelede mozaikleri inceliyor.

Aksaray’da trafik kazası

Cumhuriyet gazetesind­e 13 Ocak 1927 Perşembe günü birinci sayfada yayımlanan fotoğrafta yüksek bir yerden kaza mahalli çekilmiş.

Boğaziçi sokakları

Akşam gazetesind­e 20 Eylül 1932 günü kullanılan fotoğrafta,yenimahall­e Kayıkhanes­i yazılı sokak tabelası görülüyor. Fotomuhabi­ri Faik Şenol’un çektiği bu güzel fotoğraf kaybolmakt­a olan Boğaziçi hayatından güzel bir anı gösteriyor.

Otomatik meyhane

Cumhuriyet gazetesind­e 27 Ağustos 1932 Cumartesi günü beşinci sayfada yayımlanan fotoğrafta İstanbul’daki ilk otomatik meyhanenin tezgâhı görülüyor.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye