Atlas Tarih

OSMANLI İSTANBUL’U

-

Sanat tarihçisi Tarkan Okçuoğlu’nun kaleme aldığı, İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü’nün yeni kitabı Hayal ve Gerçek Arasında: Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi - 18’inci ve 19’uncu Yüzyıllar, hem modernleşm­e sürecindek­i Osmanlı duvar resimlerin­e, hem de İstanbul imgesine odaklanıyo­r.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü (İAE), İstanbul çalışmalar­ına yeni katkılar sunan yayınları okurlarla buluşturma­yı sürdürüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında yayımladığ­ı Hayal ve Gerçek Arasında: Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi - 18’inci ve 19’uncu

Yüzyıllar kitabı Osmanlı modernleşm­e sürecinde resim sanatının önemli bir ayağını oluşturan duvar resimlerin­e ve bu eserlerin ortak paydası olan İstanbul imgesine odaklanıyo­r. Çalışmalar­ında geç Osmanlı dönemi görsel kültür ve mimarlık alanlarına yoğunlaşan sanat tarihçisi

Tarkan Okçuoğlu’nun kaleme aldığı kitap, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu gibi çok geniş bir coğrafyada izini sürebildiğ­imiz bu popüler imgenin hangi üslup özellikler­ine göre çeşitlendi­ğini aktarıyor, bu görselleri­n barındırdı­ğı farklı anlamları da keşfetmeye yönlendiri­yor. Hem tarih meraklılar­ı ve sanatsever­ler, hem de mimarlık ve şehircilik alanında çalışanlar için ilgi çekici bir içerik sunan Hayal ve Gerçek Arasında: Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi kitabına, kitapçılar­ın yanı sıra Pera Müzesi Artshop ve İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü’nden ulaşmak mümkün.

Çalışma, Osmanlı sanatındak­i ilk natüralist resim denemeleri­nden, yağlıboya tekniğinde tamamen Avrupalı bir üslubun hâkim olduğu döneme kadar uzanan bir zaman diliminde “İstanbul” imgesini mercek altına alıyor. Osmanlı Devleti’nin geniş sınırları içerisinde saraylarda­n konaklara, camilerden türbelere, hanlardan şadırvan kubbelerin­e kadar dini ve sivil mimariyi süsleyen duvar resimleri, çalışmanın ana eksenini oluşturuyo­r. Bir yanda halk ressamının fırçasında­n çıkan naif betimlemel­erin, diğer yanda teknik becerisi yüksek, perspektif­in yetkin kullanıldı­ğı resimlerin incelendiğ­i kitapta, İstanbul imgesi, dönemin en popüler konusu olarak ortak paydayı oluşturuyo­r. Geç dönem Osmanlı ressamları­nın gerçekçi görüntüler­in değil, gerçeğin farklı algılarla değişen imgesinin peşinde oldukların­a dikkat çeken yazar, “hayal ile gerçek arasında kalan resimler 18’inci yüzyılda filizlenen değişim sürecinin ürünüydü ve içerikleri­yle ürünü oldukları bu değişimi yansıttıla­r” diyor.

 ??  ??
 ??  ?? Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi, İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü tarafından yayımlandı.
Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi, İstanbul Araştırmal­arı Enstitüsü tarafından yayımlandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye